Než začnete

Tato funkce odesílá osobní údaje organizaci třetí strany, včetně jména, čísla a umístění osoby, která tísňové volání uskutečnila. Než tuto funkci zapnete, ujistěte se, že si to uživatelé uvědomují.

Vygenerované e-maily jsou k dispozici pouze v angličtině. Překlad e-mailu s oznámením o tísňovém volání není v současné době podporován.

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti přejděte na dlaždici Rychlé odkazy a klikněte na Volat na Portál pro správu volání.

Jste křížově spuštěni na portálu pro správu volání, kde můžete dokončit konfiguraci z profilu společnosti > tísňového volání. Další informace naleznete v tématu Volání portálu pro správu – oznámení o tísňovém volání.