Przed rozpoczęciem

Ta funkcja wysyła informacje osobiste do organizacji innej firmy, w tym imię i nazwisko, numer i lokalizację osoby, która wykonała połączenie alarmowe. Upewnij się, że użytkownicy są tego świadomi, zanim włączysz tę funkcję.

Wygenerowany adres e-mail jest dostępny tylko w języku angielskim. Tłumaczenie wiadomości e-mail z powiadomieniem o połączeniu alarmowanym nie jest obecnie obsługiwane.

W widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do kafelka Szybkie łącza i kliknij pozycję Wywoływanie portalu administracyjnego.

Zostaniesz wprowadzony do portalu administracyjnego połączeń, w którym możesz dokończyć konfigurację z poziomu profilu firmy > połączenia z numerami telefonów alarmowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dzwonienie do portalu administracyjnego — powiadomienie o połączeniach alarmowych.