Indledning

Cisco-bord og -konferencetelefon har tilgængeligsfunktioner til blinde og til personer med nedsat syns-, høre- og bevægelsesfunktion. Da mange af disse funktioner er standard, kan de benyttes af brugere med handicap uden nogen særlig konfiguration.

I denne artikel henviser begrebet telefonsupportsider til websider, brugerne kan få adgang til for at konfigurere bestemte funktioner.

Cisco er forpligtet til at designe og levere produkter og teknologier til handicappede, der kan imødekomme behovet i din organisation. Du kan finde flere oplysninger om Cisco og Ciscos forpligtelse i forhold til tilgængelighed på denne URL-adresse: http://www.cisco.com/go/accessibility

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede
Tabel 1. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonens lyd er slået fra, blinker ikonet for lyd fra på skærmen

3

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Brugerpræferencer.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Figur 2. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede – Cisco IP-telefon 6841-multiplatformstelefoner vist
Tabel 2. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator (håndsæt)

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

3

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Brugerpræferencer.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 3. Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner
Tabel 3. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Lysstriben blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Linje- og funktionstaster

Linje- og funktionsknapper er på venstre side af skærmen.

Brug linjeknapper til at starte, besvare, eller skifte til et opkald på en bestemt linje.

Funktioner, såsom hurtigopkald, linjestatus, databeskyttelse, må ikke forstyrres (MIF), og service-URL-adresser, kan tildeles funktionsknapper.

Din administrator opsætter programmerbare funktionsknapper på din telefon.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt – Linjen er ledig.
 • Rødt, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.
 • Rødt, blinker – Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.
 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

3

Baggrundsoplyst LCD-skærm i gråtoner med justerbar kontrast

Gør det muligt at justere din telefonskærms kontrast.

4

Taster

Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsknapper og knappen Vælg)

Navigationsklyngen er placeret i midten af telefonen under programtasterne.

Brug navigationsknapperne op og ned til at gå op og ned på telefonens LCD. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

6

Programmer og knappen Hovedtelefon

 • Disse to store knapper er placeret på hver side af navigationsgruppen.

 • Knappen Programmer er placeret til venstre.

 • Knappen Hovedtelefon er til højre.

Brug Programmer til at få adgang til funktioner på telefonen.

Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til eller fra.

7

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

8

 • Knapperne Slå lyd fra og Højttalertelefon er placeret på hver side af lydstyrkeknappen.

 • Knappen Slå lyd fra er til venstre og Højttalertelefon er til højre.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonens lyd er slået fra, blinker ikonet for lyd fra på skærmen. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra.

9

Lydstyrkeknap

Denne tast er placeret under det numeriske tastatur.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk højre på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk venstre på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Figur 4. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde – Cisco IP-telefon 6841-multiplatformstelefoner vist
Tabel 4. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Håndsættets lysstribe blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Linje- og funktionstaster

Linje- og funktionsknapper er på venstre og højre side af skærmen.

Brug linjeknapper til at starte, besvare, eller skifte til et opkald på en bestemt linje.

Funktioner, såsom hurtigopkald, linjestatus, databeskyttelse, må ikke forstyrres (MIF), og service-URL-adresser, kan tildeles funktionsknapper.

Din administrator opsætter programmerbare funktionsknapper på din telefon.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt – Linjen er ledig.
 • Rødt, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.
 • Rødt, blinker – Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.
 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

3

Baggrundsoplyst LCD-skærm i gråtoner med justerbar kontrast

Gør det muligt at justere din telefonskærms kontrast.

4

Taster

 • Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsringen og knappen Vælg)

Gruppen Navigation er placeret midt på telefonen.

Brug navigationsringen til at gå op og ned på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

6

Knappen Vent, knappen Viderestil og knappen Konference

 • Disse tre store knapper er placeret til højre for gruppen Navigation.

 • I denne gruppe af knapper er knappen Hold den enkelte knap i øverste række. Under knappen Hold findes knappen Overfør til venstre, og knappen Konference findes til højre.

Lader dig at bruge disse funktioner på din telefon.

7

Knappen Meddelelser, knappen Programmer og knappen Kontakter

 • Disse tre store knapper er placeret til venstre for gruppen Navigation.

 • I denne knapgruppe er knappen Meddelelser den enkelte knap i øverste række. Under knappen Meddelelser findes knappen Applikationer til venstre og knappen Kontakter til højre.

Lader dig nemt få adgang til dine meddelelser, applikationer og kontakter.

8

Lydstyrkeknap

Denne tast er placeret til venstre for tastaturet.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk op på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

9

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

10

 • Knapperne Hovedtelefon, Højttalertelefon og Slå lyd fra er placeret til højre for tastaturet.

 • Knappen Højttalertelefon sidder øverst, knappen Hovedtelefon sidder i midten, og knappen Lydløs sidder i bunden.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Hovedtelefoner, Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 5. Cisco IP-telefon 6821-multiplatformstelefoner Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede
Tabel 5. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grønt – Linjen er ledig.
 • Rødt, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.
 • Rødt, blinker – Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.
 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

2

Stor knap til at få adgang til Programmer

Lader dig nemt få adgang til programmerne på din telefon. Flere funktioner er tilgængelige med programtasterne.

3

Indbygget højttalertelefon

Tryk på knappen for at slå hovedtelefonen til og fra.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Figur 6. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede – Cisco IP-telefon 6841-multiplatformstelefoner vist
Tabel 6. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grønt – Linjen er ledig.
 • Rødt, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.
 • Rødt, blinker – Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.
 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

2

Store knapper til at tilgå Programmer, Meddelelser, Kontakter, Vent, Viderestil og Konference

Lader dig nemt tilgå dine telefonapplikationer, talebeskeder, virksomhedens og personlige telefonbog samt opkaldsfunktioner.

3

Indbygget højttalertelefon

Angiver, om højttalertelefonen er tændt eller slukket. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Telefonoplysninger. Feltet Modelnummer viser din telefonmodel.

Figur 7. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Tabel 7. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator (håndsæt)

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

3

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Præferencer.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Figur 8. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Tabel 8. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator (håndsæt)

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

3

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Brugerindstillinger.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 9. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Tabel 9. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Håndsættets lysstribe blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Linje- og funktionsknapperne på Cisco IP-telefon

 • På Cisco IP-telefon 7861 sidder linje- og funktionsknapperne på højre side af skærmen.

 • På Cisco IP-telefon 7821 og 7941 er knapperne for telefonlinje og funktioner på venstre side af skærmen.

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke linje- og funktionsknapper.

Brug linjeknapper til at starte, besvare, eller skifte til et opkald på en bestemt linje.

Funktioner, såsom hurtigopkald, linjestatus, databeskyttelse, må ikke forstyrres (MIF), og service-URL-adresser, kan tildeles funktionsknapper.

Din administrator opsætter programmerbare funktionsknapper på din telefon.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt, konstant – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Grønt, blinkende – Opkald på hold

 • Gult, konstant – Databeskyttelse i brug, etvejssamtaleanlægsopkald, MIF aktiv, eller logget ind på en søgegruppe

 • Gult, blinkende—Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Rødt, konstant—Fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende—Ekstern linje på hold

3

Baggrundsoplyst gråtone LCD-skærm med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke et baggrundslys.

Gør det muligt at justere din telefonskærms kontrast.

4

Taster

 • Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsringen og knappen Vælg)

 • Gruppen Navigation er placeret midt på telefonen.

Brug navigationsringen til at gå op og ned på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

6

Knappen Meddelelser, knappen Programmer og knappen Kontakter

 • Disse tre store knapper er placeret til venstre for gruppen Navigation.

 • I denne knapgruppe er knappen Meddelelser den enkelte knap i øverste række. Under knappen Meddelelser findes knappen Applikationer til venstre og knappen Kontakter til højre.

Lader dig nemt få adgang til dine meddelelser, applikationer og kontakter.

7

Knappen Vent, knappen Viderestil og knappen Konference

 • Disse tre store knapper er placeret til højre for gruppen Navigation.

 • I denne gruppe af knapper er knappen Hold den enkelte knap i øverste række. Under knappen Hold findes knappen Overfør til venstre, og knappen Konference findes til højre.

Lader dig at bruge disse funktioner på din telefon.

8

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret til venstre for tastaturet.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk op på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

9

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861:

 • Knapperne Hovedtelefon, Højttalertelefon og Slå lyd fra er placeret til højre for tastaturet.

 • Knappen Højttalertelefon sidder øverst, knappen Hovedtelefon sidder i midten, og knappen Lydløs sidder i bunden.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Knapperne Højttalertelefon og Afbryd lyd placeret til højre for tastaturet.

 • Knappen Højttalertelefon sidder øverst, og knappen Slå lyden fra sidder nederst.

 • Cisco IP-telefon 7811 indeholder ikke en hovedtelefonport og har ikke knappen Hovedtelefoner.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Hovedtelefoner, Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Justerbar fod

Du kan justere foden til én af to hældningsvinkler. Dette giver optimal visning af telefonens display og nem adgang til alle knapper og taster.

Din multiplatformstelefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 10. Handicapfunktioner for synshæmmede og blinde—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Telefon med billedforklaringer. Billedforklaringerne er beskrevet nedenfor.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for blinde og personer med synshandicap på Cisco IP-telefon 7800-serien af multiplatformstelefoner.

Tabel 10. Tilgængelighedsfunktioner til synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Håndsættets lysstribe blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Linje- og funktionsknapperne på Cisco IP-telefon

 • På Cisco IP-telefon 7861 sidder linje- og funktionsknapperne på højre side af skærmen.

 • På Cisco IP-telefon 7821 og 7941 er knapperne for telefonlinje og funktioner på venstre side af skærmen.

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke linje- og funktionsknapper.

Brug linjeknapper til at starte, besvare, eller skifte til et opkald på en bestemt linje.

Funktioner, såsom hurtigopkald, linjestatus, databeskyttelse, må ikke forstyrres (MIF), og service-URL-adresser, kan tildeles funktionsknapper.

Din administrator opsætter programmerbare funktionsknapper på din telefon.

Farver angiver din telefons status:

 • Grøn – Linjen er ledig.

 • Rød, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.

 • Rød, blinker – Linjen er på hold, eller der er et indgående opkald.

 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

3

Baggrundsoplyst gråtone LCD-skærm med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke et baggrundslys.

Gør det muligt at justere din telefonskærms kontrast.

4

Taster

 • Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsringen og knappen Vælg)

 • Gruppen Navigation er placeret midt på telefonen.

Brug navigationsringen til at gå op og ned på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

6

Knappen Meddelelser, knappen Programmer og knappen Kontakter

 • Disse tre store knapper er placeret til venstre for gruppen Navigation.

 • I denne knapgruppe er knappen Meddelelser den enkelte knap i øverste række. Under knappen Meddelelser findes knappen Applikationer til venstre og knappen Kontakter til højre.

Lader dig nemt få adgang til dine meddelelser, applikationer og kontakter.

7

Knappen Vent, knappen Viderestil og knappen Konference

 • Disse tre store knapper er placeret til højre for gruppen Navigation.

 • I denne gruppe af knapper er knappen Hold den enkelte knap i øverste række. Under knappen Hold findes knappen Overfør til venstre, og knappen Konference findes til højre.

Lader dig at bruge disse funktioner på din telefon.

8

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret til venstre for tastaturet.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk op på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

9

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861:

 • Knapperne Hovedtelefon, Højttalertelefon og Slå lyd fra er placeret til højre for tastaturet.

 • Knappen Højttalertelefon sidder øverst, knappen Hovedtelefon sidder i midten, og knappen Lydløs sidder i bunden.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Knapperne Højttalertelefon og Afbryd lyd placeret til højre for tastaturet.

 • Knappen Højttalertelefon sidder øverst, og knappen Slå lyden fra sidder nederst.

 • Cisco IP-telefon 7811 indeholder ikke en hovedtelefonport og har ikke knappen Hovedtelefoner.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Hovedtelefoner, Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til eller fra. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Justerbar fod

Du kan justere foden til én af to hældningsvinkler. Dette giver optimal visning af telefonens display og nem adgang til alle knapper og taster.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Telefonoplysninger. Feltet Modelnummer viser din telefonmodel.

Figur 11. Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Tabel 11. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper på Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861

Cisco IP-telefon 7811 har ikke programmerbare linjeknapper.

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grønt, konstant – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Grønt, blinkende – Opkald på hold

 • Gult, konstant – Databeskyttelse i brug, etvejs samtaleanlægsopkald, MIF aktiv, eller logget ind på søgegruppe

 • Gult, blinkende – Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Rødt, konstant—Fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus)

2

Store knapper til at tilgå Programmer, Meddelelser, Kontakter, Vent, Viderestil og Konference

Lader dig nemt tilgå dine telefonapplikationer, talebeskeder, virksomhedens og personlige telefonbog samt opkaldsfunktioner.

3

Indbygget højttalertelefon

Angiver, om højttalertelefonen er tændt eller slukket. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Din telefon leveres med standard handicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 12. Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede—Cisco IP-telefon 7861 som vist
Tabel 12. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper på Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861

Cisco IP-telefon 7811 har ikke programmerbare linjeknapper.

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grøn – Linjen er ledig.

 • Rød, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.

 • Rød, blinker – Linjen er på hold, eller der er et indgående opkald.

 • Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

2

Store knapper til at tilgå Programmer, Meddelelser, Kontakter, Vent, Viderestil og Konference

Lader dig nemt tilgå dine telefonapplikationer, talebeskeder, virksomhedens og personlige telefonbog samt opkaldsfunktioner.

3

Indbygget højttalertelefon

Angiver, om højttalertelefonen er tændt eller slukket. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Telefoner i Cisco IP-telefon 7800-serien kan være monteret på væggen med et af følgende vægmonteringssæt:

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 7811-serien – bruges til at montere en enkelt Cisco IP-telefon på væggen.

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 7800-serien – bruges til at montere en enkelt Cisco IP-telefon 7821 eller 7841 på væggen.

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 7861-serien – bruges til at montere en enkelt Cisco IP-telefon 7961 på væggen.

Vægmonteringssættet overholder kravet i afsnit 307.2 om grænser for fremspring i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG, når det gælder montering af en telefon på væggen.

Følgende figur viser en sidevisning af teleofnen, hvor vægmonteringssættet er installeret.

Figur 13. Sidevisning af telefonen, der installeret med vægmonteringssættet

Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 14. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede
Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede på Cisco IP-konferencetelefon 7832.

Tabel 13. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

LED-bjælke

Telefonens skærm viser den aktuelle tilstand, og LED-bjælken viser:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2

Visuel meddelelse om telefonens tilstand og indikator for ventende meddelelse

Telefonskærmen viser den aktuelle tilstand.

Når du har en meddelelse, vises en meddelelse på telefonskærmen. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

3

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Indstillinger > Præferencer for at ændre ringetonen.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Når du ikke er i et opkald, skal du trykke på Lydstyrke for at hæve eller sænke lydstyrken.

  Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 15. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede
Tabel 14. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

LED-bjælke

Telefonens skærm viser den aktuelle tilstand, og LED-bjælken viser:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2

Visuel meddelelse om telefonens tilstand og indikator for ventende meddelelse

Telefonskærmen viser den aktuelle tilstand.

Når du har en meddelelse, vises en meddelelse på telefonskærmen. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

3

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Indstillinger > Brugerindstillinger > Ringetone for at ændre ringetonen.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Når du ikke er i et opkald, skal du trykke på Lydstyrke for at hæve eller sænke lydstyrken.

  Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 16. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde
Handicapfunktioner for synshæmmede og blinde

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for blinde og personer med synshandicap på Cisco IP-konferencetelefon 7832.

Tabel 15. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Tasten Slå lyd fra

 • Denne knap er placeret over LED-bjælken og skærmen.

Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

2

Højkontrast visuel og hørbar alarm for et indgående opkald med LED-bjælken

 • LED-bjælken er placeret mellem knappen Afbryd lyd og skærmen.

Alarmerer dig om et indgående opkald. LED'en blinker under indgående opkald.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

3

Baggrundsoplyst gråtone LCD-skærm med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

Gør det muligt at justere telefonens skærmkontrast.

4

Taster

 • Disse er knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. LCD'et viser funktionerne.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsbjælken og knappen Vælg )

 • Navigationsklyngen er placeret til højre for tastaturet.

Brug navigationsbjælken til at gå op og ned på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsbjælken.

6

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

7

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret til venstre for tastaturet.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden.

Tryk op på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 17. Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede
Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for mobilitetshæmmede på Cisco IP-konferencetelefon 7832.

Tabel 16. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

LED-bjælke

Angiver telefonens status:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 18. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede – Cisco IP-telefon 8861 som vist
Cisco IP-telefon 8861 med billedforklaringer. Nummer 1 er lysstriben øverst på håndsættet. Nummer 2 er klyngen med tre taster nederst til højre på tastaturet. Den øverste række med to taster er hovedtelefonknappen til venstre og højttalertelefonknappen til højre. Under dem er knappen til at slå lyd fra. Nummer 3 er lydstyrkeknappen. Tal 4, 5 og 6 peger på telefonens håndsættet.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede i Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabel 17. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator (håndsæt)

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

3

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Præferencer.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

4

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 19. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede – Cisco IP-telefon 8861-multiplatformstelefoner som vist
Cisco IP-telefon 8861-multiplatformstelefoner med billedforklaringer. Nummer 1 er lysstriben øverst på håndsættet. Nummer 2 er klyngen med tre taster nederst til højre på tastaturet. Den øverste række med to taster er hovedtelefonknappen til venstre og højttalertelefonknappen til højre. Under dem er knappen til at slå lyd fra. Nummer 3 er lydstyrkeknappen. Tal 4, 5 og 6 peger på telefonens håndsættet. Der er yderligere oplysninger i tabellen.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede i Cisco IP-telefon 8800-serie af multiplatformstelefoner.

Tabel 18. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel besked-venter-indikator (håndsæt)

Denne tændte stribe kan ses fra alle vinkler. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

2

Visuel underretning af telefonens tilstand

 • Slå knapperne Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

3

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Programmer > Brugerindstillinger > Ringetone

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Mens håndsættet er i holderen, og knapperne på hovedtelefonerne og højttalertelefon er slukket, skal du trykke på Lydstyrke for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

4

Support til inline-forstærkere (håndsæt)

Cisco IP-telefon-håndsæt understøtter tredjeparters inline-forstærkere. Du fastgør en forstærker til håndsættet og ledningen, og den placeres mellem håndsættet og IP-telefonen.

5

Håndsæt, der er kompatibelt med høreapparater

Understøtter disse funktioner til handicappede:

 • Kompatibel med høreapparater.

 • Magnetisk kobling af høreapparatet.

 • Federal Communications Commission (FCC) lydstyrkekrav for Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Afsnit 508 lydstyrkekrav, som er opfyldt ved hjælp af industristandarden for inline-forstærkere til håndsæt.

6

Support til akustisk koblede TTY og TDD (håndsæt)

Cisco IP-telefoner understøtter disse TTY- og TDD-funktioner:

 • Akustiske eller direkte tilsluttede TTY’er fra industriførende producenter.

 • Teksttransmission i realtid over telefonlinjer.

 • Hørelse og stemme føres over telefoner (HFOT/SFOT).

 • VoIP-netværk opererer ved G.711.

Kontakt din administrator for oplysninger om opsætning af TTY.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 20. Handikapfunktioner for synshæmmede og blinde – Cisco IP-telefon 8861 som vist
Cisco IP-telefon 8861 med billedforklaringer. Nummer 1 er lysstriben øverst på håndsættet. Nummer 2 peger på knapperne på hver side af skærmen. Nummer 3 peger på skærmen. Nummer 4 peger på rækken med fire knapper under skærmen. Nummer 5 peger på den runde navigationsklynge med en knap til venstre og en knap til højre. Nummer 6 peger på klyngen med tre knapper øverst til venstre på tastaturet. Nummer 7 peger på klyngen med tre knapper øverst til højre på tastaturet. Tallet 8 peger på lydstyrkebjælken nederst til venstre på tastaturet. Tallet 9 peger på tastaturet. Nummer 10 peger på klyngen med tre knapper nederst til højre på tastaturet. Der er yderligere oplysninger i tabellen.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for blindel og personer med synshandicap på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabel 19. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Håndsættets lysstribe blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Telefonlinje-, funktion- og sessionsknapperne på Cisco IP-telefonen

 • Linje- og funktionsknapper er til venstre på LCD-displayet. Sessionsknapper er til højre på LCD-displayet.

 • For lokaliteter, der læser fra højre mod venstre, såsom arabisk, er sessionsknapper placeret til venstre og linje- og funktionsknapper er placeret til højre.

Brug linjeknapper til at starte, besvare, eller skifte til et opkald på en bestemt linje.

Funktioner, såsom hurtigopkald, linjestatus, databeskyttelse, må ikke forstyrres (MIF), og service-URL-adresser, kan tildeles funktionsknapper.

Din administrator opsætter programmerbare funktionsknapper på din telefon.

Brug sessionsknapper til at udføre opgaver, såsom at besvare et opkald eller genoptage et opkald.

Farver angiver telefonens status:

 • Grønt, konstant – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald.

 • Grønt, blinker – Parkeret opkald.

 • Gult, konstant – Databeskyttelse i brug, etvejssamtaleanlægsopkald, MIF aktiv, eller logget ind på en søgegruppe.

 • Gult, blinker – Indgående opkald eller gendannet opkald.

 • Rødt, konstant – Fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus).

 • Rødt, blinker – Fjernlinje parkeret.

3

Baggrundsoplysningsfarve på LCD-skærm på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 8811 har et gråtone LCD med justerbar kontrast.

Gør det muligt at justere telefonens skærms lysstyrke.

4

Taster

 • Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsringen og knappen Vælg)

 • Navigationsklyngen er placeret lige over tastaturet.

 • Knappen Tilbage er til venstre for navigationsklyngen

 • Knappen Slip til højre for navigationsklyngen

Brug navigationsringen til at bevæge dig op, ned, til venstre og højre på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

Brug knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller menu.

Brug knappen Frigiv (Afslut opkald) for at afslutte et opkald eller en session.

6

Knappen Meddelelser, knappen Programmer og knappen Kontakter

 • Disse tre store knapper er placeret til venstre for tastaturet.

 • I denne knapgruppe er knappen Meddelelser den enkelte knap i øverste række. Under knappen Meddelelser findes knappen Applikationer til venstre og knappen Kontakter til højre.

Lader dig nemt få adgang til dine meddelelser, applikationer og kontakter.

7

Knappen Vent, knappen Viderestil og knappen Konference

 • Disse tre store knapper er placeret til højre for tastaturet.

 • I denne gruppe er knappen Vent den enkelte knap i øverste række. Under knappen Hold findes knappen Overfør til venstre, og knappen Konference findes til højre.

Lader dig at bruge disse funktioner på din telefon.

8

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret nederst til venstre på telefonen.

Giver dig mulighed for at øge eller mindske ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk på den højre side af rocker-tasten for at øge lydstyrken; tryk på den venstre side af rocker-tasten for at sænke lydstyrken.

9

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

10

Knapperne Hovedtelefon, Højttalertelefon og Lydløs

 • Disse knapper er placeret nederst til højre på telefonen.

 • I denne gruppe er knappen Lydløs den enkelte knap i nederste række. Over knappen Lydløs sidder knappen Hovedtelefoner til venstre og knappen Højttalertelefon til højre.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Hovedtelefoner, Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten. Tag håndsættet, eller vælg Højttalertelefon for at forlade hovedtelefonstilstanden.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Justerbar fod

Du kan justere fodstykket for at opnå optimal visning af telefonens display og nem adgang til alle knapper og taster.

Din multiplatformstelefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 21. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde – Cisco IP-telefon 8861-multiplatformstelefoner som vist
Cisco IP-telefon 8861 med billedforklaringer. Nummer 1 er lysstriben øverst på håndsættet. Nummer 2 peger på knapperne på hver side af skærmen. Nummer 3 peger på skærmen. Nummer 4 peger på rækken med fire knapper under skærmen. Nummer 5 peger på den runde navigationsklynge med en knap til venstre og en knap til højre. Nummer 6 peger på klyngen med tre knapper øverst til venstre på tastaturet. Nummer 7 peger på klyngen med tre knapper øverst til højre på tastaturet. Tallet 8 peger på lydstyrkebjælken nederst til venstre på tastaturet. Tallet 9 peger på tastaturet. Nummer 10 peger på klyngen med tre knapper nederst til højre på tastaturet. Der er yderligere oplysninger i tabellen.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for blinde og personer med synshandicap på Cisco IP-telefon 8800-serie af multiplatformstelefoner.

Tabel 20. Tilgængelighedsfunktioner til synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Visuel og hørbar alarm med stor kontrast for et indgående opkald

Alarmerer dig om et indgående opkald. Håndsættets lysstribe blinker under indgående opkald og forbliver tændt, når en talebesked modtages.

2

Programmerbare funktionstaster og linjetaster

Via funktions- og linjetaster, placeret på hver side af skærmen, har du adgang til telefonfunktioner og telefonlinjer.

 • Funktionsknapper – anvendes til funktioner som f.eks. Hurtigopkald eller Opkaldsbesvarelse og til at få vist din status på en anden linje.

 • Linjetaster – anvendes til at besvare et opkald eller til at genoptage et parkeret opkald. Når de ikke anvendes til et aktivt opkald, anvendes de til at igangsætte telefonfunktioner, som f.eks. visning af ubesvarede opkald.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt, konstant LED – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Grønt, blinkende LED – Opkald på hold

 • Gult, konstant LED – Beskyttelse af personlige oplysninger i brug, envejs samtaleanlægsopkald, Ring ikke (DND) aktivt eller logget på viderestillingsgruppe

 • Gult, blinkende LED – Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Rødt, konstant LED – Fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende LED – Ekstern linje på hold

3

Baggrundsoplysningsfarve på LCD-skærm på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 8811 har et gråtone LCD med justerbar kontrast.

Gør det muligt at justere telefonens skærms lysstyrke.

4

Taster

 • Disse er store knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. Funktionerne vises på LCD-skærmen.

5

Navigationsklynge (inkluderer navigationsringen og knappen Vælg)

 • Navigationsklyngen er placeret lige over tastaturet.

 • Knappen Tilbage er til venstre for navigationsklyngen

 • Knappen Slip til højre for navigationsklyngen

Brug navigationsringen til at bevæge dig op, ned, til venstre og højre på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsklyngen.

Brug knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller menu.

Brug knappen Frigiv (Afslut opkald) for at afslutte et opkald eller en session.

6

Knappen Meddelelser, knappen Programmer og knappen Kontakter

 • Disse tre store knapper er placeret til venstre for tastaturet.

 • I denne knapgruppe er knappen Meddelelser den enkelte knap i øverste række. Under knappen Meddelelser findes knappen Applikationer til venstre og knappen Kontakter til højre.

Lader dig nemt få adgang til dine meddelelser, applikationer og kontakter.

7

Knappen Vent, knappen Viderestil og knappen Konference

 • Disse tre store knapper er placeret til højre for tastaturet.

 • I denne gruppe er knappen Vent den enkelte knap i øverste række. Under knappen Hold findes knappen Overfør til venstre, og knappen Konference findes til højre.

Lader dig at bruge disse funktioner på din telefon.

8

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret nederst til venstre på telefonen.

Giver dig mulighed for at øge eller mindske ringelydstyrken eller lyden gennem håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen.

Tryk på den højre side af rocker-tasten for at øge lydstyrken; tryk på den venstre side af rocker-tasten for at sænke lydstyrken.

9

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

10

Knapperne Hovedtelefon, Højttalertelefon og Lydløs

 • Disse knapper er placeret nederst til højre på telefonen.

 • I denne gruppe er knappen Lydløs den enkelte knap i nederste række. Over knappen Lydløs sidder knappen Hovedtelefoner til venstre og knappen Højttalertelefon til højre.

Giv hørbar meddelelse om telefonens tilstand:

 • Slå knapperne Hovedtelefoner, Lydløs og Højttalertelefon til og fra for at angive telefonens tilstand.

 • Brug knappen Hovedtelefoner for at slå hovedtelefonerne til. Når hovedsættet er slået til, lyser tasten. Tag håndsættet, eller vælg Højttalertelefon for at forlade hovedtelefonstilstanden.

 • Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser tasten. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

 • Brug knappen Højttaler for at slå højttalertelefonen til eller fra. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Justerbar fod

Du kan justere fodstykket for at opnå optimal visning af telefonens display og nem adgang til alle knapper og taster.

Din telefon leveres med standardhandicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Telefonoplysninger. Feltet Modelnummer viser din telefonmodel.

Figur 22. Handikapfunktioner for bevægelseshæmmede—Cisco IP-telefon 8861 som vist
Cisco IP-telefon 8861 med billedforklaringer. Nummer 1 peger på knapperne på hver side af skærmen. Nummer 2 peger på de fire knapper under skærmen, de to knapper på hver side af den runde navigationsknap og klyngerne med 3 knapper øverst til venstre og øverst til højre på tastaturet. Nummer 3 peger på den øverste højre knap i knapklyngen nederst til højre. Nummer 4 peger på tastaturet.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for mobilitetshæmmede på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabel 21. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede.

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grønt, konstant – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Grønt, blinkende – Opkald på hold

 • Gult, konstant – Databeskyttelse i brug, etvejs samtaleanlægsopkald, MIF aktiv, eller logget ind på søgegruppe

 • Gult, blinkende – Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Rødt, konstant – Ekstern linje i brug (delt linje eller linjestatus)

2

Store knapper til at tilgå Programmer, Meddelelser, Kontakter, Vent, Viderestil og Konference

Lader dig nemt tilgå dine telefonapplikationer, talebeskeder, virksomhedens og personlige telefonbog samt opkaldsfunktioner.

3

Indbygget højttalertelefon

Angiver, om højttalertelefonen er tændt eller slukket. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Din telefon leveres med standard handicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Hvis du vil kontrollere, hvilken telefonmodel du har, skal du trykke på Programmer og vælge Status > Produktoplysninger. Feltet Produktnavn viser din telefonmodel.

Figur 23. Handikapfunktioner for bevægelseshæmmede—Cisco IP-telefon 8861 som vist
Cisco IP-telefon 8861 med billedforklaringer. Nummer 1 peger på knapperne på hver side af skærmen. Nummer 2 peger på de fire knapper under skærmen, de to knapper på hver side af den runde navigationsknap og klyngerne med 3 knapper øverst til venstre og øverst til højre på tastaturet. Nummer 3 peger på den øverste højre knap i knapklyngen nederst til højre. Nummer 4 peger på tastaturet.

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for mobilitetshæmmede på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabel 22. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede.

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Oplyste knapper

Giver dig mulighed for at få adgang til følgende funktioner:

 • Telefonlinjer og samtaleanlægslinjer (linjeknapper)

 • Hurtigopkaldsnumre (hurtigopkaldsknapper, herunder funktionen med status for hurtigopkaldslinjen)

 • Webbaserede tjenesteydelser, såsom en personlig adressebog

 • Telefonfunktioner, såsom databeskyttelse

Angiv din telefons status:

 • Grønt, konstant LED – Aktivt opkald eller tovejs samtaleanlægsopkald

 • Grønt, blinkende LED – Opkald på hold

 • Gult, konstant LED – Beskyttelse af personlige oplysninger i brug, envejs samtaleanlægsopkald, Ring ikke (DND) aktivt eller logget på viderestillingsgruppe

 • Gult, blinkende LED – Indgående opkald eller gendannet opkald

 • Rødt, konstant LED – Fjernlinje i brug (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende LED – Ekstern linje på hold

2

Store knapper til at tilgå Programmer, Meddelelser, Kontakter, Vent, Viderestil og Konference

Lader dig nemt tilgå dine telefonapplikationer, talebeskeder, virksomhedens og personlige telefonbog samt opkaldsfunktioner.

3

Indbygget højttalertelefon

Angiver, om højttalertelefonen er tændt eller slukket. Når højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

4

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Telefoner i Cisco IP-telefon 8800-serien telefoner kan være monteret på væggen med et af følgende vægmonteringssæt:

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 8800-serien – bruges til at montere en enkelt telefon på væggen.

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 8800-serien med enkelt KEM – bruges til at montere en enkelt telefon med påsat tastudvidelsesmodul på en væg.

 • Vægmonteringssæt til Cisco IP-telefon 8800 Video-serien – bruges til at montere en enkelt videotelefon på væggen.

Vægmonteringssættet til Cisco IP-telefon 8800-serien og vægmonteringssættet til Cisco IP-telefon 8800-serien med enkelt KEM overholder kravet i afsnit 307.2 om grænser for fremspring i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG, når det gælder montering af en telefon på væggen.

Vægmonteringssættet til Cisco IP-telefon 8800 Video-serien er en smule større og overholder ikke kravet i afsnit 307.2 om grænser for fremspring i Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG, når det gælder montering af en telefon på væggen.

Følgende figur viser en sidevisning af teleofnen, hvor vægmonteringssættet er installeret.

Figur 24. Sidevisning af telefonen, der installeret med vægmonteringssættet
Sidevisning af en IP-telefon med et vægmonteringssæt

Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 25. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede
Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede på Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Tabel 23. Tilgængelighedsfunktioner for hørehæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

LED-bjælke

Telefonens skærm viser den aktuelle tilstand, og LED-bjælken viser:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2

Visuel meddelelse om telefonens tilstand og indikator for ventende meddelelse

Telefonskærmen viser den aktuelle tilstand.

Når du har en meddelelse, vises en meddelelse på telefonskærmen. Telefonen indeholder også en hørbar besked-venter-indikator.

3

Justerbar ringetone, tonehøjde og lydstyrke

 • Vælg Indstillinger > Brugerindstillinger > Ringetone for at ændre ringetonen.

 • Juster lydstyrken for ringetonen. Når du ikke er i et opkald, skal du trykke på Lydstyrke for at hæve eller sænke lydstyrken.

  Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

Din telefon leveres med standardtilgængelighedsfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 26. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde
Handicapfunktioner for synshæmmede og blinde

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for blinde og personer med synshandicap på Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Tabel 24. Tilgængelighedsfunktioner for synshæmmede og blinde

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

Højkontrast visuel og hørbar alarm for indgående opkald med LED-bjælken

 • LED-bjælken er placeret over knappen Afbryd lyd og skærmen.

Brug knappen Lydløs for at slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt. Når du aktiverer Slå lyden fra, bipper din telefon én gang; når du deaktiverer Slå lyden til, bipper din telefon to gange.

2

Tasten Slå lyd fra

 • Denne knap er placeret mellem LED-bjælken og skærmen.

Alarmerer dig om et indgående opkald. LED'en blinker under indgående opkald.

Farver angiver din telefons status:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

3

Taster

 • Disse er knapper lige under LCD-skærmen.

Giver adgang til specialfunktioner. LCD'et viser funktionerne.

4

Navigationsklynge (inkluderer navigationsbjælken og knappen Vælg )

 • Navigationsklyngen er placeret til højre for tastaturet.

Brug navigationsbjælken til at gå op og ned på telefonens LCD-skærm. Knappen Vælg findes i midten af navigationsbjælken.

5

Standard 12-tasts layout

Gør det muligt at bruge eksisterende eller velkendte tastepositioner. Tast 5 har en spids.

6

Lydstyrkeknap

 • Denne tast er placeret til venstre for tastaturet.

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken eller lyden.

Tryk op på vippe-tasten for at øge lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for at sænke lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 27. Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede
Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Følgende tabel beskriver tilgængelighedsfunktioner for mobilitetshæmmede på Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Tabel 25. Tilgængelighedsfunktioner for bevægelseshæmmede

Punkt

Tilgængelighedsfunktion

Beskrivelse

1

LED-bjælke

Angiver telefonens status:

 • Grønt lys = aktivt opkald

 • Grønt blink = indgående opkald

 • Grønt, pulserende = parkeret opkald

 • Rødt lys = lydløst opkald

2

Taktile knapper og funktioner, herunder en spids på tast 5

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre taster.

Cisco arbejder tæt sammen med partnere for at levere løsninger, der supplerer tilgængeligheden og anvendeligheden af Ciscos produkter og løsninger. Der findes tredjepartsprogrammer som f.eks. undertekster i realtid på Cisco IP-telefoner, teksttelefoner til døve (TDD/TTY), realtidstekst (RTT), overførsel af hørelse/stemme (HCO/VCO), lydbaseret opkalds-id, integrerede forstærkere til håndsæt, der giver højere opkaldslyd, "optaget-lys", nødbeskeder med lyd/visuelt virkemiddel via Cisco IP-telefoner (understøtter brugere med handicap) osv.

Kontakt din administrator for yderligere oplysninger om tredjeparters applikationer.