Før du begynder

Denne funktion sender personlige oplysninger til en tredjepartsorganisation, herunder navn, nummer og placering på personen, der foretager nødopkaldet. Sørg for, at dine brugere er opmærksomme på dette, før du aktiverer denne funktion.

Den genererede e-mail er kun tilgængelig på engelsk. Oversættelser af e-mailunderretningen om nødopkald understøttes ikke i øjeblikket.

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com , gå til Tjenester > Ringer op > Tjenesteindstillinger , og rul derefter til Underretning om nødopkald .

Se flere oplysninger på Opkaldsadministrationsportalen – underretning om nødopkald.