לפני שתתחיל

תכונה זו שולחת מידע אישי לארגון צד שלישי, כולל השם, המספר והמיקום של האדם שביצע את שיחת החירום. ודא שהמשתמשים שלך מודעים לכך לפני שתפעיל תכונה זו.

האימייל שנוצר זמין באנגלית בלבד. אין תמיכה כרגע בתרגום של האימייל להודעת שיחת החירום.

מהתצוגה של הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל האריח קישורים מהירים ולחץ על פורטל מנהל השיחות.

אתה מוצלב בפורטל ניהול שיחות שם תוכל להשלים את התצורה שלך מפרופיל החברה > שיחות חירום. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בפורטל ניהול שיחות - הודעה על שיחת חירום.