Før du begynder

Denne funktion sender personlige oplysninger til en tredjepartsorganisation, herunder navn, nummer og placering på personen, der foretager nødopkaldet. Sørg for, at dine brugere er opmærksomme på dette, før du aktiverer denne funktion.

Den genererede e-mail er kun tilgængelig på engelsk. Oversættelser af e-mailunderretningen om nødopkald understøttes ikke i øjeblikket.

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til feltet Direkte links og klikke på Opkaldsadministrationsportalen.

Du overføres til opkaldsadministrationsportalen, hvor du kan fuldføre din konfiguration fra Virksomhedsprofil > Nødopkald. Se flere oplysninger på Opkaldsadministrationsportalen – underretning om nødopkald.