Въведение

Бюрото cisco и конферентните телефони осигуряват функции за достъпност за слепите, а увреденото зрение, слуха и мобилността. Тъй като много от тези функции са стандартни, те могат да бъдат използвани от потребители с увреждания, без да се изисква каквато и да е специална конфигурация.

В тази статия терминът страници за поддръжка на телефона се отнася до уеб страниците, до които потребителите могат да имат достъп, за да настроите определени функции.

Cisco се ангажира да проектира и доставя достъпни продукти и технологии, за да отговори на нуждите на вашата организация. Можете да намерите повече информация за Cisco и ангажимента му за достъпност на този URL адрес: http://www.cisco.com/go/accessibility

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 1. Cisco IP телефон 6821 мултиплатформени телефони функции за достъпност с увреден слух
Таблица 1. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, иконата за изключване на звука мига на екрана

3

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

4

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Потребителски предпочитания.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложенияи изберете Състояние > Информацияза продукта. Полето Име на продукт показва модела на телефона ви.

Фигура 2. Функции за достъпност с увреден слух—Cisco IP телефон 6841 показани мултиплатформени телефони
Таблица 2. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения (слушалка)

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

 • Превключвайте бутоните Заглушаване и Speakerphone включено и изключено, за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

3

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

4

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Потребителски предпочитания.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 3. Cisco IP телефон 6821 мултиплатформен телефони
Таблица 3. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Бутони за линии и функции

Бутоните за линия и функция са отляво на екрана.

Използвайте бутоните за линия, за да стартирате, отговаряте или превключвате на повикване на определен ред.

Функции, като например бързо набиране, състояние на линия, поверителност, не нарушават (DND), и URL адреси на услуги, могат да бъдат присвоени на бутони за функции.

Администраторът ви настройва програмируеми бутони за функции на телефона.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.
 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.
 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.
 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

3

Запален в гръб LCD екран със сива скала с регулируем контраст

Позволява ви да регулирате контраста на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва бутоните навигация и бутона Избор )

Навигационният клъстер се намира в центъра на телефона под софтуетата.

Използвайте бутоните Навигация нагоре и надолу, за да се движите нагоре и надолу в lcd дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

6

Приложения и Бутон "Слушалки "

 • Тези два големи бутона са разположени от двете страни на навигационния клъстер.

 • Бутонът Приложения е отляво.

 • Бутонът Слушалки е отдясно.

Използвайте Приложенията за достъп до функции на телефона.

Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате или изключвате слушалките.

7

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

8

 • Бутоните Заглушаване и Speakerphone се намират от двете страни на бутона за сила на звука.

 • Бутонът "Заглушаване " е отляво, а бутонът Speakerphone е отдясно.

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключване на бутоните Заглушаване, и Speakerphone включване и изключване, за да се посочи състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, иконата за изключване на звука мига на екрана. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен.

9

Клавиш за сила на звука

Този ключ се намира под клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете точно върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете наляво върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложенияи изберете Състояние > Информацияза продукта. Полето Име на продукт показва модела на телефона ви.

Фигура 4. Функции за достъпност с увредено зрение и сляпо—Cisco IP телефон 6841 показани мултиплатформени телефони
Таблица 4. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента на слушалката мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Бутони за линии и функции

Бутоните за линия и функция са от лявата и дясната страна на екрана.

Използвайте бутоните за линия, за да стартирате, отговаряте или превключвате на повикване на определен ред.

Функции, като например бързо набиране, състояние на линия, поверителност, не нарушават (DND), и URL адреси на услуги, могат да бъдат присвоени на бутони за функции.

Администраторът ви настройва програмируеми бутони за функции на телефона.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.
 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.
 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.
 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

3

Запален в гръб LCD екран със сива скала с регулируем контраст

Позволява ви да регулирате контраста на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва навигационния пръстен и бутона Избор )

Навигационният клъстер се намира в центъра на телефона.

Използвайте навигационния пръстен, за да се движите нагоре и надолу в LCD дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

6

Бутон "Задържане ", бутон "Прехвърляне" и бутон "Конференция"

 • Тези три големи бутона са разположени вдясно от Навигация клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Задържане е единният бутон в горния ред. Под бутона Задържане бутонът Прехвърляне е вляво, а бутонът "Конференция" е отдясно.

Позволете ви да използвате тези функции на телефона си.

7

Бутон за съобщения , бутон "Приложения" и бутон " Контакти"

 • Тези три големи бутона се намират отляво на навигационния клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Съобщения е единният бутон в горния ред. Под бутона Съобщения бутонът "Приложения" е отляво, а бутонът "Контакти " е отдясно.

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите съобщения, приложения и контакти.

8

Клавиш за сила на звука

Този ключ се намира отляво на клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете нагоре върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете надолу върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

9

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

10

 • Бутони "Слушалки", "Високоговорител" и "Заглушаване ", разположени вдясно от клавиатурата.

 • Бутонът Speakerphone е отгоре, бутонът Слушалки е в средата, а бутонът "Заглушаване " е отдолу.

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключвайте бутоните Слушалки, Заглушаванеи Говорителфон , за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате или изключвате слушалките. Когато слушалките са пуснати, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 5. Cisco IP телефон 6821 мултиплатформен телефони мобилност-нарушена достъпност функции
Таблица 5. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.
 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.
 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.
 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

2

Голям бутон за достъп до Приложения

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите приложения на телефона. С меките игри се предлагат допълнителни функции.

3

Вграден високоговорител

Натиснете бутона, за да включите или изключите високоговорителя.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложенияи изберете Състояние > Информацияза продукта. Полето Име на продукт показва модела на телефона ви.

Фигура 6. Функции за достъпност с увредена подвижност—Cisco IP телефон 6841 показани мултиплатформени телефони
Таблица 6. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.
 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.
 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.
 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

2

Големи бутони за достъп до Приложения, Съобщения, Контакти, Задържане, Прехвърлянеи Конференция

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите телефонни приложения, гласови съобщения, корпоративни и лични директории и функции за обаждания.

3

Вграден високоговорител

Показва дали високоговорителят е включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложения и изберете Информация зателефона. Полето Номер на модела показва модела на телефона ви.

Фигура 7. Функции за достъпност с увреден слух—Cisco IP телефон 7861 показан
Таблица 7. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения (слушалка)

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

За да промените светлината или звуковият индикатор за гласово съобщение, влезте в страниците за поддръжка на телефона и достъп до настройките на индикатора за съобщения. Можете да променяте всяка настройка на включена или изключена.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

 • Превключвайте бутоните Заглушаване и Speakerphone включено и изключено, за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

3

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

4

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Предпочитания.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложенияи изберете Състояние > Информацияза продукта. Полето Име на продукт показва модела на телефона ви.

Фигура 8. Функции за достъпност с увреден слух—Cisco IP телефон 7861 показан
Таблица 8. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения (слушалка)

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

За да промените светлината или звуковият индикатор за гласово съобщение, влезте в страниците за поддръжка на телефона и достъп до настройките на индикатора за съобщения. Можете да променяте всяка настройка на включена или изключена.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

 • Превключвайте бутоните Заглушаване и Speakerphone включено и изключено, за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

3

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

4

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Потребителски предпочитания

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 9. Функции за достъпност с увредено зрение и сляпо—Cisco IP телефон 7861 показан
Таблица 9. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента на слушалката мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Бутони за линии и функции на IP телефона Cisco

 • На Cisco IP Phone 7861 бутоните за линия и функции са от дясната страна на телефона.

 • На Cisco IP Phone 7821 и 7941 бутоните за линии и функции са от лявата страна на екрана.

 • Cisco IP Телефон 7811 няма бутони за линия и функции.

Използвайте бутоните за линия, за да стартирате, отговаряте или превключвате на повикване на определен ред.

Функции, като например бързо набиране, състояние на линия, поверителност, не нарушават (DND), и URL адреси на услуги, могат да бъдат присвоени на бутони за функции.

Администраторът ви настройва програмируеми бутони за функции на телефона.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено, стабилно—Активно повикване или двупосочно интерком повикване

 • Зелено, мигащо—Задържано обаждане

 • Кехлибарен, стабилен—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, DND активен или влезли в ловна група

 • Кехлибар, мигане—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Червен, стабилен—Отдалечена линия в употреба (състояние на споделена линия или линия)

 • Червен, мигащ—Отдалечена линия на изчакване

3

Запален в гръб LCD екран със сива скала с регулируем контраст на Cisco IP Phone

 • Cisco IP Телефон 7811 няма задна светлина.

Позволява ви да регулирате контраста на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва навигационния пръстен и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира в центъра на телефона.

Използвайте навигационния пръстен, за да се движите нагоре и надолу в LCD дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

6

Бутон за съобщения , бутон "Приложения" и бутон " Контакти"

 • Тези три големи бутона се намират отляво на навигационния клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Съобщения е единният бутон в горния ред. Под бутона Съобщения бутонът "Приложения" е отляво, а бутонът "Контакти " е отдясно.

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите съобщения, приложения и контакти.

7

Бутон "Задържане ", бутон "Прехвърляне" и бутон "Конференция"

 • Тези три големи бутона са разположени вдясно от Навигация клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Задържане е единният бутон в горния ред. Под бутона Задържане бутонът Прехвърляне е вляво, а бутонът "Конференция" е отдясно.

Позволете ви да използвате тези функции на телефона си.

8

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира отляво на клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете нагоре върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете надолу върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

9

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

10

Cisco IP телефон 7821, 7841 и 7861:

 • Бутони "Слушалки", "Високоговорител" и "Заглушаване ", разположени вдясно от клавиатурата.

 • Бутонът Speakerphone е отгоре, бутонът Слушалки е в средата, а бутонът "Заглушаване " е отдолу.

Cisco IP телефон 7811:

 • Бутоните speakerphone и Mute , разположени вдясно от клавиатурата.

 • Бутонът Speakerphone е отгоре, а бутонът "Заглушаване " е на дъното.

 • Cisco IP Phone 7811 не съдържа порт за слушалки, нито има бутон "Слушалки".

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключвайте бутоните Слушалки, Заглушаванеи Говорителфон , за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате или изключвате слушалките. Когато слушалките са пуснати, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Регулируема поставка за подножие

Можете да регулирате щангата за крака към някой от двата ъгъла на гледане. Това осигурява оптимално гледане на дисплея на телефона и лесен достъп до всички бутони и ключове.

Вашият Multiplatform телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 10. Функции за достъпност с увредено зрение и сляпо—Cisco IP телефон 7861 показан
Телефон с допълнителни описания. Изнесените описания са описани по-долу.

Следващата таблица описва функциите за достъпност с увредено зрение и сляпа достъпност на мултиплатформените телефони от серията Cisco IP Phone 7800.

Таблица 10. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента на слушалката мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Бутони за линии и функции на IP телефона Cisco

 • На Cisco IP Phone 7861 бутоните за линия и функции са от дясната страна на телефона.

 • На Cisco IP Phone 7821 и 7941 бутоните за линии и функции са от лявата страна на екрана.

 • Cisco IP Телефон 7811 няма бутони за линия и функции.

Използвайте бутоните за линия, за да стартирате, отговаряте или превключвате на повикване на определен ред.

Функции, като например бързо набиране, състояние на линия, поверителност, не нарушават (DND), и URL адреси на услуги, могат да бъдат присвоени на бутони за функции.

Администраторът ви настройва програмируеми бутони за функции на телефона.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.

 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.

 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.

 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

3

Запален в гръб LCD екран със сива скала с регулируем контраст на Cisco IP Phone

 • Cisco IP Телефон 7811 няма задна светлина.

Позволява ви да регулирате контраста на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва навигационния пръстен и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира в центъра на телефона.

Използвайте навигационния пръстен, за да се движите нагоре и надолу в LCD дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

6

Бутон за съобщения , бутон "Приложения" и бутон " Контакти"

 • Тези три големи бутона се намират отляво на навигационния клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Съобщения е единният бутон в горния ред. Под бутона Съобщения бутонът "Приложения" е отляво, а бутонът "Контакти " е отдясно.

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите съобщения, приложения и контакти.

7

Бутон "Задържане ", бутон "Прехвърляне" и бутон "Конференция"

 • Тези три големи бутона са разположени вдясно от Навигация клъстер.

 • В тази група бутони бутонът Задържане е единният бутон в горния ред. Под бутона Задържане бутонът Прехвърляне е вляво, а бутонът "Конференция" е отдясно.

Позволете ви да използвате тези функции на телефона си.

8

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира отляво на клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете нагоре върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете надолу върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

9

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

10

Cisco IP телефон 7821, 7841 и 7861:

 • Бутони "Слушалки", "Високоговорител" и "Заглушаване ", разположени вдясно от клавиатурата.

 • Бутонът Speakerphone е отгоре, бутонът Слушалки е в средата, а бутонът "Заглушаване " е отдолу.

Cisco IP телефон 7811:

 • Бутоните speakerphone и Mute , разположени вдясно от клавиатурата.

 • Бутонът Speakerphone е отгоре, а бутонът "Заглушаване " е на дъното.

 • Cisco IP Phone 7811 не съдържа порт за слушалки, нито има бутон "Слушалки".

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключвайте бутоните Слушалки, Заглушаванеи Говорителфон , за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате или изключвате слушалките. Когато слушалките са пуснати, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Регулируема поставка за подножие

Можете да регулирате щангата за крака към някой от двата ъгъла на гледане. Това осигурява оптимално гледане на дисплея на телефона и лесен достъп до всички бутони и ключове.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложения и изберете Информация зателефона. Полето Номер на модела показва модела на телефона ви.

Фигура 11. Функции за достъпност с увредена подвижност—Cisco IP телефон 7861 показан
Таблица 11. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони на Cisco IP телефон 7821, 7841 и 7861

Cisco IP телефон 7811 не разполага с програмируеми бутони линия.

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелено, стабилно—Активно повикване или двупосочно интерком повикване

 • Зелено, мигащо—Задържано обаждане

 • Кехлибарен, стабилен—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, DND активен или влезли в лов група

 • Кехлибар, мигане—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Червен, стабилен—Отдалечена линия в употреба (състояние на споделена линия или линия)

2

Големи бутони за достъп до Приложения, Съобщения, Контакти, Задържане, Прехвърлянеи Конференция

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите телефонни приложения, гласови съобщения, корпоративни и лични директории и функции за обаждания.

3

Вграден високоговорител

Показва дали високоговорителят е включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 12. Функции за достъпност с увредена подвижност—Cisco IP телефон 7861 показан
Таблица 12. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони на Cisco IP телефон 7821, 7841 и 7861

Cisco IP телефон 7811 не разполага с програмируеми бутони линия.

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелено—Линия е бездейна.

 • Червен, стабилен—Line е активен или се използва.

 • Червено, мигащо–Линия е на изчакване или има входящо обаждане.

 • Кехлибарен, стабилен—Line е нерегистрирани (не може да се използва).

2

Големи бутони за достъп до Приложения, Съобщения, Контакти, Задържане, Прехвърлянеи Конференция

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите телефонни приложения, гласови съобщения, корпоративни и лични директории и функции за обаждания.

3

Вграден високоговорител

Показва дали високоговорителят е включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефоните cisco IP Phone 7800 Series могат да бъдат монтирани на стена, като се използва един от следните комплекти за монтиране на стена:

 • Wallmount Kit за Cisco IP телефон 7811 —използва се за монтиране на един cisco IP телефон 7811 на стената.

 • Wallmount Kit за Cisco IP Телефон 7800 Series—използва се за монтиране на един cisco IP телефон 7821 или 7841 на стената.

 • Wallmount Kit за Cisco IP телефон 7861—използва се за монтиране на един cisco IP телефон 7961 на стената.

Комплектите за монтиране на стена отговарят на 307.2 Protrusion Limits раздел на Закона за американците с увреждания (ADA) ADAAG изискване за монтиране на телефон на стената.

Следната фигура показва страничен изглед на телефона с инсталиран комплект за монтиране на стена.

Фигура 13. Страничен изглед на телефона, инсталиран с комплекта за монтиране на стена

Вашият конферентен телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 14. Функции за достъпност с увреден слух
Функции за достъпност с увреден слух

Следната таблица описва функциите за достъпност с увреден слух на Cisco IP conference Phone 7832.

Таблица 13. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

LED лента

Екранът на телефона показва текущото състояние и LED лентата показва:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона и индикатор за изчакване на съобщения

Екранът на телефона показва текущото състояние.

Когато имате съобщение, на екрана на телефона се показва съобщение. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

За да промените звуковият индикатор за гласово-съобщение, влезте в портала Self Care и достъп до настройките на индикатора за съобщения. Можете да променяте всяка настройка на включена или изключена.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

3

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Настройки > Предпочитания , за да промените мелодията на звънене.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Когато не е в повикване, натиснете Том , за да повишите или намалите силата на звука.

  Когато регулирате силата на звука, светодиодната лента свети бяло, за да покаже увеличението или намаляването на силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

Вашият конферентен телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 15. Функции за достъпност с увреден слух
Таблица 14. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

LED лента

Екранът на телефона показва текущото състояние и LED лентата показва:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона и индикатор за изчакване на съобщения

Екранът на телефона показва текущото състояние.

Когато имате съобщение, на екрана на телефона се показва съобщение. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

3

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Настройки > Потребителски предпочитания > Мелодия за промяна на мелодията на звънене.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Когато не е в повикване, натиснете Том , за да повишите или намалите силата на звука.

  Когато регулирате силата на звука, светодиодната лента свети бяло, за да покаже увеличението или намаляването на силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 16. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи
Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредено зрение и сляпа достъпност на Cisco IP conference Phone 7832.

Таблица 15. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Бутон за изключване на звука

 • Този бутон се намира над LED лентата и екрана.

Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, LED барът свети червено. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

2

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване с LED лентата

 • СВЕТОДИОДНАТА ЛЕНТА се намира между бутона "Заглушаване " и екрана.

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светодиодът мига по време на входящи повиквания.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

3

Запален в гръб LCD екран със сива скала с регулируем контраст на Cisco IP Phone

Позволява ви да регулирате контраста на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. LCD дисплеят показва функциите.

5

Навигационен клъстер (включва навигационната лента и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира вдясно от клавиатурата.

Използвайте навигационната лента, за да се движите нагоре и надолу в LCD дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационната лента.

6

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

7

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира отляво на клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука.

Натиснете нагоре върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете надолу върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

Когато регулирате силата на звука, светодиодната лента свети бяло, за да покаже увеличението или намаляването на силата на звука.

Вашият конферентен телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 17. Функции за достъпност с увредена подвижност
Функции за достъпност с увредена подвижност

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредена подвижност на Cisco IP conference Phone 7832.

Таблица 16. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

LED лента

Показва състоянието на телефона:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

2

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 18. Функции за достъпност с увреден слух—Cisco IP телефон 8861 показан
Cisco IP Телефон 8861 с допълнителни описания. Номер 1 е светлинната лента на върха на слушалката. Номер 2 е клъстерът от три ключа в долната дясна част на клавиатурата. Горният ред на два клавиша е бутонът за слушалки отляво и бутонът за високоговорител отдясно. Под тях е бутонът за изключване на звука. Номер 3 е бутонът за сила на звука. Числа 4, 5 и 6 сочат към слушалката на телефона.

Следната таблица описва функциите за достъпност с увреден слух на серията Cisco IP Phone 8800.

Таблица 17. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения (слушалка)

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

За да промените светлината или звуковият индикатор за гласово съобщение, влезте в страниците за поддръжка на телефона и достъп до настройките на индикатора за съобщения. Можете да променяте всяка настройка на включена или изключена.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

 • Превключвайте бутоните Заглушаване и Speakerphone включено и изключено, за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

3

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Предпочитания.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

4

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 19. Функции за достъпност с увреден слух—Cisco IP телефон 8861 мултиплатформен телефони показани
Cisco IP телефон 8861 мултиплатформен телефони с допълнителни описания. Номер 1 е светлинната лента на върха на слушалката. Номер 2 е клъстерът от три ключа в долната дясна част на клавиатурата. Горният ред на два клавиша е бутонът за слушалки отляво и бутонът за високоговорител отдясно. Под тях е бутонът за изключване на звука. Номер 3 е бутонът за сила на звука. Числа 4, 5 и 6 сочат към слушалката на телефона. Повече информация следва в таблицата.

Следната таблица описва функциите за достъпност с увреден слух на мултиплатформените телефони от серията Cisco IP Phone 8800.

Таблица 18. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Визуален индикатор за изчакване на съобщения (слушалка)

Тази запалена лента се вижда от всички ъгли. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

За да промените светлината или звуковият индикатор за гласово съобщение, влезте в страниците за поддръжка на телефона и достъп до настройките на индикатора за съобщения.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона

 • Превключвайте бутоните Заглушаване и Speakerphone включено и изключено, за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

3

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Приложения > Потребителски предпочитания > Мелодия

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Докато слушалката е в люлката и слушалките и бутоните за високоговорител са изключени, натиснете Volume , за да повишите или намалите силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

4

Поддръжка на инлайн усилвател (слушалка)

Cisco IP Phone слушалки поддържат инлайн усилватели на трети страни. Прикрепяте усилвател към слушалката и кабела и той седи между слушалката и IP телефона.

5

Слухов апарат съвместим (HAC) слушалка

Поддържа тези функции за достъпност:

 • Слухови апарати съвместими.

 • Магнитно прикачване на слуховия апарат.

 • Изисквания за гласност на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за Закона за американците с увреждания (ADA).

 • Раздел 508 изисквания за шумност, които са изпълнени чрез използване на стандартни за индустрията инлайн усилватели на слушалката.

6

Акустична обвързана TTY и TDD поддръжка (слушалка)

Cisco IP Телефони поддържат тези TTY и TDD функции:

 • Акустична или директна връзка TTYs от водещи в индустрията производители.

 • Предаване на текст в реално време по телефонни линии.

 • Слухът и гласът пренасят телефони (HCO/VCO).

 • VoIP мрежа, работеща на G.711.

За информация относно настройването на TTY се обърнете към администратора си.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 20. Функции за достъпност с увредено зрение и сляпо—Cisco IP телефон 8861 показан
Cisco IP Телефон 8861 с допълнителни описания. Номер 1 е светлинната лента на върха на слушалката. Номер 2 сочи към бутоните от всяка страна на екрана. Номер 3 сочи към екрана. Номер 4 сочи към реда от четири бутона под екрана. Номер 5 сочи към кръглия навигационен клъстер с бутон наляво и бутон вдясно. Номер 6 сочи към клъстера от три бутона горе вляво на клавиатурата. Номер 7 сочи към клъстера от три бутона горе вдясно на клавиатурата. Номер 8 сочи към лентата на силата на звука в долната лява част на клавиатурата. Номер 9 сочи към клавиатурата. Номер 10 сочи към клъстера от три бутона долу вдясно на клавиатурата. Повече информация следва в таблицата.

Следващата таблица описва функциите за достъпност с увредено зрение и сляпа достъпност на Серия Cisco IP Phone 8800.

Таблица 19. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента на слушалката мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Бутони за линия, функция и сесия на IP телефона cisco

 • Бутоните за линии и функции са отляво на LCD дисплея. Бутоните за сесия са вдясно от LCD дисплея.

 • За локали, които четат отдясно наляво, като арабски, бутоните за сесия са отляво и бутоните за линия и функции са отдясно.

Използвайте бутоните за линия, за да стартирате, отговаряте или превключвате на повикване на определен ред.

Функции, като например бързо набиране, състояние на линия, поверителност, не нарушават (DND), и URL адреси на услуги, могат да бъдат присвоени на бутони за функции.

Администраторът ви настройва програмируеми бутони за функции на телефона.

Използвайте бутоните за сесия, за да изпълнявате задачи, като например отговаряне на повикване или възобновяване на задържано обаждане.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено, стабилно —Активно повикване или двупосочно интерком повикване.

 • Зелено, мигащо –Задържано обаждане.

 • Кехлибарен, стабилен —Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, DND активен или влезли в ловна група.

 • Кехлибар, мигане – Входящо обаждане или обръщане на повикване.

 • Червен, стабилен—Отдалечена линия в употреба (състояние на споделена линия или линия).

 • Червено, мигащо–Отдалечена линия на изчакване.

3

Запален назад цвят LCD екран на Cisco IP телефон

 • Cisco IP Phone 8811 е с LCD в сива скала с регулируем контраст.

Позволява ви да регулирате яркостта на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва навигационния пръстен и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира точно над клавиатурата.

 • Назад бутон отляво на навигационния клъстер

 • Бутон за освобождаване вдясно от навигационния клъстер

Използвайте навигационния пръстен, за да се движите нагоре, надолу, наляво и надясно в телефона LCD. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

Използвайте бутона "Назад" , за да се върнете към предишния екран или меню.

Използвайте бутона Освобождаване (End Call), за да прекратите повикване или сесия.

6

Бутон за съобщения , бутон "Приложения" и бутон " Контакти"

 • Тези три големи бутона се намират отляво на клавиатурата.

 • В тази група бутони бутонът Съобщения е единният бутон в горния ред. Под бутона Съобщения бутонът "Приложения" е отляво, а бутонът "Контакти " е отдясно.

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите съобщения, приложения и контакти.

7

Бутон "Задържане ", бутон "Прехвърляне" и бутон "Конференция"

 • Тези три големи бутона се намират вдясно от клавиатурата.

 • В тази група бутонът Задържане е единичният бутон в горния ред. Под бутона Задържане бутонът Прехвърляне е вляво, а бутонът "Конференция" е отдясно.

Позволете ви да използвате тези функции на телефона си.

8

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира в долната лява част на телефона.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете дясната страна на рокаджийския ключ, за да увеличите силата на звука; натиснете лявата страна на рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

9

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

10

Бутони "Слушалки", "Високоговорител" и "Заглушаване"

 • Тези бутони се намират долу вдясно на телефона.

 • В тази група бутонът "Изключване на звука " е единичният бутон в долния ред. Над бутона Заглушаване бутонът Слушалки е вляво, а бутонът Speakerphone е отдясно.

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключвайте бутоните Слушалки, Заглушаванеи Говорителфон , за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате слушалките. Когато слушалките са пуснати, бутонът свети. Вдигнете слушалката или изберете Speakerphone, за да оставите режима на слушалките.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Регулируема поставка за подножие

Можете да регулирате поставката за крака, за да осигурите оптимално гледане на дисплея на телефона и лесен достъп до всички бутони и ключове.

Вашият Multiplatform телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 21. Функции за достъпност с увредено зрение и сляпо—Cisco IP телефон 8861 показани мултиплатформени телефони
Cisco IP Телефон 8861 с допълнителни описания. Номер 1 е светлинната лента на върха на слушалката. Номер 2 сочи към бутоните от всяка страна на екрана. Номер 3 сочи към екрана. Номер 4 сочи към реда от четири бутона под екрана. Номер 5 сочи към кръглия навигационен клъстер с бутон наляво и бутон вдясно. Номер 6 сочи към клъстера от три бутона горе вляво на клавиатурата. Номер 7 сочи към клъстера от три бутона горе вдясно на клавиатурата. Номер 8 сочи към лентата на силата на звука в долната лява част на клавиатурата. Номер 9 сочи към клавиатурата. Номер 10 сочи към клъстера от три бутона долу вдясно на клавиатурата. Повече информация следва в таблицата.

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредено зрение и слепи на мултиплатформените телефони от серията Cisco IP Phone 8800.

Таблица 20. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светлинната лента на слушалката мига по време на входящи обаждания и остава осветена, когато се получи съобщение за гласова поща.

2

Програмируеми бутони за функции и бутони за линии

Бутоните за функции и линии, разположени от двете страни на екрана, ви дават достъп до функциите на телефона и телефонните линии.

 • Бутони за функции –Използвани за функции като Бързо набиране или Вземанена повиквания и за преглед на състоянието ви на друг ред.

 • Бутони за ред –Използвани за отговор на обаждане или възобновяване на задържано обаждане. Когато не се използва за активно обаждане, използван за иницииране на функции на телефона, като например дисплея за пропуснати обаждания.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелен, стабилен СВЕТОДИОД—Активно повикване или двупосочно интерком повикване

 • Зелен, мигащ СВЕТОДИОД—Проведен разговор

 • Кехлибарен, стабилен СВЕТОДИОД—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, Не безпокойте (DND) активен или влезли в Hunt Group

 • Кехлибарен, мигащ СВЕТОДИОД—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Червен, стабилен СВЕТОДИОД—Отдалечена линия в употреба (споделена линия или Състояние на линията)

 • Червен, мигащ СВЕТОДИОД—Отдалечена линия на изчакване

3

Запален назад цвят LCD екран на Cisco IP телефон

 • Cisco IP Phone 8811 е с LCD в сива скала с регулируем контраст.

Позволява ви да регулирате яркостта на екрана на телефона.

4

Мекитеключове

 • Това са големи бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. Функциите се показват на LCD дисплея.

5

Навигационен клъстер (включва навигационния пръстен и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира точно над клавиатурата.

 • Назад бутон отляво на навигационния клъстер

 • Бутон за освобождаване вдясно от навигационния клъстер

Използвайте навигационния пръстен, за да се движите нагоре, надолу, наляво и надясно в телефона LCD. Бутонът Избор е в центъра на навигационния клъстер.

Използвайте бутона "Назад" , за да се върнете към предишния екран или меню.

Използвайте бутона Освобождаване (End Call), за да прекратите повикване или сесия.

6

Бутон за съобщения , бутон "Приложения" и бутон " Контакти"

 • Тези три големи бутона се намират отляво на клавиатурата.

 • В тази група бутони бутонът Съобщения е единният бутон в горния ред. Под бутона Съобщения бутонът "Приложения" е отляво, а бутонът "Контакти " е отдясно.

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите съобщения, приложения и контакти.

7

Бутон "Задържане ", бутон "Прехвърляне" и бутон "Конференция"

 • Тези три големи бутона се намират вдясно от клавиатурата.

 • В тази група бутонът Задържане е единичният бутон в горния ред. Под бутона Задържане бутонът Прехвърляне е вляво, а бутонът "Конференция" е отдясно.

Позволете ви да използвате тези функции на телефона си.

8

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира в долната лява част на телефона.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука през слушалката, слушалките или високоговорителя.

Натиснете дясната страна на рокаджийския ключ, за да увеличите силата на звука; натиснете лявата страна на рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

9

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

10

Бутони "Слушалки", "Високоговорител" и "Заглушаване"

 • Тези бутони се намират долу вдясно на телефона.

 • В тази група бутонът "Изключване на звука " е единичният бутон в долния ред. Над бутона Заглушаване бутонът Слушалки е вляво, а бутонът Speakerphone е отдясно.

Предоставете звуково уведомяване за състоянието на телефона:

 • Превключвайте бутоните Слушалки, Заглушаванеи Говорителфон , за да посочите състоянието на телефона.

 • Използвайте бутона Слушалки , за да превключвате слушалките. Когато слушалките са пуснати, бутонът свети. Вдигнете слушалката или изберете Speakerphone, за да оставите режима на слушалките.

 • Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, бутонът свети. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

 • Използвайте бутона Speakerphone , за да превключвате високоговорителя включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

Регулируема поставка за подножие

Можете да регулирате поставката за крака, за да осигурите оптимално гледане на дисплея на телефона и лесен достъп до всички бутони и ключове.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложения и изберете Информация зателефона. Полето Номер на модела показва модела на телефона ви.

Фигура 22. Функции за достъпност с увредена подвижност—Cisco IP телефон 8861 показан
Cisco IP Телефон 8861 с допълнителни описания. Номер 1 сочи към бутоните от двете страни на екрана. Номер 2 сочи към бутоните 4 под екрана, двата бутона от двете страни на кръглия бутон за навигация и клъстерите от 3 бутона горе вляво и горе вдясно на клавиатурата. Номер 3 сочи към горния десен бутон в долния десен бутон клъстер. Номер 4 сочи към клавиатурата.

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредена подвижност на серията Cisco IP Phone 8800.

Таблица 21. Функции за достъпност с увредена мобилност.

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелено, стабилно—Активно повикване или двупосочно интерком повикване

 • Зелено, мигащо—Задържано обаждане

 • Кехлибарен, стабилен—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, DND активен или влезли в лов група

 • Кехлибар, мигане—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Червен, стабилен—Отдалечена линия в употреба (споделена линия или Състояние на линия)

2

Големи бутони за достъп до Приложения, Съобщения, Контакти, Задържане, Прехвърлянеи Конференция

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите телефонни приложения, гласови съобщения, корпоративни и лични директории и функции за обаждания.

3

Вграден високоговорител

Показва дали високоговорителят е включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

За да проверите кой модел телефон имате, натиснете Приложенияи изберете Състояние > Информацияза продукта. Полето Име на продукт показва модела на телефона ви.

Фигура 23. Функции за достъпност с увредена подвижност—Cisco IP телефон 8861 показан
Cisco IP Телефон 8861 с допълнителни описания. Номер 1 сочи към бутоните от двете страни на екрана. Номер 2 сочи към бутоните 4 под екрана, двата бутона от двете страни на кръглия бутон за навигация и клъстерите от 3 бутона горе вляво и горе вдясно на клавиатурата. Номер 3 сочи към горния десен бутон в долния десен бутон клъстер. Номер 4 сочи към клавиатурата.

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредена подвижност на серията Cisco IP Phone 8800.

Таблица 22. Функции за достъпност с увредена мобилност.

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Запалени бутони

Позволете ви да получите достъп до следните функции:

 • Телефонни линии и домофонни линии (бутони за линии)

 • Номера за бързо набиране (бутони за бързо набиране, включително функцията за състояние на линията за бързо набиране)

 • Уеб базирани услуги, като лична адресна книга

 • Функции на телефона, като поверителност

Посочете състоянието на телефона:

 • Зелен, стабилен СВЕТОДИОД—Активно повикване или двупосочно интерком повикване

 • Зелен, мигащ СВЕТОДИОД—Проведен разговор

 • Кехлибарен, стабилен СВЕТОДИОД—Поверителност в употреба, еднопосочен интерком разговор, Не безпокойте (DND) активен или влезли в Hunt Group

 • Кехлибарен, мигащ СВЕТОДИОД—Входящо обаждане или обръщане на повикване

 • Червен, стабилен СВЕТОДИОД—Отдалечена линия в употреба (споделена линия или Състояние на линията)

 • Червен, мигащ СВЕТОДИОД—Отдалечена линия на изчакване

2

Големи бутони за достъп до Приложения, Съобщения, Контакти, Задържане, Прехвърлянеи Конференция

Позволете ви да имате лесен достъп до вашите телефонни приложения, гласови съобщения, корпоративни и лични директории и функции за обаждания.

3

Вграден високоговорител

Показва дали високоговорителят е включен или изключен. Когато високоговорителят е включен, бутонът свети.

4

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.

Телефоните cisco IP Phone 8800 Series могат да се монтират на стена, като се използва един от следните комплекти за монтиране на стена:

 • Wallmount Kit за Cisco IP Телефон 8800 Серия—използва се за монтиране на един телефон на стената.

 • Wallmount Kit за Cisco IP Phone 8800 Series с единичен KEM –използван за монтиране на един телефон с един прикачен модул за разширяване на ключа на стена.

 • Wallmount Kit за Cisco IP Телефон 8800 видео серия —използва се за монтиране на един видео телефон на стената.

Комплектът Wallmount за Cisco IP Phone 8800 Series и Wallmount Kit за Cisco IP Phone 8800 Series с единичен KEM отговарят на 307.2 Protrusion Limits раздел на Закона за американците с увреждания (ADA) ADAAG изискване за монтиране на телефон на стената.

Комплектът Wallmount за Cisco IP Phone 8800 Видео серия е малко по-голям и не отговаря на 307.2 Изпъкналост Лимити раздел на американците с увреждания Закон (ADA) ADAAG изискване за монтиране на телефон на стената.

Следната фигура показва страничен изглед на телефона с инсталиран комплект за монтиране на стена.

Фигура 24. Страничен изглед на телефона, инсталиран с комплекта за монтиране на стена
Страничен изглед на IP телефон, инсталиран с комплект за монтиране на стена

Вашият конферентен телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 25. Функции за достъпност с увреден слух
Функции за достъпност с увреден слух

Следната таблица описва функциите за достъпност с увреден слух на Cisco IP конференция телефон 8832.

Таблица 23. Функции за достъпност с увреден слух

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

LED лента

Екранът на телефона показва текущото състояние и LED лентата показва:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

2

Визуално уведомяване за състоянието на телефона и индикатор за изчакване на съобщения

Екранът на телефона показва текущото състояние.

Когато имате съобщение, на екрана на телефона се показва съобщение. Телефонът ви предоставя и звуков индикатор за изчакване на съобщения.

3

Регулируема мелодия, стомна и обем

 • Изберете Настройки > Потребителски предпочитания > Мелодия за промяна на мелодията на звънене.

 • Регулирайте нивото на силата на звука за телефонния пръстен. Когато не е в повикване, натиснете Том , за да повишите или намалите силата на звука.

  Когато регулирате силата на звука, светодиодната лента свети бяло, за да покаже увеличението или намаляването на силата на звука.

Вашият администратор може също да промени настройките ви.

Телефонът ви се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никакво настройване.

Фигура 26. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи
Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредено зрение и сляпа достъпност на Cisco IP Conference Phone 8832.

Таблица 24. Функции за достъпност с увредено зрение и слепи

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

Високо-контрастен визуален и звуков сигнал за входящо повикване с LED лентата

 • LED лентата се намира над бутона "Заглушаване " и екрана.

Използвайте бутона Заглушаване , за да превключвате микрофона включен или изключен. Когато микрофонът е заглушен, LED барът свети червено. Когато включите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал веднъж; когато изключите "Заглушаване", телефонът ви звуков сигнал два пъти.

2

Бутон за изключване на звука

 • Този бутон се намира между LED лентата и екрана.

Предупреждава ви за входящо обаждане. Светодиодът мига по време на входящи повиквания.

Цветовете показват състоянието на телефона:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

3

Мекитеключове

 • Това са бутони точно под LCD дисплея.

Осигурете достъп до специални функции. LCD дисплеят показва функциите.

4

Навигационен клъстер (включва навигационната лента и бутона Избор )

 • Навигационният клъстер се намира вдясно от клавиатурата.

Използвайте навигационната лента, за да се движите нагоре и надолу в LCD дисплея на телефона. Бутонът Избор е в центъра на навигационната лента.

5

Стандартно оформление с 12 ключа

Позволява ви да използвате съществуващи или познати ключови позиции. Ключ 5 има ниб.

6

Клавиш за сила на звука

 • Този ключ се намира отляво на клавиатурата.

Позволява ви да увеличите или намалите силата на звука на пръстена или звука.

Натиснете нагоре върху рокерния ключ, за да увеличите силата на звука. Натиснете надолу върху рокерния ключ, за да намалите силата на звука.

Когато регулирате силата на звука, светодиодната лента свети бяло, за да покаже увеличението или намаляването на силата на звука.

Вашият конферентен телефон се предлага със стандартни функции за достъпност, които изискват малко или никаква настройка.

Фигура 27. Функции за достъпност с увредена подвижност
Функции за достъпност с увредена подвижност

Следната таблица описва функциите за достъпност с увредена подвижност на Cisco IP conference Phone 8832.

Таблица 25. Функции за достъпност с увредена подвижност

Елемент

Функция за достъпност

Описание

1

LED лента

Показва състоянието на телефона:

 • Зелено, твърдо—Активно повикване

 • Зелено, мигащо—Входящо обаждане

 • Зелен, пулсиращ—Проведен призив

 • Червено, твърдо—Приглушено обаждане

2

Тактилно-различими бутони и функции, включително nib на Ключ 5

Позволете ви лесно да намерите ключовете на телефона си. Например Key 5 има nib, който можете да използвате, за да намерите други ключови позиции.