Przed rozpoczęciem

Ta funkcja wysyła do organizacji zewnętrznej informacje osobiste, w tym imię i nazwisko, numer i lokalizację osoby, która wykonała połączenie alarmowe. Przed włączeniem tej funkcji upewnij się, że użytkownicy o tym wiedzą.

Wygenerowana wiadomość e-mail jest dostępna tylko w języku angielskim. Tłumaczenie wiadomości e-mail z powiadomieniem o połączeniu alarmowym nie jest obecnie obsługiwane.

Z widoku klienta w https://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Nawiązywanie połączeń > Ustawienia usługi , a następnie przewiń do Powiadomienie o połączeniu alarmowym .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Control Hub — powiadomienie o połączeniu alarmowym .