Inleiding

Bureau- en conferentietelefoons van Cisco bieden toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden, blinden, slechthorenden en mensen met een beperkte handfunctie. Omdat veel van deze functies standaard zijn, kunnen gebruikers met een handicap deze gebruiken zonder speciale configuratie.

In dit artikel verwijst de term telefoon-ondersteuningspagina's naar de webpagina's die gebruikers kunnen gebruiken om bepaalde functies in te stellen.

Cisco doet er alles aan om toegankelijke producten en technologieën te ontwerpen en te leveren die voldoen aan de behoeften van uw organisatie. U vindt meer informatie over Cisco en haar inzet voor toegankelijkheid via deze URL: http://www.cisco.com/go/accessibility

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 1. Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Tabel 1. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram voor dempen op het scherm

3

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms weergegeven
Tabel 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 3. Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms
Tabel 3. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen

De lijn- en functieknoppen bevinden zich links van het scherm.

Gebruik lijnknopen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkiesnummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan de functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

3

LCD-scherm met achtergrondverlichting in grijswaarden met verstelbaar contrast

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatietoetsen en de knop Selecteren)

Het navigatiecluster bevindt zich in het midden van de telefoon onder de schermtoetsen.

Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag om in het LCD-scherm van de telefoon omhoog en omlaag te verplaatsen. De knop Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

6

Toepassingen en Headsetknop

 • Deze twee grote knoppen vindt u aan beide kanten van het navigatiecluster.

 • De knop Toepassingen bevindt zich aan de linkerkant.

 • De headsetknop bevindt zich aan de rechterkant.

Gebruik de Toepassingen voor toegang tot functies op uw telefoon.

Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen.

7

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

8

 • De knoppen Dempen en Luidspreker bevinden zich aan beide kanten van de volumeknop.

 • De knop Dempen vindt u links en de knop Luidspreker rechts.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram voor dempen op het scherm. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen.

9

Volumetoets

Deze toets bevindt zich onder het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk rechts op het plusteken om het volume te verhogen. Druk links op het minteken om het volume te verlagen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms weergegeven
Tabel 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen

De lijn- en functieknoppen bevinden zich links en rechts op het scherm.

Gebruik lijnknopen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkiesnummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan de functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

3

LCD-scherm met achtergrondverlichting in grijswaarden met verstelbaar contrast

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatiering en de knop Selecteren)

Het navigatiecluster vindt u in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

6

De knop Wacht, de knop Doorverbinden en de knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de rechterkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht vindt u de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

7

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de linkerkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

8

Volumetoets

Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker vindt u bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 5. Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit
Tabel 5. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Oplichtende toetsen

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

2

Grote knop voor toegang tot Toepassingen

Hiermee kunt u gemakkelijk de telefoontoepassingen gebruiken. Er zijn extra functies beschikbaar bij de schermtoetsen.

3

Ingebouwde luidspreker

Druk op de knop om de luidspreker in of uit te schakelen.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 6. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit:Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms weergegeven
Tabel 6. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Oplichtende toetsen

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

2

Grote knoppen voor toegang tot Toepassingen, Berichten, Contactpersonen, Wacht, Doorverbinden en Conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, persoonlijke en bedrijfstelefoonlijsten en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Hiermee wordt aangegeven of de luidspreker aan of uit is. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Telefoongegevens. In het veld Modelnummer wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen op de Cisco IP Phone

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de rechterzijde van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de linkerzijde van het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functietoetsen.

Gebruik lijnknopen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkiesnummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan de functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

3

Verlicht, zwart-wit LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen achtergrondverlichting.

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster vindt u in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de linkerkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De knop Wacht, de knop Doorverbinden en de knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de rechterkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht vindt u de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker vindt u bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De knoppen Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker vindt u bovenaan en de knop Dempen onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen headsetpoort en ook geen Headset-toets.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen in een van twee verschillende kijkhoeken. Dit biedt optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.

Uw telefoon voor meerdere platforms wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Telefoon met toelichting. Hieronder worden de toelichtingen beschreven.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-telefoon 7800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen op de Cisco IP Phone

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de rechterzijde van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 vindt u de lijn- en functietoetsen aan de linkerzijde van het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functietoetsen.

Gebruik lijnknopen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkiesnummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan de functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.

 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

3

Verlicht, zwart-wit LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen achtergrondverlichting.

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster vindt u in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de linkerkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De knop Wacht, de knop Doorverbinden en de knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de rechterkant van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht vindt u de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker vindt u bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De knoppen Luidspreker en Dempen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker vindt u bovenaan en de knop Dempen onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen headsetpoort en ook geen Headset-toets.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen in een van twee verschillende kijkhoeken. Dit biedt optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Telefoongegevens. In het veld Modelnummer wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 11. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 11. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijntoetsen.

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot Toepassingen, Berichten, Contactpersonen, Wacht, Doorverbinden en Conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, persoonlijke en bedrijfstelefoonlijsten en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Hiermee wordt aangegeven of de luidspreker aan of uit is. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 12. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 12. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijntoetsen.

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.

 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

2

Grote knoppen voor toegang tot Toepassingen, Berichten, Contactpersonen, Wacht, Doorverbinden en Conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, persoonlijke en bedrijfstelefoonlijsten en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Hiermee wordt aangegeven of de luidspreker aan of uit is. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

De telefoons van de Cisco IP-telefoon 7800-serie kunnen aan de wand worden bevestigd met een van de volgende wandmontagesets:

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7811: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7811 aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7800-serie: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7821 of 7841 aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7861: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7861 aan de wand te bevestigen.

De wandmontagesets voldoen aan het onderdeel 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act voor het bevestigen van een telefoon aan de wand.

De volgende afbeelding toont een zijweergave van de telefoon met de wandmontageset geïnstalleerd.

Figuur 13. Zijweergave van de telefoon die is geïnstalleerd met de wandmontageset

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 13. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, krijgt u een melding op het telefoonscherm. Uw telefoon bevat ook een indicator met geluid voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Voorkeuren om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Als u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de LED-balk wit op om de volumeverhoging of -verlaging aan te geven.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 15. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Tabel 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, krijgt u een melding op het telefoonscherm. Uw telefoon bevat ook een indicator met geluid voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Als u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de LED-balk wit op om de volumeverhoging of -verlaging aan te geven.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 16. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 15. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Dempknop

 • Deze knop bevindt zich boven de LED-balk en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de microfoon wordt gedempt, licht de LED-balk rood op. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

2

LED-balk met zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

 • De ledbalk bevindt zich tussen de knop Dempen en het scherm.

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. De LED-balk knippert tijdens binnenkomende gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

3

Verlicht, zwart-wit LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. Het LCD-scherm geeft de functies weer.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van de navigatiebalk.

6

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

7

Volumetoets

 • Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het volume van de beltoon of van het geluid verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

Wanneer u het volume aanpast, licht de LED-balk wit op om de volumeverhoging of -verlaging aan te geven.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 17. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit
Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 16. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtbalk bovenaan de handset. Nummer 2 is het cluster van drie sleutels rechtsonder op het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen heeft links de headsetknop en rechts de luidsprekerknop. Hieronder ziet u de knop voor dempen. Nummer 3 is de volumeknop. De nummers 4, 5 en 6 verwijzen naar de handset van de telefoon.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 17. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

4

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 19. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 8861 voor meerdere platforms afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 voor meerdere platforms met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtbalk bovenaan de handset. Nummer 2 is het cluster van drie sleutels rechtsonder op het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen heeft links de headsetknop en rechts de luidsprekerknop. Hieronder ziet u de knop voor dempen. Nummer 3 is de volumeknop. De nummers 4, 5 en 6 verwijzen naar de handset van de telefoon. Meer informatie staat in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Dit indicatielampje is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon bevat ook een indicator voor wachtende berichten met geluid.

2

Visuele melding van telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Terwijl de handset op de haak ligt en de knoppen voor de headset en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

4

Ondersteuning van inline versterker (handset)

Handsets van de Cisco IP-telefoon ondersteunen inline versterkers van derden. De versterker zit tussen de handset en de IP-telefoon. U sluit de kabel van de handset op de versterker aan.

5

Headset geschikt voor gehoorapparaten

Ondersteunt de volgende toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor geluidssterkte voor ADA (Americans with Disabilities Act).

 • Section 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door inline handsetversterkers volgens industriestandaard.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen de volgende TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische TTY's voor directe verbinding van toonaangevende fabrikanten.

 • Real-time tekstoverdracht via telefoonlijnen.

 • HCO- (Hearing Carry Over) en VCO-telefoons (Voice Carry Over).

 • VoIP-netwerk dat werkt met G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtbalk bovenaan de handset. Nummer 2 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 3 verwijst naar het scherm. Nummer 4 verwijst naar de rij met vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 verwijst naar het ronde navigatiecluster met een knop links en een knop rechts. Nummer 6 verwijst naar het cluster met drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 8 verwijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 verwijst naar het toetsenblok. Nummer 10 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsonder op het toetsenblok. Meer informatie staat in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 19. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn-, functie- en sessietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Lijn- en functietoetsen vindt u links van het LCD-scherm. Sessietoetsen vindt u rechts van het LCD-scherm.

 • Voor landinstellingen waarbij van rechts naar links wordt gelezen, zoals Arabisch, vindt u de sessietoetsen aan de linkerzijde en de lijn- en functietoetsen aan de rechterzijde.

Gebruik lijnknopen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of van gesprek te wisselen.

Functies, zoals snelkiesnummer, lijnstatus, privacy, niet storen en service-URL's, kunnen aan de functietoetsen worden toegewezen.

Uw beheerder configureert programmeerbare functietoetsen op uw telefoon.

Met sessietoetsen kunt u taken uitvoeren, zoals een gesprek beantwoorden of een gesprek in de wacht voortzetten.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek.

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht.

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer.

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek.

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus).

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht.

3

Verlicht, kleuren LCD-scherm op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een zwart-wit LCD-scherm met aanpasbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster vindt u net boven het toetsenblok.

 • De toets Terug aan de linkerkant van het navigatiecluster

 • De toets Vrijgeven aan de rechterkant van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De toets Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

Gebruik de toets Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de toets Vrijgeven (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De knop Wacht, de knop Doorverbinden en de knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • In deze groep is de toets Wacht de enige toets in de bovenste rij. Onder de knop Wacht vindt u de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets vindt u links onderaan op de telefoon.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Duw de schakelaar rechts in om het volume te verhogen en duw de schakelaar links in om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

De toetsen Headset, Luidspreker en Dempen

 • Deze knoppen vindt u rechts onderaan op de telefoon.

 • In deze groep is de toets Dempen de enige toets in de onderste rij. Boven de toets Dempen vindt u de toets Headset aan de linkerkant en de toets Luidspreker aan de rechterkant.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de toets Headset om de headset in te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht. Als u headsetmodus wilt verlaten, pakt u de hoorn op of selecteert u Luidspreker.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen voor een optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.

Uw telefoon voor meerdere platforms wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 21. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 voor meerdere platforms afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtbalk bovenaan de handset. Nummer 2 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 3 verwijst naar het scherm. Nummer 4 verwijst naar de rij met vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 verwijst naar het ronde navigatiecluster met een knop links en een knop rechts. Nummer 6 verwijst naar het cluster met drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 8 verwijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 verwijst naar het toetsenblok. Nummer 10 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsonder op het toetsenblok. Meer informatie staat in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. Het indicatielampje op de handset knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft onafgebroken branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Programmeerbare functietoetsen en lijnknopen

Functie- en lijntoetsen, aan beide zijkanten van het scherm, bieden toegang tot de telefoonfuncties en telefoonlijnen.

 • Functietoetsen: gebruikt voor functies als Snelkiesnummer of Gesprek opnemen en om uw status op een andere lijn weer te geven.

 • Lijntoetsen worden gebruikt om een gesprek te beantwoorden of een gesprek in de wacht te hervatten. Als de lijntoetsen niet worden gebruikt voor een actief gesprek, worden ze gebruikt om telefoonfuncties te starten, zoals de weergave van gemiste gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken lampje: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend lampje: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken lampje: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend lampje: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken lampje: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje: externe lijn in de wacht

3

Verlicht, kleuren LCD-scherm op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een zwart-wit LCD-scherm met aanpasbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Functietoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. De functies worden op het LCD-scherm weergegeven.

5

Navigatiecluster (inclusief de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster vindt u net boven het toetsenblok.

 • De toets Terug aan de linkerkant van het navigatiecluster

 • De toets Vrijgeven aan de rechterkant van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Kiezen vindt u in het midden van het navigatiecluster.

Gebruik de toets Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de toets Vrijgeven (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

De knop Wacht, de knop Doorverbinden en de knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u aan de rechterkant van het toetsenblok.

 • In deze groep is de toets Wacht de enige toets in de bovenste rij. Onder de knop Wacht vindt u de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets vindt u links onderaan op de telefoon.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Duw de schakelaar rechts in om het volume te verhogen en duw de schakelaar links in om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

De toetsen Headset, Luidspreker en Dempen

 • Deze knoppen vindt u rechts onderaan op de telefoon.

 • In deze groep is de toets Dempen de enige toets in de onderste rij. Boven de toets Dempen vindt u de toets Headset aan de linkerkant en de toets Luidspreker aan de rechterkant.

Biedt hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de toets Headset om de headset in te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, is de knop verlicht. Als u headsetmodus wilt verlaten, pakt u de hoorn op of selecteert u Luidspreker.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de telefoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun verstellen voor een optimaal zicht op uw telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Telefoongegevens. In het veld Modelnummer wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 22. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 2 verwijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan beide zijden van de ronde navigatieknop en de clusters van 3 knoppen linksboven en rechtsboven van het toetsenblok. Nummer 3 verwijst naar de knop rechtsboven in het cluster met knoppen rechtsonder. Nummer 4 verwijst naar het toetsenblok.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 21. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Oplichtende toetsen

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot Toepassingen, Berichten, Contactpersonen, Wacht, Doorverbinden en Conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, persoonlijke en bedrijfstelefoonlijsten en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Hiermee wordt aangegeven of de luidspreker aan of uit is. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 23. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 2 verwijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan beide zijden van de ronde navigatieknop en de clusters van 3 knoppen linksboven en rechtsboven van het toetsenblok. Nummer 3 verwijst naar de knop rechtsboven in het cluster met knoppen rechtsonder. Nummer 4 verwijst naar het toetsenblok.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 22. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Oplichtende toetsen

Hiermee hebt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknopen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webservices, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen, onafgebroken lampje: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend lampje: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken lampje: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend lampje: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken lampje: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje: externe lijn in de wacht

2

Grote knoppen voor toegang tot Toepassingen, Berichten, Contactpersonen, Wacht, Doorverbinden en Conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, persoonlijke en bedrijfstelefoonlijsten en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Hiermee wordt aangegeven of de luidspreker aan of uit is. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, is de knop verlicht.

4

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

De telefoons van de Cisco IP-telefoon 8800-serie kunnen aan de wand worden bevestigd met een van de volgende wandmontagesets:

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800-serie: wordt gebruikt om één telefoon aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800-serie met één toetsuitbreidingsmodule: wordt gebruikt om één telefoon met één toetsuitbreidingsmodule aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800 Video-serie: wordt gebruikt om één videotelefoon aan de wand te bevestigen.

De wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie en wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie met één toetsuitbreidingsmodule voldoen aan het onderdeel 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act (ADA) voor het bevestigen van een telefoon aan de wand.

De wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800 Video-serie is iets groter en voldoet niet aan het onderdeel 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act voor het bevestigen van een telefoon aan de wand.

De volgende afbeelding toont een zijweergave van de telefoon met de wandmontageset geïnstalleerd.

Figuur 24. Zijweergave van de telefoon die is geïnstalleerd met de wandmontageset
Zijweergave van een IP-telefoon die is geïnstalleerd met de wandmontageset

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 25. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 23. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, krijgt u een melding op het telefoonscherm. Uw telefoon bevat ook een indicator met geluid voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volume van de beltoon aan. Als u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de LED-balk wit op om de volumeverhoging of -verlaging aan te geven.

Uw beheerder kan uw instellingen ook wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 26. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 24. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk met zichtbare en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek

 • De ledbalk bevindt zich boven de knop Dempen en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de microfoon wordt gedempt, licht de LED-balk rood op. Wanneer u Dempen inschakelt, hoort u één pieptoon. Wanneer u Dempen uitschakelt, hoort u twee pieptonen.

2

Dempknop

 • Deze knop bevindt zich tussen de ledbalk en het scherm.

Hiermee wordt u geattendeerd op een binnenkomend gesprek. De LED-balk knippert tijdens binnenkomende gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

3

Functietoetsen

 • Dit zijn knoppen net onder het LCD-scherm.

Biedt toegang tot speciale functies. Het LCD-scherm geeft de functies weer.

4

Navigatiecluster (omvat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van de navigatiebalk.

5

Standaardindeling van 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde toetsposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

6

Volumetoets

 • Deze toets vindt u aan de linkerkant van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het volume van de beltoon of van het geluid verhogen of verlagen.

Druk op het plusteken om het volume te verhogen. Druk op het minteken om het volume te verlagen.

Wanneer u het volume aanpast, licht de LED-balk wit op om de volumeverhoging of -verlaging aan te geven.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaardtoegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig tot geen configuratie is vereist.

Figuur 27. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit
Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 25. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Hiermee wordt de status van uw telefoon aangeduid:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: inkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Zichtbare en tastbare knoppen en functies, zoals een penpunt op knop 5

Hiermee kunt u gemakkelijk de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt, aan de hand waarvan u andere toetsposities kunt bepalen.

Cisco werkt nauw samen met partners om oplossingen te bieden die de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van Cisco-producten en -oplossingen aanvullen. Er zijn toepassingen van derden zoals real-time ondertiteling op Cisco IP-telefoons, teksttelefoons voor doven (TDD/TTY), real-time tekst (RTT), gehoor/spraakoverdracht (HCO/VCO), hoorbare nummerweergave, inline versterkers voor handsets voor harder gespreksgeluid, "bezet lampjes", audiomeldingen/visuele meldingen van noodgevallen via Cisco IP-telefoons (ondersteuning voor gebruikers met een handicap), enzovoort.

Neem contact op met de beheerder voor meer informatie over toepassingen van derden.