Inleiding

Bureau- en conferentietelefoons van Cisco bieden toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden, blinden, slechthorenden en mensen met beperkte mobiliteit. Omdat veel van deze functies standaard zijn, kunnen ze worden gebruikt door gebruikers met een handicap zonder speciale configuratie.

In dit artikel verwijst de term telefoonondersteuningspagina's naar de webpagina's die gebruikers kunnen gebruiken om bepaalde functies in te stellen.

Cisco zet zich in voor het ontwerpen en leveren van toegankelijke producten en technologieën om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. U vindt meer informatie over Cisco en haar inzet voor toegankelijkheid via deze URL: http://www.cisco.com/go/accessibility

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Afbeelding 1. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden voor de Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms
Tabel 1. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram Dempen op het scherm

3

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Afbeelding 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms afgebeeld
Tabel 2. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

3

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Afbeelding 3. Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms
Tabel 3. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip knippert tijdens binnenkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen

De lijn- en functietoetsen bevinden zich links op het scherm.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of over te schakelen naar een gesprek.

Functies, zoals snelkeuze, lijnstatus, privacy, niet storen (NST) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

Verlicht grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatieknoppen en de knop Selecteren)

Het navigatiecluster bevindt zich in het midden van de telefoon onder de schermtoetsen.

Gebruik de navigatieknoppen omhoog en omlaag om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

6

Toepassingen en knop Headset

 • Deze twee grote knoppen bevinden zich aan beide zijden van het navigatiecluster.

 • De knop Toepassingen bevindt zich links.

 • De knop Headset bevindt zich aan de rechterkant.

Gebruik de Toepassingen om toegang te krijgen tot functies op uw telefoon.

Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen.

7

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

8

 • De knoppen Dempen en Luidspreker bevinden zich aan beide zijden van de volumeknop.

 • De knop Dempen is links en de knop Luidspreker rechts.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, knippert het pictogram Dempen op het scherm. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen.

9

Volumetoets

Deze toets bevindt zich onder het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk rechts op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk links op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Afbeelding 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms afgebeeld
Tabel 4. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen

De lijn- en functietoetsen bevinden zich aan de linker- en rechterkant van het scherm.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of over te schakelen naar een gesprek.

Functies, zoals snelkeuze, lijnstatus, privacy, niet storen (NST) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

Verlicht grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de knop Selecteren)

Het navigatiecluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

6

Knop Wacht, knop Doorverbinden en knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht bevindt zich de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

7

Knop Berichten, knop Toepassingen en knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

8

Volumetoets

Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Afbeelding 5. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-telefoon 6821 voor meerdere platforms
Tabel 5. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knop voor toegang tot Toepassingen

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen. Aanvullende functies zijn beschikbaar met de schermtoetsen.

3

Ingebouwde luidspreker

Druk op de knop om de luidspreker in of uit te schakelen.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Afbeelding 6. Toegankelijkheidsfuncties voor mensen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 6841 voor meerdere platforms afgebeeld
Tabel 6. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.
 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.
 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht, overdracht en conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoonlijsten en gespreksfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Afbeelding 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 7. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de geluidsindicator voor spraakberichten wilt wijzigen, meldt u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen van de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

3

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Afbeelding 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 8. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de geluidsindicator voor spraakberichten wilt wijzigen, meldt u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen van de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van de telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

3

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

4

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Afbeelding 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 9. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 bevinden de lijn- en functieknoppen zich aan de rechterkant van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 bevinden de lijn- en functieknoppen zich aan de linkerkant van het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functietoetsen.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of over te schakelen naar een gesprek.

Functies, zoals snelkeuze, lijnstatus, privacy, niet storen (NST) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, NST actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

3

Verlicht grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen achtergrondverlichting.

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

6

Knop Berichten, knop Toepassingen en knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wacht, knop Doorverbinden en knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht bevindt zich de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De knoppen Luidspreker en Dempen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker bovenaan en de knop Dempen onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 bevat geen headsetpoort en heeft geen headsetknop.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun instellen op een van de twee kijkhoeken. Dit biedt optimale weergave van het telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon voor meerdere platforms wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Afbeelding 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Telefoon met toelichtingen. De toelichtingen worden hieronder beschreven.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP Phone 7800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 10. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn- en functietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Op de Cisco IP-telefoon 7861 bevinden de lijn- en functieknoppen zich aan de rechterkant van de telefoon.

 • Op de Cisco IP-telefoon 7821 en 7941 bevinden de lijn- en functieknoppen zich aan de linkerkant van het scherm.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen lijn- en functietoetsen.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of over te schakelen naar een gesprek.

Functies, zoals snelkeuze, lijnstatus, privacy, niet storen (NST) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.

 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

3

Verlicht grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen achtergrondverlichting.

Hiermee kunt u het contrast van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich in het midden van de telefoon.

Gebruik de navigatiering om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

6

Knop Berichten, knop Toepassingen en knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen vindt u links van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wacht, knop Doorverbinden en knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen vindt u rechts van het navigatiecluster.

 • In deze groep knoppen is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht bevindt zich de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861:

 • De knoppen Headset, Luidspreker en Dempen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker bovenaan, de knop Headset in het midden en de knop Dempen onderaan.

Cisco IP-telefoon 7811:

 • De knoppen Luidspreker en Dempen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • De knop Luidspreker bovenaan en de knop Dempen onderaan.

 • De Cisco IP-telefoon 7811 bevat geen headsetpoort en heeft geen headsetknop.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in of uit te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun instellen op een van de twee kijkhoeken. Dit biedt optimale weergave van het telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Figuur 11. Toegankelijkheidsfuncties voor mensen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 11. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijnknoppen.

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, NST actief of aangemeld bij Hunt-groep

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht, overdracht en conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoonlijsten en gespreksfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 12. Toegankelijkheidsfuncties voor mensen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 7861 afgebeeld
Tabel 12. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen op de Cisco IP-telefoon 7821, 7841 en 7861

De Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen programmeerbare lijnknoppen.

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen: de lijn is inactief.

 • Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.

 • Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomend gesprek.

 • Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd (kan niet worden gebruikt).

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht, overdracht en conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoonlijsten en gespreksfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

De telefoons uit de Cisco IP-telefoon 7800-serie kunnen aan de wand worden bevestigd met een van de volgende wandmontagesets:

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7811: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7811 aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7800-serie: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7821 of 7841 aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 7861: wordt gebruikt om één Cisco IP-telefoon 7961 aan de wand te bevestigen.

De wandmontagesets voldoen aan het onderdeel 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act (ADA) voor het bevestigen van een telefoon aan de muur.

De volgende afbeelding toont een zijaanzicht van de telefoon met de wandmontageset geïnstalleerd.

Figuur 13. Zijweergave van de telefoon die is geïnstalleerd met de wandmontageset

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 13. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Ledbalk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van de telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Wanneer u een bericht hebt, wordt er een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

Als u de hoorbare indicator voor spraakberichten wilt wijzigen, meldt u zich aan bij de Self Care-portal en opent u de instellingen voor de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Voorkeuren om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Wanneer u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de ledbalk wit op om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 15. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Tabel 14. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Ledbalk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van de telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Wanneer u een bericht hebt, wordt er een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Wanneer u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de ledbalk wit op om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 16. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 15. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Knop Dempen

 • Deze knop bevindt zich boven de ledbalk en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de ledbalk rood. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

2

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek met de ledbalk

 • De ledbalk bevindt zich tussen de knop Dempen en het scherm.

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De LED knippert tijdens inkomende gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

3

Verlicht grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast op de Cisco IP-telefoon

Hiermee kunt u het contrast van het telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn knoppen net onder het LCD-scherm.

Toegang bieden tot speciale functies. Het LCD-scherm geeft de functies weer.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van de navigatiebalk.

6

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

7

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid verhogen of verlagen.

Druk op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

Wanneer u het volume aanpast, licht de ledbalk wit op om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 17. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit
Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-conferentietelefoon 7832.

Tabel 16. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Ledbalk

Geeft de status van uw telefoon:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtstrip aan de bovenkant van de handset. Nummer 2 is het cluster met drie toetsen rechtsonder op het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen is de headsetknop aan de linkerkant en de luidsprekerknop aan de rechterkant. Daaronder bevindt zich de dempknop. Nummer 3 is de volumeknop. De nummers 4, 5 en 6 verwijzen naar de handset van de telefoon.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 17. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de geluidsindicator voor spraakberichten wilt wijzigen, meldt u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen van de berichtindicator. U kunt elke instelling wijzigen in aan of uit.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Voorkeuren.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

4

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 19. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden: Cisco IP Phone 8861 voor meerdere platforms afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 voor meerdere platforms met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtstrip aan de bovenkant van de handset. Nummer 2 is het cluster met drie toetsen rechtsonder op het toetsenblok. De bovenste rij met twee toetsen is de headsetknop aan de linkerkant en de luidsprekerknop aan de rechterkant. Daaronder bevindt zich de dempknop. Nummer 3 is de volumeknop. De nummers 4, 5 en 6 verwijzen naar de handset van de telefoon. Meer informatie volgt in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP Phone 8800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 18. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele indicator voor wachtende berichten (handset)

Deze verlichte strip is zichtbaar vanuit alle hoeken. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

Als u het lampje of de geluidsindicator voor spraakberichten wilt wijzigen, meldt u zich aan op de ondersteuningspagina's van de telefoon en hebt u toegang tot de instellingen van de berichtindicator.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

2

Visuele melding van telefoonstatus

 • Schakel de knoppen Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Toepassingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Terwijl de handset zich in de haak bevindt en de knoppen van de hoofdtelefoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

4

Ondersteuning voor inline versterker (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen inline versterkers van derden. U bevestigt een versterker aan de handset en het snoer en deze bevindt zich tussen de handset en de IP-telefoon.

5

Hoortoestelcompatibele (HAC) handset

Ondersteunt deze toegankelijkheidsfuncties:

 • Geschikt voor gehoorapparaten.

 • Magnetische koppeling van het gehoorapparaat.

 • Vereisten van de Federal Communications Commission (FCC) voor geluidssterkte voor de Americans with Disabilities Act (ADA).

 • Sectie 508-vereisten voor geluidssterkte, waaraan wordt voldaan door gebruik te maken van standaard inline handsetversterkers.

6

Akoestische gekoppelde TTY- en TDD-ondersteuning (handset)

Cisco IP-telefoons ondersteunen deze TTY- en TDD-functies:

 • Akoestische of direct aansluitende TTY's van toonaangevende fabrikanten.

 • Realtime tekstverzending via telefoonlijnen.

 • Hoorn- en spraakoverdracht van telefoons (HCO/VCO).

 • VoIP-netwerk werkt op G.711.

Neem contact op met uw beheerder voor informatie over het instellen van TTY.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtstrip aan de bovenkant van de handset. Nummer 2 verwijst naar de knoppen aan elke kant van het scherm. Nummer 3 wijst naar het scherm. Nummer 4 verwijst naar de rij van vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 wijst naar het ronde navigatiecluster met een knop links en een knop rechts. Nummer 6 verwijst naar het cluster met drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 8 verwijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 wijst naar het toetsenblok. Nummer 10 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsonder op het toetsenblok. Meer informatie volgt in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 19. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Lijn-, functie- en sessietoetsen op de Cisco IP-telefoon

 • Lijn- en functietoetsen bevinden zich links van het LCD-scherm. De sessietoetsen bevinden zich rechts van het LCD-scherm.

 • Voor landinstellingen die van rechts naar links lezen, zoals Arabisch, vindt u de sessietoetsen aan de linkerkant en de lijn- en functietoetsen aan de rechterkant.

Gebruik lijnknoppen om een gesprek op een bepaalde lijn te starten, te beantwoorden of over te schakelen naar een gesprek.

Functies, zoals snelkeuze, lijnstatus, privacy, niet storen (NST) en service-URL's, kunnen worden toegewezen aan functieknoppen.

Uw beheerder stelt programmeerbare functieknoppen in op uw telefoon.

Gebruik sessietoetsen om taken uit te voeren, zoals een gesprek beantwoorden of een gesprek in de wacht hervatten.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek.

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht.

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, NST actief of aangemeld bij een groepsnummer.

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek.

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus).

 • Rood, knipperend: externe lijn in de wacht.

3

Verlicht LCD-kleurenscherm op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich net boven het toetsenblok.

 • Terug knop links van het navigatiecluster

 • Ontgrendelknop rechts van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, links en rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

Gebruik de knop Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de knop Vrijgeven (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

Knop Berichten, knop Toepassingen en knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wacht, knop Doorverbinden en knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • In deze groep is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht bevindt zich de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze sleutel bevindt zich linksonder op de telefoon.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op de rechterkant van de tuimeltoets om het volume te verhogen; druk op de linkerkant van de tuimeltoets om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Knoppen voor hoofdtelefoon, luidspreker en dempen

 • Deze knoppen vindt u rechtsonder op de telefoon.

 • In deze groep is de knop Dempen de enige knop in de onderste rij. Boven de knop Dempen is de knop Headset aan de linkerkant en de knop Luidspreker aan de rechterkant.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, brandt de knop. Neem de hoorn op of selecteer Luidspreker om de hoofdtelefoonmodus te verlaten.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun aanpassen voor een optimale weergave van het telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon voor meerdere platforms wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 21. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden: Cisco IP-telefoon 8861 voor meerdere platforms afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 is de lichtstrip aan de bovenkant van de handset. Nummer 2 verwijst naar de knoppen aan elke kant van het scherm. Nummer 3 wijst naar het scherm. Nummer 4 verwijst naar de rij van vier knoppen onder het scherm. Nummer 5 wijst naar het ronde navigatiecluster met een knop links en een knop rechts. Nummer 6 verwijst naar het cluster met drie knoppen linksboven op het toetsenblok. Nummer 7 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 8 verwijst naar de volumebalk linksonder op het toetsenblok. Nummer 9 wijst naar het toetsenblok. Nummer 10 verwijst naar het cluster met drie knoppen rechtsonder op het toetsenblok. Meer informatie volgt in de tabel.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP Phone 8800-serie voor meerdere platforms.

Tabel 20. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor een binnenkomend gesprek

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De lichtstrip van de handset knippert tijdens inkomende gesprekken en blijft branden wanneer een voicemailbericht wordt ontvangen.

2

Programmeerbare functietoetsen en lijnknoppen

Functie- en lijnknoppen aan beide zijden van het scherm geven u toegang tot telefoonfuncties en telefoonlijnen.

 • Functietoetsen: gebruikt voor functies als Snelkeuze of Gesprek opnemen en om uw status op een andere lijn weer te geven.

 • Lijnknoppen: gebruikt om een gesprek te beantwoorden of een gesprek in de wacht te hervatten. Wanneer het niet wordt gebruikt voor een actief gesprek, wordt het gebruikt om telefoonfuncties te starten, zoals de weergave van gemiste gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken lampje: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend lampje: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken lampje: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen (NST) actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend lampje: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken lampje: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje: externe lijn in de wacht

3

Verlicht LCD-kleurenscherm op de Cisco IP-telefoon

 • De Cisco IP-telefoon 8811 heeft een grijs LCD-scherm met verstelbaar contrast.

Hiermee kunt u de helderheid van uw telefoonscherm aanpassen.

4

Schermtoetsen

 • Dit zijn grote knoppen net onder het lcd.

Toegang bieden tot speciale functies. De functies worden weergegeven op het LCD-scherm.

5

Navigatiecluster (omvat de navigatiering en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich net boven het toetsenblok.

 • Terug knop links van het navigatiecluster

 • Ontgrendelknop rechts van het navigatiecluster

Gebruik de navigatiering om omhoog, omlaag, links en rechts te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van het navigatiecluster.

Gebruik de knop Terug om terug te keren naar het vorige scherm of menu.

Gebruik de knop Vrijgeven (Gesprek beëindigen) om een gesprek of sessie te beëindigen.

6

Knop Berichten, knop Toepassingen en knop Contactpersonen

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich links van het toetsenblok.

 • In deze groep knoppen is de knop Berichten de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Berichten vindt u de knop Toepassingen aan de linkerkant en de knop Contactpersonen aan de rechterkant.

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw berichten, toepassingen en contactpersonen.

7

Knop Wacht, knop Doorverbinden en knop Conferentie

 • Deze drie grote knoppen bevinden zich rechts van het toetsenblok.

 • In deze groep is de knop Wacht de enige knop in de bovenste rij. Onder de knop Wacht bevindt zich de knop Doorverbinden aan de linkerkant en de knop Conferentie aan de rechterkant.

Hiermee kunt u deze functies op uw telefoon gebruiken.

8

Volumetoets

 • Deze sleutel bevindt zich linksonder op de telefoon.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid via de handset, headset of luidspreker verhogen of verlagen.

Druk op de rechterkant van de tuimeltoets om het volume te verhogen; druk op de linkerkant van de tuimeltoets om het volume te verlagen.

9

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

10

Knoppen voor hoofdtelefoon, luidspreker en dempen

 • Deze knoppen vindt u rechtsonder op de telefoon.

 • In deze groep is de knop Dempen de enige knop in de onderste rij. Boven de knop Dempen is de knop Headset aan de linkerkant en de knop Luidspreker aan de rechterkant.

Geef een hoorbare melding van de telefoonstatus:

 • Schakel de knoppen Headset, Dempen en Luidspreker in en uit om de telefoonstatus aan te geven.

 • Gebruik de knop Headset om de headset in te schakelen. Wanneer de headset is ingeschakeld, brandt de knop. Neem de hoorn op of selecteer Luidspreker om de hoofdtelefoonmodus te verlaten.

 • Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de knop. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

 • Gebruik de knop Luidspreker om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

Verstelbare voetsteun

U kunt de voetsteun aanpassen voor een optimale weergave van het telefoonscherm en eenvoudige toegang tot alle knoppen en toetsen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoon model u hebt, drukt u op toepassingen en selecteert u telefoon gegevens. In het veld model nummer wordt uw telefoon model weer gegeven.

Figuur 22. Toegankelijkheidsfuncties voor mensen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 2 verwijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan weerszijden van de ronde navigatieknop en de clusters van 3 knoppen linksboven en rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 3 verwijst naar de knop rechtsboven in het cluster met knoppen rechtsonder. Nummer 4 verwijst naar het toetsenblok.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 21. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, NST actief of aangemeld bij Hunt-groep

 • Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht, overdracht en conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoonlijsten en gespreksfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op Toepassingen en selecteert u Status > Productinformatie. In het veld Productnaam wordt het telefoonmodel weergegeven.

Figuur 23. Toegankelijkheidsfuncties voor mensen met beperkte mobiliteit: Cisco IP-telefoon 8861 afgebeeld
Cisco IP-telefoon 8861 met toelichtingen. Nummer 1 verwijst naar de knoppen aan beide zijden van het scherm. Nummer 2 verwijst naar de 4 knoppen onder het scherm, de twee knoppen aan weerszijden van de ronde navigatieknop en de clusters van 3 knoppen linksboven en rechtsboven op het toetsenblok. Nummer 3 verwijst naar de knop rechtsboven in het cluster met knoppen rechtsonder. Nummer 4 verwijst naar het toetsenblok.

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

Tabel 22. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit.

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Verlichte knoppen

Hiermee krijgt u toegang tot de volgende functies:

 • Telefoonlijnen en intercomlijnen (lijnknoppen)

 • Snelkiesnummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de lijnstatusfunctie voor snelkiesnummers)

 • Webgebaseerde services, zoals een persoonlijk adresboek

 • Telefoonfuncties, zoals privacy

Geef de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken lampje: actief gesprek of tweerichtingsintercomgesprek

 • Groen, knipperend lampje: gesprek in de wacht

 • Oranje, onafgebroken lampje: privacy in gebruik, eenrichtingsintercomgesprek, Niet storen (NST) actief of aangemeld bij een groepsnummer

 • Oranje, knipperend lampje: binnenkomend gesprek of terugverwezen gesprek

 • Rood, onafgebroken lampje: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of lijnstatus)

 • Rood, knipperend lampje: externe lijn in de wacht

2

Grote knoppen voor toegang tot toepassingen, berichten, contactpersonen, wacht, overdracht en conferentie

Hiermee kunt u eenvoudig toegang krijgen tot uw telefoontoepassingen, spraakberichten, bedrijfs- en persoonlijke telefoonlijsten en gespreksfuncties.

3

Ingebouwde luidspreker

Geeft aan of de luidspreker is in- of uitgeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, brandt de knop.

4

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.

De telefoons uit de Cisco IP-telefoon 8800-serie kunnen aan de wand worden bevestigd met een van de volgende wandmontagesets:

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800-serie: wordt gebruikt om één telefoon aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800-serie met enkele KEM: wordt gebruikt om één telefoon met één toetsuitbreidingsmodule aan de wand te bevestigen.

 • Wandmontageset voor Cisco IP-telefoon 8800-videoserie: wordt gebruikt om één videotelefoon aan de wand te bevestigen.

De wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie en de wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie met enkele KEM voldoen aan het gedeelte 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act (ADA) voor het bevestigen van een telefoon aan de wand.

De wandmontageset voor de Cisco IP-telefoon 8800-videoserie is iets groter en voldoet niet aan het gedeelte 307.2 Protrusion Limits van de ADAAG-vereisten van de Americans with Disabilities Act (ADA) voor het bevestigen van een telefoon aan de wand.

De volgende afbeelding toont een zijaanzicht van de telefoon met de wandmontageset geïnstalleerd.

Figuur 24. Zijweergave van de telefoon die is geïnstalleerd met de wandmontageset
Zijaanzicht van een IP-telefoon die is geïnstalleerd met een wandmontageset

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 25. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden
Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor slechthorenden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 23. Toegankelijkheidsfuncties voor slechthorenden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Ledbalk

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven en op de LED-balk wordt het volgende weergegeven:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Visuele melding van telefoonstatus en indicator voor wachtende berichten

Op het telefoonscherm wordt de huidige status weergegeven.

Wanneer u een bericht hebt, wordt er een bericht weergegeven op het telefoonscherm. Uw telefoon biedt ook een hoorbare indicator voor wachtende berichten.

3

Aanpasbare beltoon, toonhoogte en volume

 • Selecteer Instellingen > Gebruikersvoorkeuren > Beltoon om de beltoon te wijzigen.

 • Pas het volumeniveau voor de beltoon aan. Wanneer u niet in gesprek bent, drukt u op Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Wanneer u het volume aanpast, licht de ledbalk wit op om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw beheerder kan ook uw instellingen wijzigen.

Uw telefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 26. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden
Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor blinden en slechtzienden voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 24. Toegankelijkheidsfuncties voor blinden en slechtzienden

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Visuele en auditieve waarschuwing met hoog contrast voor binnenkomend gesprek met de ledbalk

 • De ledbalk bevindt zich boven de knop Dempen en het scherm.

Gebruik de knop Dempen om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is gedempt, brandt de ledbalk rood. Wanneer u Dempen inschakelt, piept uw telefoon één keer; wanneer u Dempen uitschakelt, piept uw telefoon twee keer.

2

Knop Dempen

 • Deze knop bevindt zich tussen de ledbalk en het scherm.

Waarschuwt u voor een binnenkomend gesprek. De LED knippert tijdens inkomende gesprekken.

Kleuren geven de status van uw telefoon aan:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

3

Schermtoetsen

 • Dit zijn knoppen net onder het LCD-scherm.

Toegang bieden tot speciale functies. Het LCD-scherm geeft de functies weer.

4

Navigatiecluster (omvat de navigatiebalk en de knop Selecteren)

 • Het navigatiecluster bevindt zich rechts van het toetsenblok.

Gebruik de navigatiebalk om omhoog en omlaag te bewegen in het LCD-scherm van de telefoon. De knop Selecteren bevindt zich in het midden van de navigatiebalk.

5

Standaardlay-out met 12 toetsen

Hiermee kunt u bestaande of vertrouwde sleutelposities gebruiken. Toets 5 heeft een penpunt.

6

Volumetoets

 • Deze toets bevindt zich links van het toetsenblok.

Hiermee kunt u het beltoonvolume of het geluid verhogen of verlagen.

Druk op de tuimeltoets om het volume te verhogen. Druk op de tuimeltoets om het volume te verlagen.

Wanneer u het volume aanpast, licht de ledbalk wit op om het volume te verhogen of te verlagen.

Uw conferentietelefoon wordt geleverd met standaard toegankelijkheidsfuncties waarvoor weinig of geen configuratie is vereist.

Figuur 27. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit
Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

In de volgende tabel worden toegankelijkheidsfuncties beschreven voor personen met beperkte mobiliteit voor de Cisco IP-conferentietelefoon 8832.

Tabel 25. Toegankelijkheidsfuncties voor personen met beperkte mobiliteit

Item

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

1

Ledbalk

Geeft de status van uw telefoon:

 • Groen, onafgebroken: actief gesprek

 • Groen, knipperend: binnenkomend gesprek

 • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

 • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2

Voelbare knoppen en functies, waaronder een penpunt op toets 5

Hiermee kunt u eenvoudig de toetsen van uw telefoon vinden. Toets 5 heeft bijvoorbeeld een penpunt waarmee u andere sleutelposities kunt vinden.