Introduktion

Cisco skrivbords- och konferenstelefoner har tillgänglighetsfunktioner för synskadade, blinda, hörselskadade och rörelsehindrade. Eftersom många av dessa funktioner är standard kan de användas av personer med funktionshinder utan att behöva göra en specifik konfiguration.

I den här artikeln avser termen telefonens sidor för stöd de webbsidor som användare har åtkomst till för att ställa in vissa funktioner.

Cisco strävar efter att utforma och leverera tillgängliga produkter och teknik som passar för din organisation. Du hittar mer information om Cisco och dess fokus på hjälpmedel på följande URL: http://www.cisco.com/go/accessibility

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner – tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning
Tabell 1. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefontillstånd

Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är blinkar ikonen Tyst på skärmen

3

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

4

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Program > Användarinställningar.

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Produktnamn visar din telefonmodell.

Figur 2. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformstelefoner Visas
Tabell 2. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefontillstånd

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

4

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Program > Användarinställningar.

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 3. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner
Tabell 3. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje- och funktionsknappar

Linje- och funktionsknapparna sitter på vänster sida av skärmen.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt – linjen är ledig.
 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.
 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal.
 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

3

Bakgrundbelyst LCD-skärm med justerbar kontrast

Låter dig justera telefonskärmens kontrast.

4

Programstyrda knappar

Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsknappar och Välj-knappen)

Navigeringshjulet sitter i mitten av telefonen under de programstyrda knapparna.

Använd navigeringsknapparna Uppåt och Nedåt för att förflytta dig uppåt och nedåt på telefonens LCD-skärm. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

6

Knapparna Program och Headset

 • Dessa två stora knappar sitter på var sida om navigeringshjulet.

 • Program-knappen sitter till vänster.

 • Headset-knappen sitter till höger.

Använd Program för att få åtkomst till funktionerna på telefonen.

Använd Headset-knappen för att aktivera eller inaktivera headsetet.

7

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

8

 • Knapparna Tyst och Högtalartelefon sitter på vardera sida av volymknappen.

 • Knappen Tyst sitter till vänster och knappen Högtalartelefon till höger.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst blinkar ikonen Tyst på skärmen. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen.

9

Volymknapp

Den här knappen finns under knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck åt höger på vaggknappen för att höja volymen. Tryck åt vänster på vaggknappen för att sänka volymen.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Produktnamn visar din telefonmodell.

Figur 4. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformstelefoner Visas
Tabell 4. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje- och funktionsknappar

Linje- och funktionsknapparna sitter på vänster och höger sida av skärmen.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt – linjen är ledig.
 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.
 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal.
 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

3

Bakgrundbelyst LCD-skärm med justerbar kontrast

Låter dig justera telefonskärmens kontrast.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

Navigeringshjulet sitter i mitten av telefonen.

Flytta uppåt eller nedåt på telefonens LCD-skärm med hjälp av navigeringsringen. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

6

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om navigeringshjulet.

 • Knappen Parkera är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

7

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om navigeringshjulet.

 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

8

Volymknapp

Den här knappen sitter till vänster om knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck uppåt på vaggknappen för att höja volymen. Tryck nedåt på vaggknappen för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

 • Knapparna Headset, Högtalartelefon och Tyst sitter till höger om knappsatsen.

 • Knappen Högtalartelefon sitter högst upp, knappen Headset i mitten och knappen Tyst längst ned.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Headset, Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera eller inaktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 5. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformstelefoner – tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder
Tabell 5. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Grönt – linjen är ledig.
 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.
 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal.
 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

2

Stor knapp för att öppna Program

Låter dig enkelt öppna telefonprogram. Ytterligare funktioner är tillgängliga med de programstyrda knapparna.

3

Inbyggd högtalartelefon

Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Produktnamn visar din telefonmodell.

Figur 6. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformstelefoner visas
Tabell 6. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Grönt – linjen är ledig.
 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.
 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal.
 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Telefoninformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

Figur 7. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Tabell 7. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefontillstånd

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

4

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Gå till Program > Inställningar.

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Produktnamn visar din telefonmodell.

Figur 8. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Tabell 8. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefontillstånd

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

4

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Program > Användarinställningar

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 9. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Tabell 9. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje- och funktionsknappar på Cisco IP-telefon

 • Linje- och funktionsknapparna sitter på telefonens högra sida på Cisco IP-telefon 7861.

 • Linje- och funktionsknapparna sitter på skärmens vänstra sida på Cisco IP-telefon 7821 och 7941.

 • Cisco IP-telefon 7811 har inga linje- eller funktionsknappar.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Fast grönt – aktivt samtal eller tvåvägssamtal via snabbtelefonen

 • Blinkande grönt – parkerat samtal

 • Fast orange – sekretess används, envägssamtal via snabbtelefon, stör ej aktiverad eller inloggad i en sökgrupp

 • Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

 • Rött, blinkande – Fjärrlinje parkerad

3

Bakgrundbelyst LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ingen bakgrundsbelysning.

Låter dig justera telefonskärmens kontrast.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter i mitten av telefonen.

Flytta uppåt eller nedåt på telefonens LCD-skärm med hjälp av navigeringsringen. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

6

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om navigeringshjulet.

 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

7

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om navigeringshjulet.

 • Knappen Parkera är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

8

Volymknapp

 • Den här knappen sitter till vänster om knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck uppåt på vaggknappen för att höja volymen. Tryck nedåt på vaggknappen för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841, och 7861:

 • Knapparna Headset, Högtalartelefon och Tyst sitter till höger om knappsatsen.

 • Knappen Högtalartelefon sitter högst upp, knappen Headset i mitten och knappen Tyst längst ned.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Knapparna Högtalartelefon och Tyst sitter till höger om knappsatsen.

 • Knappen Högtalartelefon sitter högst upp och knappen Tyst längst ned.

 • Cisco IP-telefon 7811 har inte någon headsetport och inte heller någon Headset-knapp.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Headset, Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera eller inaktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Justerbart basställe

Du kan justera basstället till två olika visningsvinklar. Detta ger bästa vy över telefonskärmen och enkel åtkomst till alla knappar.

Din multiplattformstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 10. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Telefon med bildtexter. Bildtexterna beskrivs nedan.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för blinda personer och personer med hörselnedsättning i Cisco IP-telefon i 7800-seriens multiplattformstelefoner.

Tabell 10. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje- och funktionsknappar på Cisco IP-telefon

 • Linje- och funktionsknapparna sitter på telefonens högra sida på Cisco IP-telefon 7861.

 • Linje- och funktionsknapparna sitter på skärmens vänstra sida på Cisco IP-telefon 7821 och 7941.

 • Cisco IP-telefon 7811 har inga linje- eller funktionsknappar.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt – Linjen är ledig.

 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.

 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal väntar.

 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

3

Bakgrundbelyst LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ingen bakgrundsbelysning.

Låter dig justera telefonskärmens kontrast.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter i mitten av telefonen.

Flytta uppåt eller nedåt på telefonens LCD-skärm med hjälp av navigeringsringen. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

6

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om navigeringshjulet.

 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

7

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om navigeringshjulet.

 • Knappen Parkera är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

8

Volymknapp

 • Den här knappen sitter till vänster om knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck uppåt på vaggknappen för att höja volymen. Tryck nedåt på vaggknappen för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841, och 7861:

 • Knapparna Headset, Högtalartelefon och Tyst sitter till höger om knappsatsen.

 • Knappen Högtalartelefon sitter högst upp, knappen Headset i mitten och knappen Tyst längst ned.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Knapparna Högtalartelefon och Tyst sitter till höger om knappsatsen.

 • Knappen Högtalartelefon sitter högst upp och knappen Tyst längst ned.

 • Cisco IP-telefon 7811 har inte någon headsetport och inte heller någon Headset-knapp.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Headset, Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera eller inaktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Justerbart basställe

Du kan justera basstället till två olika visningsvinklar. Detta ger bästa vy över telefonskärmen och enkel åtkomst till alla knappar.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Telefoninformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

Figur 11. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Tabell 11. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar på Cisco IP-telefon 7821, 7841 och 7861

Cisco IP-telefon 7811 har inga programmerbara linjeknappar.

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Fast grönt – aktivt samtal eller tvåvägssamtal via snabbtelefonen

 • Blinkande grönt – parkerat samtal

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefon, stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Blinkande orange – inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 12. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 7861 visas i bild
Tabell 12. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar på Cisco IP-telefon 7821, 7841 och 7861

Cisco IP-telefon 7811 har inga programmerbara linjeknappar.

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Grönt – Linjen är ledig.

 • Rött, fast sken – linjen är aktiv eller används.

 • Rött, blinkande – linjen är parkerad eller inkommande samtal väntar.

 • Gult, fast sken – linjen är inte registrerad (kan inte användas).

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Cisco IP-telefon i 7800-serien kan monteras på väggen med något av följande väggmonteringsfästen:

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon 7811 – används för att montera en enskild Cisco IP-telefon 7811 på väggen.

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon i 7800-serien – används för att montera en enskild Cisco IP-telefon 7821 eller 7841 på väggen.

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon 7861 – används för att montera en enskild Cisco IP-telefon 7961 på väggen.

Väggmonteringsfästet uppfyller kraven enligt avsnittet 307.2 Protrusion Limits i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG för montering av telefon på väggen.

Bilden nedan visar telefonen med installerat väggmonteringsfäste sett från sidan.

Figur 13. Telefonen med installerat väggmonteringsfäste sett från sidan

Din konferenstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 14. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning
Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med hörselnedsättning i Cisco IP-konferenstelefon 7832.

Tabell 13. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Lysdiod

Telefonskärmen visar aktuell status och lysdioden visar:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2

Visuell avisering om telefontillstånd och indikator för väntande meddelande

Telefonskärmen visar aktuell status.

När du har ett meddelande visas ett meddelande på telefonskärmen. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

3

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Inställningar > Inställningar om du vill ändra ringsignalen.

 • Justera ringsignalens volym. När du inte har ett pågående samtal i telefonen trycker du på volymknappen för att höja eller sänka volymen.

  När du justerar volymen lyser lysdiodraden vitt för att visa volymändringen.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

Din konferenstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 15. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning
Tabell 14. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Lysdiod

Telefonskärmen visar aktuell status och lysdioden visar:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2

Visuell avisering om telefontillstånd och indikator för väntande meddelande

Telefonskärmen visar aktuell status.

När du har ett meddelande visas ett meddelande på telefonskärmen. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

3

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Inställningar > Användinställningar > Ringsignal om du vill ändra ringsignalen.

 • Justera ringsignalens volym. När du inte har ett pågående samtal i telefonen trycker du på volymknappen för att höja eller sänka volymen.

  När du justerar volymen lyser lysdiodraden vitt för att visa volymändringen.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 16. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet
Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med synskada eller blindhet i Cisco IP-konferenstelefon 7832.

Tabell 15. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Ljud av-knapp

 • Den här knappen sitter ovanför lysdioden och skärmen.

Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonljudet är inaktiverat lyser lysdioden rött. När du aktiverar Ljud av-läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Ljud av-läge piper telefonen två gånger.

2

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal med lysdiodraden

 • Lysdioden sitter mellan Ljud av-knappen och skärmen.

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lysdioden blinkar vid inkommande samtal.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

3

Bakgrundbelyst LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

Låter dig justera telefonskärmens kontrast.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa knappar sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. LCD-skärmen visar funktionerna.

5

Navigeringskluster (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter till höger om knappsatsen.

Använd navigeringsringen för att flytta uppåt eller nedåt på telefonens LCD-display. Välj-knappen sitter i mitten på navigeringsringen.

6

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

7

Volymknapp

 • Den här knappen sitter till vänster om knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen.

Tryck uppåt på vaggknappen för att höja volymen. Tryck nedåt på vaggknappen för att sänka volymen.

När du justerar volymen lyser lysdiodraden vitt för att visa volymändringen.

Din konferenstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 17. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder
Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med rörelsehinder i Cisco IP-konferenstelefon 7832.

Tabell 16. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Lysdiod

Anger din telefons status:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 18. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 med bildtexter. Nummer 1 är ljusremsan högst upp på handenheten. Nummer 2 är ett kluster med tre knappar längst ned till höger på knappsatsen. På raden högst upp med två knappar ligger headset-knappen till vänster och högtalartelefon-knappen till höger. Under dem visas knappen för att stänga av ljudet. Nummer 3 är volymknappen. Nummer 4, 5 och 6 pekar på telefonens handenhet.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med hörselnedsättning i Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 17. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefonstatus

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Gå till Program > Inställningar.

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

4

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 19. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning – Cisco IP-telefon 8861 multiplattformstelefoner visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 multiplattformstelefoner med bildtexter. Nummer 1 är ljusremsan högst upp på handenheten. Nummer 2 är ett kluster med tre knappar längst ned till höger på knappsatsen. På raden högst upp med två knappar ligger headset-knappen till vänster och högtalartelefon-knappen till höger. Under dem visas knappen för att stänga av ljudet. Nummer 3 är volymknappen. Nummer 4, 5 och 6 pekar på telefonens handset. Mer information visas i tabellen.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med hörselnedsättning i Cisco IP-telefon i 8800-seriens multiplattformstelefoner.

Tabell 18. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell indikator för väntande meddelande (telefonluren)

Denna rad med lampor syns från alla vinklar. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

2

Visuell avisering om telefonstatus

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

3

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Program > Användarinställningar > Ringsignal

 • Justera ringsignalens volym. Tryck på Volym för att höja eller sänka volymen när telefonluren sitter i klykan och headset- samt högtalartelefonknapparna är inaktiverade.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

4

Stöd för inline-förstärkare (telefonlur)

Lurarna på Cisco IP-telefon har stöd för inline-förstärkare från tredje part. Du fäster förstärkaren till telefonluren och kabeln, och den sitter mellan luren och IP-telefonen.

5

Hörapparatskompatibel (HAC) telefonlur

Har stöd för följande tillgänglighetsfunktioner:

 • Hörapparatskompatibel.

 • Magnetisk koppling av hörapparaten.

 • Ljudnivåkrav enligt Federal Communications Commission (FCC) i enlighet med Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Ljudnivåkrav enligt Section 508, vilka uppnås genom att använda inline-förstärkare för telefonlur av branschstandard.

6

Stöd för akustiskt kopplade TTY och TDD (telefonlur)

Cisco IP-telefoner har stöd för följande TTY- och TDD-funktioner:

 • Akustiskt eller direktkopplad TTY från branschledande tillverkare.

 • Textöverföring via telefonlinjer i realtid.

 • Hörsel- och röstöverföringstelefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nätverk som körs på G.711.

Kontakta din administratör om du vill ha information om TTY-konfigurering.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 20. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 med bildtexter. Nummer 1 är ljusremsan högst upp på handenheten. Nummer 2 pekar på knapparna på varje sida av skärmen. Nummer 3 pekar på skärmen. Nummer 4 pekar på raden med fyra knappar under skärmen. Nummer 5 pekar på det runda navigationsklustret med en knapp till vänster och en knapp till höger. Nummer 6 pekar på ett kluster med tre knappar högst upp till vänster på knappsatsen. Nummer 7 pekar på ett kluster med tre knappar högst upp till höger på knappsatsen. Siffran 8 pekar på volymfältet längst ned till vänster på knappsatsen. Nummer 9 pekar på knappsatsen. Nummer 10 pekar på ett kluster med tre knappar längst ned till höger på knappsatsen. Mer information visas i tabellen.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för blinda personer och personer med hörselnedsättning i Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 19. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Linje-, funktions- och sessionsknappar på Cisco IP-telefon

 • Linje- och funktionsknapparna sitter till vänster om LCD-skärmen. Sessionsknapparna sitter till höger om LCD-skärmen.

 • För språk som läses från höger till vänster, exempelvis arabiska, sitter sessionsknapparna till vänster och linje- samt funktionsknapparna till höger.

Använd linjeknapparna för att starta, besvara eller växla till ett samtal på en särskild linje.

Funktioner såsom kortnummer, linjestatus, sekretess, stör ej (DND) och URL-adresser till tjänster kan tilldelas till funktionsknapparna.

Din administratör kan konfigurera programmerbara funktionsknappar på din telefon.

Använd sessionsknapparna för att utföra uppgifter såsom att besvara ett samtal eller återuppta ett parkerat samtal.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Fast grönt – aktivt samtal eller tvåvägssamtal via snabbtelefon.

 • Blinkande grönt – parkerat samtal.

 • Fast orange – sekretess används, envägssamtal via snabbtelefon, stör ej aktiverad eller inloggad i en sökgrupp.

 • Blinkande orange – inkommande eller återställt samtal.

 • Fast rött – fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus).

 • Blinkande rött – parkerad fjärrlinje.

3

Bakgrundbelyst LCD-färgskärm på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 8811 har en LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast.

Låter dig justera telefonskärmens ljusstyrka.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter precis ovanför knappsatsen.

 • Tillbaka-knapp till vänster om navigeringshjulet

 • Lägg på-knapp till höger om navigeringshjulet

Använd navigeringsringen för att flytta uppåt, nedåt, till vänster och till höger på telefonens LCD-skärm. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

Använd Tillbaka-knappen för att återgå till föregående skärm eller meny.

Använd Lägg på-knappen för att avsluta ett samtal eller en session.

6

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om knappsatsen.

 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

7

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om knappsatsen.

 • Parkera-knappen är den enda knappen på översta raden i den här gruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

8

Volymknapp

 • Den här knappen sitter längst ner till vänster på telefonen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck på knappens högra sida för att höja volymen, och dess vänstra sida för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

Headset-, Högtalartelefon- och Ljud av-knappar

 • De här knapparna sitter i telefonens nedre högra hörn.

 • Ljud av-knappen är den enda knappen i nedre raden i den här gruppen. Headset-knappen sitter till vänster och Högtalartelefon-knappen till höger ovanför Ljud av-knappen.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Headset, Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd. Lyft på luren eller välj Högtalartelefon när du vill lämna headsetläge.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Justerbart basställe

Du kan justera basstället för att få bästa vy över telefonskärmen och enkel åtkomst till knappar.

Din multiplattformstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 21. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet – Cisco IP-telefon 8861 multiplattformstelefoner visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 med bildtexter. Nummer 1 är ljusremsan högst upp på handenheten. Nummer 2 pekar på knapparna på varje sida av skärmen. Nummer 3 pekar på skärmen. Nummer 4 pekar på raden med fyra knappar under skärmen. Nummer 5 pekar på det runda navigationsklustret med en knapp till vänster och en knapp till höger. Nummer 6 pekar på ett kluster med tre knappar högst upp till vänster på knappsatsen. Nummer 7 pekar på ett kluster med tre knappar högst upp till höger på knappsatsen. Siffran 8 pekar på volymfältet längst ned till vänster på knappsatsen. Nummer 9 pekar på knappsatsen. Nummer 10 pekar på ett kluster med tre knappar längst ned till höger på knappsatsen. Mer information visas i tabellen.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för blinda personer och personer med hörselnedsättning i Cisco IP-telefon i 8800-seriens multiplattformstelefoner.

Tabell 20. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering för inkommande samtal

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lampraden på telefonluren blinkar vid inkommande samtal och lyser helt när ett röstmeddelande tas emot.

2

Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar

Med funktions- och linjeknapparna på båda sidor av skärmen kommer du åt telefonfunktioner och telefonlinjer.

 • Funktionsknappar – Används för funktioner som Kortnummer och Hämta samtal och för att visa din status på en annan linje.

 • Linjeknappar – Används för att svara på ett samtal eller hämta ett parkerat samtal. När de inte används för ett aktivt samtal används de för att starta telefonfunktioner som till exempel att visa missade samtal.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt, fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen

 • Grönt, blinkande – Samtal satt under förfrågan

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefonen, Stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

 • Rött, blinkande – Fjärrlinje i vänteläge

3

Bakgrundbelyst LCD-färgskärm på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 8811 har en LCD-skärm i gråskala med justerbar kontrast.

Låter dig justera telefonskärmens ljusstyrka.

4

Programstyrda knappar

 • Dessa är de stora knapparna som sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. Funktionerna visas på LCD-skärmen.

5

Navigeringshjul (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter precis ovanför knappsatsen.

 • Tillbaka-knapp till vänster om navigeringshjulet

 • Lägg på-knapp till höger om navigeringshjulet

Använd navigeringsringen för att flytta uppåt, nedåt, till vänster och till höger på telefonens LCD-skärm. Välj-knappen sitter i mitten av navigeringshjulet.

Använd Tillbaka-knappen för att återgå till föregående skärm eller meny.

Använd Lägg på-knappen för att avsluta ett samtal eller en session.

6

Meddelande-knapp, Program-knapp och Kontakt-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till vänster om knappsatsen.

 • Meddelande-knappen är den enda knappen på översta raden i den här knappgruppen. Program-knappen sitter till vänster och Kontakt-knappen till höger under Meddelande-knappen.

Ger dig enkel åtkomst till dina meddelanden, program och kontakter.

7

Parkera-knapp, Överför-knapp och Konferens-knapp

 • Dessa tre stora knappar sitter till höger om knappsatsen.

 • Parkera-knappen är den enda knappen på översta raden i den här gruppen. Överför-knappen sitter till vänster och Konferens-knappen till höger under Parkera-knappen.

Låter dig använda dessa funktioner på telefonen.

8

Volymknapp

 • Den här knappen sitter längst ner till vänster på telefonen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen hos telefonluren, headsetet eller högtalartelefonen.

Tryck på knappens högra sida för att höja volymen, och dess vänstra sida för att sänka volymen.

9

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

10

Headset-, Högtalartelefon- och Ljud av-knappar

 • De här knapparna sitter i telefonens nedre högra hörn.

 • Ljud av-knappen är den enda knappen i nedre raden i den här gruppen. Headset-knappen sitter till vänster och Högtalartelefon-knappen till höger ovanför Ljud av-knappen.

Spela upp ljudavisering avseende telefonens status:

 • Ange telefonläge genom att aktivera och inaktivera knapparna Headset, Tyst och Högtalartelefon.

 • Använd Headset-knappen för att aktivera headsetet. När headsetet är aktivt är knappen tänd. Lyft på luren eller välj Högtalartelefon när du vill lämna headsetläge.

 • Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd. När du aktiverar Tyst läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Tyst läge piper telefonen två gånger.

 • Använd Högtalartelefon-knappen för att aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

Justerbart basställe

Du kan justera basstället för att få bästa vy över telefonskärmen och enkel åtkomst till knappar.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Telefoninformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

Figur 22. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 med bildtexter. Nummer 1 pekar på knapparna på endera sidan av skärmen. Nummer 2 pekar på de fyra knapparna under skärmen, de två knapparna på vardera sida om den runda navigeringsknappen och klustren på tre knappar längst upp till vänster och uppe till höger på knappsatsen. Nummer 3 pekar på knappen högst upp till höger i det nedre högra knappklustret. Nummer 4 pekar på knappsatsen.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för rörelsehindrade personer i Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 21. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder.

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Fast grönt – aktivt samtal eller tvåvägssamtal via snabbtelefonen

 • Blinkande grönt – parkerat samtal

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefon, stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Blinkande orange – inkommande eller återställt samtal

 • Fast rött – fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell du har genom att trycka på Program och välja Status > Produktinformation. Fältet Produktnamn visar din telefonmodell.

Figur 23. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder – Cisco IP-telefon 8861 visas i bild
Cisco IP-telefon 8861 med bildtexter. Nummer 1 pekar på knapparna på endera sidan av skärmen. Nummer 2 pekar på de fyra knapparna under skärmen, de två knapparna på vardera sida om den runda navigeringsknappen och klustren på tre knappar längst upp till vänster och uppe till höger på knappsatsen. Nummer 3 pekar på knappen högst upp till höger i det nedre högra knappklustret. Nummer 4 pekar på knappsatsen.

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för rörelsehindrade personer i Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 22. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder.

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Upplysta knappar

Ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Telefonlinjer och snabbtelefonlinjer (linjeknappar)

 • Kortnummer (kortnummerknappar, inklusive kortnummerfunktion för linjestatus)

 • Webbaserade tjänster, såsom en personlig adressbok

 • Telefonfunktioner, såsom sekretess

Anger din telefons status:

 • Grönt, fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen

 • Grönt, blinkande – Samtal satt under förfrågan

 • Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefonen, Stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp

 • Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal

 • Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)

 • Rött, blinkande – Fjärrlinje i vänteläge

2

Stora knappar via vilka du får åtkomst till funktionerna Program, Meddelanden, Kontakter, Parkera, Överför och Konferens

Ger dig enkel åtkomst till dina program, röstmeddelanden, företagskataloger och personliga kataloger samt samtalsfunktioner på telefonen.

3

Inbyggd högtalartelefon

Anger om högtalartelefonen är aktiv eller inaktiv. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.

4

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Telefoner i Cisco IP-telefon 8800-serien kan monteras på väggen med något av följande väggmonteringsfästen:

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon 8800-serien – används för att montera en enskild telefon på väggen.

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon 8800-serien med single KEM – används för att montera en enskild telefon med en anslutna knappexpansionsmodul på väggen.

 • Väggmonteringsfäste för Cisco IP-telefon 8800 Video-serien – används för att montera en enda telefon med video på väggen.

Väggmonteringsfästet för Cisco IP-telefon 8800-serien och väggmonteringsfästet för Cisco IP-telefon 8800-serien med enskild KEM uppfyller kraven enligt avsnittet 307.2 Protrusion Limits i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG för montering av telefon på väggen.

Väggmonteringsfästet för Cisco IP-telefon 8800 Video-serien är något större och uppfyller inte kraven enligt avsnittet 307.2 Protrusion Limits i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG för montering av telefon på väggen.

Bilden nedan visar telefonen med installerat väggmonteringsfäste sett från sidan.

Figur 24. Telefonen med installerat väggmonteringsfäste sett från sidan
En IP-telefon med installerat väggmonteringsfäste sett från sidan

Din konferenstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 25. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning
Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med hörselnedsättning i Cisco IP-konferenstelefon 8832.

Tabell 23. Tillgänglighetsfunktioner för personer med hörselnedsättning

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Lysdiod

Telefonskärmen visar aktuell status och lysdioden visar:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2

Visuell avisering om telefonstatus och att meddelande väntar

Telefonskärmen visar aktuell status.

När du har ett meddelande visas ett meddelande på telefonskärmen. Telefonen avger även en ljudavisering om väntande meddelande.

3

Justerbar ringsignal, frekvens och ringvolym

 • Välj Inställningar > Användinställningar > Ringsignal om du vill ändra ringsignalen.

 • Justera ringsignalens volym. När du inte har ett pågående samtal i telefonen trycker du på volymknappen för att höja eller sänka volymen.

  När du justerar volymen lyser lysdiodraden vitt för att visa volymändringen.

Din administratör kan även ändra inställningarna.

Din telefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 26. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet
Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med synskad eller blindhet i Cisco IP-konferenstelefon 8832.

Tabell 24. Tillgänglighetsfunktioner för personer med synskada eller blindhet

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Visuell avisering med hög kontrast och ljudavisering vid inkommande samtal med lysdioden

 • Lysdioden sitter ovanför Ljud av-knappen och skärmen.

Använd Ljud av-knappen för att aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonljudet är inaktiverat lyser lysdioden rött. När du aktiverar Ljud av-läge piper telefonen en gång, och när du inaktiverar Ljud av-läge piper telefonen två gånger.

2

Ljud av-knapp

 • Den här knappen sitter mellan lysdioden och skärmen.

Aviserar dig om ett inkommande samtal. Lysdioden blinkar vid inkommande samtal.

Statusen på din telefon anges av färger:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

3

Programstyrda knappar

 • Dessa knappar sitter precis under LCD-skärmen.

Ger åtkomst till särskilda funktioner. LCD-skärmen visar funktionerna.

4

Navigeringskluster (inkluderar navigeringsringen och Välj-knappen)

 • Navigeringshjulet sitter till höger om knappsatsen.

Använd navigeringsringen för att flytta uppåt eller nedåt på telefonens LCD-display. Välj-knappen sitter i mitten på navigeringsringen.

5

Standardlayout med 12 knappar

Låter dig använda befintliga eller vanliga knappositioner. Knapp 5 har en liten udd.

6

Volymknapp

 • Den här knappen sitter till vänster om knappsatsen.

Låter dig höja eller sänka ringvolymen eller ljudvolymen.

Tryck uppåt på vaggknappen för att höja volymen. Tryck nedåt på vaggknappen för att sänka volymen.

När du justerar volymen lyser lysdiodraden vitt för att visa volymändringen.

Din konferenstelefon har standardutformade tillgänglighetsfunktioner som kräver endast lite eller ingen konfigurering.

Figur 27. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder
Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Följande tabell beskriver tillgänglighetsfunktionerna för personer med rörelsehinder i Cisco IP-konferenstelefon 8832.

Tabell 25. Tillgänglighetsfunktioner för personer med rörelsehinder

Objekt

Tillgänglighetsfunktion

Beskrivning

1

Lysdiod

Anger din telefons status:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2

Beröringstydliga knappar och funktioner, inklusive en liten udd på knapp 5

Låter dig enkelt hitta telefonens knappar. Exempelvis har knapp 5 en liten udd, med hjälp av vilken du kan hitta andra knappositioner.

Cisco samarbetar med sina partner för att tillhandahålla lösningar som utökar tillgängligheten och användbarheten hos Cisco-produkter och -lösningar. Det finns tredjepartsprogram såsom bildtext i realtid för Cisco IP-telefon, texttelefoner för döva (TDD/TTY), realtidstextning (RTT), hörsel-/röstöverföring (HCO/VCO), hörbar nummerpresentatör, inbyggda förstärkare i telefonluren som ger högre samtalsljud, "upptagetlampor" samt audiovisuella nödaviseringar via Cisco IP-telefon (stöd för användare med funktionshinder).

Kontakta din administratör om du vill ha mer information om tillgänglighetsprogram från tredje part.