Než začnete

Tato funkce odesílá osobní údaje organizaci třetí strany, včetně jména, čísla a umístění osoby, která tísňové volání provedla. Před zapnutím této funkce se ujistěte, že o tom vaši uživatelé vědí.

Generovaný e-mail je k dispozici pouze v angličtině. Překlad e-mailu s upozorněním na tísňové volání není momentálně podporován.

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna Přehled av části Volání kliknětena tlačítko .

Jste přesměrováni na portál Volající správce, kde můžete dokončit konfiguraci z Profilu společnosti > Nouzové volání. Další informace naleznete v části Volání portálu správce - Upozornění na tísňové volání.