Innan du börjar

Den här funktionen skickar personlig information till en tredjepartsorganisation, inklusive namn, nummer och plats för personen som ringde nödsamtalet. Se till att dina användare är medvetna om detta innan du aktiverar funktionen.

E-postmeddelandet som genereras finns endast på engelska. Översättning av e-postbekräftelse för nödsamtal stöds inte för närvarande.

Gå till kundvyn i https://admin.webex.com och sedan till Snabblänkar och klicka på Samtalsadministratörsportal.

Du kommer till samtalsadministratörsportalen där du kan slutföra konfigurationen från Företagsprofil > Nödsamtal. Mer information finns i Samtalsadministratörsportal – Avisering om nödsamtal.