Pre nego što počneš

Ova funkcija šalje lične informacije nezavisnoj organizaciji, uključujući ime, broj i lokaciju osobe koja je uputila hitan poziv. Uverite se da su vaši korisnici svesni toga pre nego što uključite ovu funkciju.

Generisana e-pošta dostupna je samo na engleskom jeziku. Prevođenje e-poruke sa obaveštenjem o hitnom pozivu trenutno nije podržano.

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu izaberite pločicu "Brze veze" i izaberite stavku "Pozivanje administratorskog portala".

Unakrsno ste pokrenuti na portalu "Pozivanje administratora" gde možete da dovršite konfiguraciju iz aplikacije "Profil preduzeća> hitnog poziva. Više informacija potražite u članku Pozivanje administratorskog portala - obaveštenje o hitnom pozivu.