Inleiding

Cisco-bureau- en conferentietelefoons bieden toegankelijkheidsfuncties voor blinden en mensen met een visuele, gehoor- en mobiliteitsbeperking. Omdat veel van deze functies standaard zijn, kunnen ze worden gebruikt door gebruikers met een beperking zonder speciale configuratie te vereisen.

In dit artikel wordt in de term ' telefoonondersteuningspagina's ' verwezen naar de webpagina's die gebruikers kunnen openen om bepaalde functies in te stellen.

Cisco doet er alles aan om toegankelijke producten en technologieën te ontwerpen en te leveren om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. U vindt meer informatie over Cisco en de toegankelijkheidsinstellingen op deze URL: http://www.cisco.com/go/accessibility

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 1. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorende Cisco IP-telefoon 6821-multiplatformtelefoons
Tabel 1. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

2

Visuele melding van de telefoon status

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram Dempen op het scherm

3

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Toepassingen > gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u Status > productgegevens. In het veld Productnaam wordt uw telefoonmodel weer gegeven.

Afbeelding 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden:cisco IP-telefoon 6841 multiplatformtelefoons weergegeven
Tabel 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

2

Visuele melding van de telefoon status

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Toepassingen > gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 3. Cisco IP-telefoon 6821 Multiplatformtelefoons
Tabel 3. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functieknoppen

De lijn- en functieknoppen staan aan de linkerkant van het scherm.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of om naar een gesprek te schakelen.

Functies, zoals e sneltoets, lijnstatus, privacy, niet storen (NIET storen) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.
 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

BACK-lit grayscale TOUCHSCREEN-scherm met aanpasbaar contrast

Hier kunt u het contrast van het telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatieknoppen en de knop Selecteren)

Het navigatie cluster bevindt zich in het midden van de telefoon onder de softkeys.

Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag om op en neer te bewegen in DE TELEFOONTOETSEN. De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

6

Knop Toepassingen enHeadset

 • Deze twee grote knoppen bevinden zich aan beide kanten van het navigatiecluster.

 • De knop Toepassingen staat aan de linkerkant.

 • De knop Headset staat aan de rechterkant.

Gebruik de functie Toepassingen voor toegang tot functies op uw telefoon.

Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen.

7

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

8

 • De knoppen Dempenen Luidspreker bevinden zich aan beide kanten van de volumeknop.

 • De knop Dempen staat aan de linkerkant en de luidsprekerknop staat aan de rechterkant.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidsprekertelefoon in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram Dempen op het scherm. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten.

9

Volumetoets

Deze toets bevindt zich onder het toetsenblok.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de knop rechts op de knop om het volume te verhogen. Druk op links op de knop om het volume te verlagen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u Status > productgegevens. In het veld Productnaam wordt uw telefoonmodel weer gegeven.

Afbeelding 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden:cisco IP-telefoon 6841 multiplatformtelefoons weergegeven
Tabel 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert bij inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functieknoppen

De lijn- en functieknoppen staan aan de linkerkant en rechterzijde van het scherm.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of om naar een gesprek te schakelen.

Functies, zoals e sneltoets, lijnstatus, privacy, niet storen (NIET storen) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.
 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

BACK-lit grayscale TOUCHSCREEN-scherm met aanpasbaar contrast

Hier kunt u het contrast van het telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebel en de knop Selecteren)

Het navigatie cluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiebel om op en neer te gaan in de telefoon VOOR BEL(S). De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

6

Knop Wachtruimte, knop Overdracht en knopConferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop In wacht de enkele knop in de bovenste rij. Onder de knop In wacht staat deknop Overdracht aan de linkerkant en de vergaderknop is aan de rechterkant.

Sta u toe deze functies op uw telefoon te gebruiken.

7

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u deknop Toepassingen links en rechts de knop Contactpersonen.

Eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

8

Volumetoets

Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de knop hoger om het volume te verhogen. Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

10

 • Deknoppen Headset, Luidsprekeren Dempen rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker staat bovenaan, de knop Headset staat in het midden en de knop Dempen staat onderaan.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • U kunt de knoppen Headset, Dempenen Luidspreker in - en uitschakelen om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is aan, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 5. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiele Cisco IP-telefoon 6821 met meerdere platformen
Tabel 5. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.
 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knop voor toegang tot toepassingen

Eenvoudig toegang krijgen tot telefoontoepassingen. Er zijn aanvullende functies beschikbaar met de softkeys.

3

Ingebouwde luidspreker

Druk op de knop om de luidspreker in of uit te schakelen.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u Status > productgegevens. In het veld Productnaam wordt uw telefoonmodel weer gegeven.

Afbeelding 6. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking:Cisco IP-telefoon 6841-multiplatformtelefoons weergegeven
Tabel 6. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.
 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht , overdrachten conferentie

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoondirecties en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Afbeelding 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Tabel 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de hoorbare indicator voor een gesproken bericht wilt wijzigen, meld u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen voor de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van de telefoon status

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u Status > productgegevens. In het veld Productnaam wordt uw telefoonmodel weer gegeven.

Afbeelding 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Tabel 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de hoorbare indicator voor een gesproken bericht wilt wijzigen, meld u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen voor de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van de telefoon status

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

3

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Toepassingen >gebruikersvoorkeuren

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Tabel 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert bij inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functieknoppen op de Cisco IP-telefoon

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 staan de lijn- en functieknoppen aan de rechterkant van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 staan de lijn- en functieknoppen links op het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functieknoppen.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of om naar een gesprek te schakelen.

Functies, zoals e sneltoets, lijnstatus, privacy, niet storen (NIET storen) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, stabiele— Actief gesprek of tweewegs intercomgesprek

 • Groen, knipperend— Gesprek gehouden

 • Oranje, stabiel: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet actief of aangemeld bij een Hunt-groep

 • Oranje, knipperend: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek

 • Rood, stabiel— Extern in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend— Externe lijn in de wacht

3

BACK-lit grayscale TOUCHSCREEN-scherm met aanpasbaar contrast op de Cisco IP Phone.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen licht weer.

Hier kunt u het contrast van het telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebel en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiebel om op en neer te gaan in de telefoon VOOR BEL(S). De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u deknop Toepassingen links en rechts de knop Contactpersonen.

Eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wachtruimte, knop Overdracht en knopConferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop In wacht de enkele knop in de bovenste rij. Onder de knop In wacht staat deknop Overdracht aan de linkerkant en de vergaderknop is aan de rechterkant.

Sta u toe deze functies op uw telefoon te gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de knop hoger om het volume te verhogen. Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • Deknoppen Headset, Luidsprekeren Dempen rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker staat bovenaan, de knop Headset staat in het midden en de knop Dempen staat onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De luidspreker en dempen knoppen rechts van het toetsenblok.

 • De knop Speakerphone staat bovenaan en de knop Dempen staat onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 bevat geen headsetpoort en heeft geen headsetknop.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • U kunt de knoppen Headset, Dempenen Luidspreker in - en uitschakelen om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is aan, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

Aanpasbare voetstandaard

U kunt de voetstand aanpassen aan een van beide weergavehoeken. Dit biedt optimale weergave van de telefoon en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw Multiplatform-telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Telefoon met uitroepen. De uitroepen worden hieronder beschreven.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden op de multiplatformtelefoons uit de Cisco IP-telefoon 7800-serie.

Tabel 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert bij inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functieknoppen op de Cisco IP-telefoon

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 staan de lijn- en functieknoppen aan de rechterkant van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 staan de lijn- en functieknoppen links op het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functieknoppen.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of om naar een gesprek te schakelen.

Functies, zoals e sneltoets, lijnstatus, privacy, niet storen (NIET storen) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.

 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

BACK-lit grayscale TOUCHSCREEN-scherm met aanpasbaar contrast op de Cisco IP Phone.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen licht weer.

Hier kunt u het contrast van het telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebel en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiebel om op en neer te gaan in de telefoon VOOR BEL(S). De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u deknop Toepassingen links en rechts de knop Contactpersonen.

Eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wachtruimte, knop Overdracht en knopConferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop In wacht de enkele knop in de bovenste rij. Onder de knop In wacht staat deknop Overdracht aan de linkerkant en de vergaderknop is aan de rechterkant.

Sta u toe deze functies op uw telefoon te gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de knop hoger om het volume te verhogen. Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • Deknoppen Headset, Luidsprekeren Dempen rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker staat bovenaan, de knop Headset staat in het midden en de knop Dempen staat onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De luidspreker en dempen knoppen rechts van het toetsenblok.

 • De knop Speakerphone staat bovenaan en de knop Dempen staat onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 bevat geen headsetpoort en heeft geen headsetknop.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • U kunt de knoppen Headset, Dempenen Luidspreker in - en uitschakelen om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is aan, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

Aanpasbare voetstandaard

U kunt de voetstand aanpassen aan een van beide weergavehoeken. Dit biedt optimale weergave van de telefoon en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Afbeelding 11. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Tabel 11. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijnknoppen.

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen, stabiele— Actief gesprek of tweewegs intercomgesprek

 • Groen, knipperend— Gesprek gehouden

 • Oranje, stabiel: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet actief of aangemeld bij Hunt-groep

 • Oranje, knipperend: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek

 • Rood, stabiel— Extern in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht , overdrachten conferentie

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoondirecties en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 12. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking: Cisco IP-telefoon 7861 weergegeven
Tabel 12. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijnknoppen.

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, stabiel: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn staat in de wacht of er is een binnenkomende oproep.

 • Oranje, stabiel: lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht , overdrachten conferentie

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoondirecties en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

De Cisco IP Phone 7800-serie telefoons kunnen worden geplaatst op een muur met een van de volgende set muurbestelsets:

 • Wallmount Kit voor Cisco IP Phone 7811, gebruikt om een enkele Cisco IP-telefoon 7811 aan de muur te hangen.

 • Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 7800-serie, gebruikt om een enkele Cisco IP-telefoon 7821 of 7841 aan de muur te hangen.

 • Wallmount Kit voor Cisco IP Phone 7861, gebruikt om een enkele Cisco IP-telefoon 7961 aan de muur te hangen.

De wall mount kits voldoen aan het gedeelte limieten voor 307.2 van de Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG vereiste voor het plaatsen van een telefoon op de muur.

De volgende afbeelding toont een zijweergave van de telefoon met de muurbestelkit geïnstalleerd.

Afbeelding 13. Zijweergave van de telefoon geïnstalleerd met de wall mount kit

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden op de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 13. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en de LED-balk wordt weergegeven:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

2

Visuele melding van de telefoonstatus en de indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, wordt een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

Als u de geluidsindicator wilt wijzigen, moet u zich aanmelden bij Self Care-portal en toegang krijgen tot de instellingen voor de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

3

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Instellingen >Voorkeuren om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als u niet in gesprek ben, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Als u het volume aanpast, gaat de LED-balk licht op, om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 15. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Tabel 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en de LED-balk wordt weergegeven:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

2

Visuele melding van de telefoonstatus en de indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, wordt een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Instellingen >voorkeuren van gebruikers > beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als u niet in gesprek ben, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Als u het volume aanpast, gaat de LED-balk licht op, om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 16. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden op de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 15. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Knop Dempen

 • Deze knop bevindt zich boven de LED-balk en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, licht de LED-balk rood. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

2

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek met de LED-balk

 • De LED-balk bevindt zich tussen de knop Dempen en het scherm.

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. Het lampje knippert bij binnenkomende gesprekken.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

3

BACK-lit grayscale TOUCHSCREEN-scherm met aanpasbaar contrast op de Cisco IP Phone.

Hier kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het PANEEL.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om op en neer te gaan in de telefoon VOOR OK. De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiebalk.

6

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

7

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hier kunt u het volume van de bel of het geluid verhogen of verlagen.

Druk op de knop hoger om het volume te verhogen. Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

Als u het volume aanpast, gaat de LED-balk licht op, om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 17. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking
Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties met een beperkte mobiliteit op de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 16. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

De status van uw telefoon:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

2

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 8861 weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861 met uitroepen. Nummer 1 is de lichte strook boven aan de handset. Nummer 2 is het cluster van drie toetsen rechts onder in het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen is de headsetknop aan de linkerkant en de luidsprekerknop aan de rechterkant. Hieronder vindt u de knop Dempen. Nummer 3 is de knop Volume. De nummers 4, 5 en 6 wijzen naar de handset van de telefoon.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden op de Cisco IP-telefoon 8800-reeks.

Tabel 17. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de hoorbare indicator voor een gesproken bericht wilt wijzigen, meld u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen voor de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van telefoon status

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

3

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

4

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 19. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: cisco IP-telefoon 8861 multiplatformtelefoons weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861-multiplatformtelefoons met uitroepen. Nummer 1 is de lichte strook boven aan de handset. Nummer 2 is het cluster van drie toetsen rechts onder in het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen is de headsetknop aan de linkerkant en de luidsprekerknop aan de rechterkant. Hieronder vindt u de knop Dempen. Nummer 3 is de knop Volume. De nummers 4, 5 en 6 wijzen naar de handset van de telefoon. Meer informatie volgt in de tabel.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden op de multiplatformtelefoons van de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze ontlichte strook is vanuit alle hoeken zichtbaar. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de hoorbare indicator voor een gesproken bericht wilt wijzigen, meld u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen voor de berichtindicator.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van telefoon status

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

3

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Toepassingen en > voor gebruikers >selecteren

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als de handset in de microfoon staat en de knoppen voor de headset en luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

4

Ondersteuning voor inlineversterker (handset)

Cisco IP Phone-handsets ondersteunen inline versterkers van derden. U koppelt een versterker aan de handset en kabel en deze zit tussen de handset en de IP-telefoon.

5

Handset met gehoorapparaat compatibel (HAC)

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Gehoorapparaat compatibel.

 • Het gehoorapparaat ontkoppelen.

 • Vereisten voor de hardheid van Federal Communications Communications Communications (FCC) voor de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA).

 • Sectie 508 vereisten voor de luidheid waaraan wordt voldaan door het gebruik van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of rechtstreekse verbinding TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime overdracht van tekst via telefoonlijnen.

 • Telefoons kunnen worden gehoord en gesproken (HCO/VCO).

 • VoIP netwerk werkend bij G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861 met uitroepen. Nummer 1 is de lichte strook boven aan de handset. Nummer 2 wijst naar de knoppen aan elke kant van het scherm. Nummer 3 wijst naar het scherm. Nummer 4 wijst naar de rij van vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 wijst naar het ronde navigatie cluster met een knop naar links en een knop aan de rechterkant. Nummer 6 wijst naar het cluster van drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 wijst naar het cluster van drie knoppen rechtsboven in het toetsenblok. Nummer 8 wijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 wijst naar het toetsenblok. Nummer 10 wijst naar het cluster van drie knoppen rechtsonder in het toetsenblok. Meer informatie volgt in de tabel.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden op de Cisco IP-telefoon 8800-reeks.

Tabel 19. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert bij inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn-, functie- en sessieknoppen op de Cisco IP-telefoon

 • De lijn- en functieknoppen staan links van de TOR op. Sessieknoppen vinden u rechts van DE TOETSEN OP.

 • Bij locales die van rechts naar links lezen, zoals Arabische cijfers, staan sessieknoppen aan de linkerkant en de lijn- en functieknoppen aan de rechterkant.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of om naar een gesprek te schakelen.

Functies, zoals e sneltoets, lijnstatus, privacy, niet storen (NIET storen) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Gebruik sessieknoppen om taken uit te voeren, zoals het beantwoorden van een gesprek of het hervatten van een gesprek in de vergadering.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, stabiel: actief gesprek of tweeweg intercomgesprek.

 • Groen, knipperend: gesprek gehouden.

 • Oranje, stabiel: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet actief of aangemeld bij een Hunt-groep.

 • Oranje, knipperend: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek.

 • Rood, stabiel— Extern in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus).

 • Rood, knipperend— Externe lijn in de wacht.

3

BACK-lit colorE-scherm VAN de Cisco IP Phone op de Cisco IP-telefoon.

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een grayscale GSM met aanpasbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebel en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich net boven het toetsenblok.

 • De knop Terug links van het navigatiecluster

 • Laat de knop los aan de rechterkant van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiebel om omhoog, omlaag, naar links en rechts in de telefoon TE gaan. De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

Gebruik de knop Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de knop Release (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u deknop Toepassingen links en rechts de knop Contactpersonen.

Eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wachtruimte, knop Overdracht en knopConferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • In deze groep is de knop In wacht de enkele knop in de bovenste rij. Onder de knop In wacht staat deknop Overdracht aan de linkerkant en de vergaderknop is aan de rechterkant.

Sta u toe deze functies op uw telefoon te gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links onderaan de telefoon.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de rechterzijde van de knop om het volume te verhogen; drukt u op de linkerzijde van de knop om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

10

Knoppenvoor headset , luidsprekeren dempen

 • Deze knoppen bevinden zich rechtsonder op de telefoon.

 • In deze groep is de knop Dempen de enige knop in de rij onderaan. Boven de knop Dempen staat de knop Headset aan de linkerkant en de knop Luidspreker aan de rechterkant.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • U kunt de knoppen Headset, Dempenen Luidspreker in - en uitschakelen om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om te schakelen tussen de headset en telefoon. Wanneer de headset is aan, is de knop verlicht. Neem de hoorn op of selecteer Luidspreker om de headsetmodus te verlaten.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

Aanpasbare voetstandaard

U kunt de voetstandaard aanpassen voor optimale weergave van de telefoon en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw Multiplatform-telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 21. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: de Cisco IP-telefoon 8861-multiplatformtelefoons worden weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861 met uitroepen. Nummer 1 is de lichte strook boven aan de handset. Nummer 2 wijst naar de knoppen aan elke kant van het scherm. Nummer 3 wijst naar het scherm. Nummer 4 wijst naar de rij van vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 wijst naar het ronde navigatie cluster met een knop naar links en een knop aan de rechterkant. Nummer 6 wijst naar het cluster van drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 wijst naar het cluster van drie knoppen rechtsboven in het toetsenblok. Nummer 8 wijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 wijst naar het toetsenblok. Nummer 10 wijst naar het cluster van drie knoppen rechtsonder in het toetsenblok. Meer informatie volgt in de tabel.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden op de multiplatformtelefoons uit de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor een inkomende oproep

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert bij inkomende gesprekken en blijft verlicht wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Programmeerbare functieknoppen en lijnknoppen

Via functie- en lijnknoppen aan beide kanten van het scherm hebt u toegang tot telefoonfuncties en telefoonlijnen.

 • Functieknoppen: gebruikt voor functies als Snelkeuze of Gesprek aanroepen en om uw status op een andere lijn te bekijken.

 • Lijnknoppen: wordt gebruikt om een gesprek te beantwoorden of een gesprek in de telefoon te hervatten. Als deze niet wordt gebruikt voor een actief gesprek, wordt dit gebruikt om telefoonfuncties te starten, zoals de gemiste gesprekken gestart.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, stabiele led- Actief gesprek of tweeweg intercomgesprek

 • Groen, knipperend LED-Gesprek gehouden

 • Oranje, stabiele led: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet storen (Niet storen) actief of aangemeld bij een Hunt-groep

 • Oranje, knipperend lampje: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek

 • Rood, stabiele LED—Externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of Lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje—Externe lijn in de wacht

3

BACK-lit colorE-scherm VAN de Cisco IP Phone op de Cisco IP-telefoon.

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een grayscale GSM met aanpasbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Softkeys

 • Dit zijn grote knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op DE VOORgetal.

5

Navigatiecluster (bevat de navigatiebel en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich net boven het toetsenblok.

 • De knop Terug links van het navigatiecluster

 • Laat de knop los aan de rechterkant van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiebel om omhoog, omlaag, naar links en rechts in de telefoon TE gaan. De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiecluster.

Gebruik de knop Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de knop Release (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

De knop Berichten, de knop Toepassingen en de knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u deknop Toepassingen links en rechts de knop Contactpersonen.

Eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wachtruimte, knop Overdracht en knopConferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • In deze groep is de knop In wacht de enkele knop in de bovenste rij. Onder de knop In wacht staat deknop Overdracht aan de linkerkant en de vergaderknop is aan de rechterkant.

Sta u toe deze functies op uw telefoon te gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links onderaan de telefoon.

Hiermee kunt u het belvolume of het geluid via de handset, headset of speakerphone verhogen of verlagen.

Druk op de rechterzijde van de knop om het volume te verhogen; drukt u op de linkerzijde van de knop om het volume te verlagen.

9

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

10

Knoppenvoor headset , luidsprekeren dempen

 • Deze knoppen bevinden zich rechtsonder op de telefoon.

 • In deze groep is de knop Dempen de enige knop in de rij onderaan. Boven de knop Dempen staat de knop Headset aan de linkerkant en de knop Luidspreker aan de rechterkant.

Zorg voor een hoorbare melding van de telefoon status:

 • U kunt de knoppen Headset, Dempenen Luidspreker in - en uitschakelen om de telefoon status aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om te schakelen tussen de headset en telefoon. Wanneer de headset is aan, is de knop verlicht. Neem de hoorn op of selecteer Luidspreker om de headsetmodus te verlaten.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, is de knop verlicht. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker aan of uit te zetten. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

Aanpasbare voetstandaard

U kunt de voetstandaard aanpassen voor optimale weergave van de telefoon en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Afbeelding 22. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking: Cisco IP-telefoon 8861 weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861 met uitroepen. Nummer 1 wijst naar de knoppen aan beide kant van het scherm. Nummer 2 wijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan elke kant van de ronde navigatieknop en de clusters van drie knoppen linksboven en rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 3 wijst naar de knop rechtsboven in de knop rechts onderin. Nummer 4 wijst naar het toetsenblok.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een beperkte mobiliteit op de Cisco IP-telefoon 8800-reeks.

Tabel 21. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen, stabiele— Actief gesprek of tweewegs intercomgesprek

 • Groen, knipperend— Gesprek gehouden

 • Oranje, stabiel: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet actief of aangemeld bij Hunt-groep

 • Oranje, knipperend: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek

 • Rood, stabiel—Externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht , overdrachten conferentie

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoondirecties en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u Status > productgegevens. In het veld Productnaam wordt uw telefoonmodel weer gegeven.

Afbeelding 23. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking: Cisco IP-telefoon 8861 weergegeven
Cisco IP-telefoon 8861 met uitroepen. Nummer 1 wijst naar de knoppen aan beide kant van het scherm. Nummer 2 wijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan elke kant van de ronde navigatieknop en de clusters van drie knoppen linksboven en rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 3 wijst naar de knop rechtsboven in de knop rechts onderin. Nummer 4 wijst naar het toetsenblok.

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een beperkte mobiliteit op de Cisco IP-telefoon 8800-reeks.

Tabel 22. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Lichtgelichte knoppen

Geef u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoon lijnen en intercom lijnen (lijn toetsen)

 • Snelkeuzenummers (toetsen voor snel kiezen, inclusief de functie van de snelkeuzelijnstatus)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijke adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

De status van uw telefoon aangeven:

 • Groen, stabiele led- Actief gesprek of tweeweg intercomgesprek

 • Groen, knipperend LED-Gesprek gehouden

 • Oranje, stabiele led: privacy in gebruik, eenwegs intercomoproep, Niet storen (Niet storen) actief of aangemeld bij een Hunt-groep

 • Oranje, knipperend lampje: Inkomende oproep of terugdraaien van het gesprek

 • Rood, stabiele LED—Externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of Lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje—Externe lijn in de wacht

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht , overdrachten conferentie

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoondirecties en belfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is aan, is de knop verlicht.

4

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.

De Cisco IP Phone 8800-serie telefoons kunnen worden geplaatst op een muur met een van de volgende set muurbestelsets:

 • Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800-serie, gebruikt om een enkele telefoon aan de muur te hangen.

 • Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800-serie met enkele KEM: gebruikt om een enkele telefoon met een aangesloten sleuteluitbreidingsmodule op een muur te koppelen.

 • Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800-videoreeks, gebruikt om een enkele videotelefoon aan de muur te hangen.

De Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800-serie en de Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800-serie met één KEM voldoen aan het gedeelte limieten voor 307.2 voor de limieten van de Americans with Disabilities Act (ADA) AD ZIJ - vereiste voor het plaatsen van een telefoon op de muur.

De Wallmount Kit voor de Cisco IP Phone 8800 Video Series is iets groter en voldoet niet aan het gedeelte Limieten voor 307.2 van de Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG voor het plaatsen van een telefoon op de muur.

De volgende afbeelding toont een zijweergave van de telefoon met de muurbestelkit geïnstalleerd.

Afbeelding 24. Zijweergave van de telefoon geïnstalleerd met de wall mount kit
Zijweergave van een IP-telefoon geïnstalleerd met een muurbestelkit.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 25. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden op de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 23. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en de LED-balk wordt weergegeven:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

2

Visuele melding van telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Als u een bericht hebt, wordt een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een geluidsindicator voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toon en volume

 • Selecteer Instellingen >voorkeuren van gebruikers > beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de telefoonbel aan. Als u niet in gesprek ben, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Als u het volume aanpast, gaat de LED-balk licht op, om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 26. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden op de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 24. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en hoorbare waarschuwing met hoog contrast voor inkomende oproep met de LED-balk

 • De LED-balk bevindt zich boven de knop Dempen en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, licht de LED-balk rood. Wanneer u Dempen inmpt, piept uw telefoon één keer; als u Dempen uit schakelen, piept uw telefoon twee keer.

2

Knop Dempen

 • Deze knop bevindt zich tussen de LED-balk en het scherm.

U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomend gesprek. Het lampje knippert bij binnenkomende gesprekken.

De kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

3

Softkeys

 • Dit zijn knoppen net onder de THEOE.

Geef toegang tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het PANEEL.

4

Navigatiecluster (bevat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatie cluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om op en neer te gaan in de telefoon VOOR OK. De knop Selecteren staat in het midden van de navigatiebalk.

5

Standaardindeling met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Sleutel 5 heeft een nib.

6

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hier kunt u het volume van de bel of het geluid verhogen of verlagen.

Druk op de knop hoger om het volume te verhogen. Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

Als u het volume aanpast, gaat de LED-balk licht op, om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties die weinig of geen instellingen vereisen.

Afbeelding 27. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking
Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

De volgende tabel beschrijft de toegankelijkheidsfuncties met een beperkte mobiliteit op de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 25. Toegankelijkheidsfuncties voor mobiliteitsbeperking

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

LED-balk

De status van uw telefoon:

 • Groen, effen– Actief gesprek

 • Groen, knipperend—Inkomende oproep

 • Groen, knippert: gesprek in de bezit

 • Rood, effen: gedempt gesprek

2

Knoppen en functies die kunnen worden kan worden bare, inclusief een nib op toets 5

Eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een nib, die u kunt gebruiken om andere sleutelposities te lokaliseren.