Introduksjon

Cisco-bordtelefoner og -konferansetelefoner tilbyr tilgjengelighetsfunksjoner for blinde, og syns-, hørsels- og bevegelseshemmede. Fordi mange av disse funksjonene er standard, kan de brukes av brukere med funksjonshemninger uten å kreve noen spesiell konfigurasjon.

I denne artikkelen refererer termen telefonstøttesider til nettsidene som brukere kan få tilgang til for å konfigurere bestemte funksjoner.

Cisco er forpliktet til å designe og levere tilgjengelige produkter og teknologier for å dekke behovene til organisasjonen din. Du finner mer informasjon om Cisco og dens forpliktelse til tilgjengelighet på denne nettadressen: http://www.cisco.com/go/accessibility

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 1. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformtelefoner Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede
Tabell 1. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

2

Visuell varsling om telefontilstanden

Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, blinker dempeikonet på skjermen

3

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Brukerpreferanser.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Status > Produktinformasjon. Produktnavn-feltet viser telefonmodellen.

Figur 2. Tilgjenglighetsfunksjoner for hørselshemmede – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformtelefoner vises
Tabell 2. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator (håndsett)

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

2

Visuell varsling om telefontilstanden

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

3

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Brukerpreferanser.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 3. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformtelefoner
Tabell 3. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Lysstripen blinker under innkommende anrop og lyser når en talepostmelding mottas.

2

Linje- og funksjonsknapper

Linje- og funksjonsknappene er til venstre på skjermen.

Bruk linjeknapper til å starte, svare på eller bytte til et anrop på en bestemt linje.

Funksjoner, for eksempel hurtignummer, linjestatus, personvern, ikke forstyrr (DND) og tjeneste-URL-adresser, kan tilordnes funksjonsknapper.

Administratoren konfigurerer programmerbare funksjonsknapper på telefonen.

Farger angir telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.
 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.
 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.
 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i gråtoner med justerbar kontrast

Tillater deg å justere kontrasten på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsknappene og Velg-knappen)

Navigasjonsklyngen er plassert midt på telefonen under de programmerbare tastene.

Bruk knappene Navigasjon opp og ned til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

6

Applikasjoner- og Hodetelefon-knappen

 • Disse to store knappene er plassert på hver side av navigasjonsklyngen.

 • Applikasjoner-knappen er til venstre.

 • Hodetelefon-knappen er til høyre.

Bruk applikasjonene for å få tilgang til funksjoner på telefonen.

Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på eller av.

7

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

8

 • Demp- og Høyttalertelefon-knappene er plassert på hver side av volumknappen.

 • Demp-knappen er til venstre, og Høyttalertelefon-knappen er til høyre.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, blinker dempeikonet på skjermen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av.

9

Volum-tasten

Denne tasten er plassert under tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk til høyre på vippetasten for å øke volumet. Trykk til venstre på vippetasten for å redusere volumet.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Status > Produktinformasjon. Produktnavn-feltet viser telefonmodellen.

Figur 4. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformtelefoner vises
Tabell 4. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Håndsettlysstripen blinker under innkommende anrop og forblir tent når en talemelding mottas.

2

Linje- og funksjonsknapper

Linje- og funksjonsknappene er på venstre og høyre side av skjermen.

Bruk linjeknapper til å starte, svare på eller bytte til et anrop på en bestemt linje.

Funksjoner, for eksempel hurtignummer, linjestatus, personvern, ikke forstyrr (DND) og tjeneste-URL-adresser, kan tilordnes funksjonsknapper.

Administratoren konfigurerer programmerbare funksjonsknapper på telefonen.

Farger angir telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.
 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.
 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.
 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i gråtoner med justerbar kontrast

Tillater deg å justere kontrasten på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsringen og Velg-knappen)

Navigasjonsklyngen er plassert midt på telefonen.

Bruk navigasjonsringen til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

6

Vent-knappen, Overfør-knappen og Konferanse-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til høyre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Vent-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Vent-knappen er Overfør-knappen til venstre og Konferanse-knappen til høyre.

Lar deg bruke disse funksjonene på telefonen.

7

Meldinger-knappen, Applikasjoner-knappen og Kontakter-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til venstre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Meldinger-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Meldinger-knappen er Applikasjoner-knappen til venstre og Kontakter-knappen til høyre.

Gir deg enkel tilgang til meldinger, programmer og kontakter.

8

Volum-tasten

Denne tasten er plassert til venstre for tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk opp på vippetasten for å øke volumet. Trykk ned på vippetasten for å redusere volumet.

9

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

10

 • Hodetelefon-, Høyttalertelefon- og Demp-knappene er plassert til høyre på tastaturet.

 • Høyttalertelefon-knappen er øverst, Hodetelefon-knappen er i midten, og Demp-knappen er nederst.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå knappene Hodetelefon, Demp og Høyttalertelefon av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på eller av. Når hodetelefonene er på, lyser knappen.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 5. Cisco IP-telefon 6821 multiplattformtelefoner Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede
Tabell 5. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.
 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.
 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.
 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

2

Stor knapp for å få tilgang til Applikasjoner

Gir deg enkel tilgang til telefonprogrammene dine. Tilleggsfunksjoner er tilgjengelige med de programmerbare tastene.

3

Innebygd høyttalertelefon

Trykk på knappen for å slå høyttalertelefonen på eller av.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Status > Produktinformasjon. Produktnavn-feltet viser telefonmodellen.

Figur 6. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede – Cisco IP-telefon 6841 multiplattformtelefoner er vist
Tabell 6. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.
 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.
 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.
 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

2

Store knapper for å få tilgang til Applikasjoner, Meldinger, Kontakter, Vent, Overfør og Konferanse

Gir deg enkel tilgang til telefonapplikasjoner, talemeldinger, bedriftskataloger og personlige kataloger og anropsfunksjoner.

3

Innebygd høyttalertelefon

Angir om høyttalertelefonen er på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Telefoninformasjon. Modellnummer-feltet viser telefonmodellen.

Figur 7. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Tabell 7. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator (håndsett)

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

Hvis du vil endre lyset eller den lydbare meldingsindikator, logger du på telefonstøttesidene og får tilgang til innstillingene for meldingsindikatoren. Du kan endre hver innstilling til på eller av.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

2

Visuell varsling om telefontilstanden

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

3

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Preferanser.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Status > Produktinformasjon. Produktnavn-feltet viser telefonmodellen.

Figur 8. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Tabell 8. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator (håndsett)

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

Hvis du vil endre lyset eller den lydbare meldingsindikator, logger du på telefonstøttesidene og får tilgang til innstillingene for meldingsindikatoren. Du kan endre hver innstilling til på eller av.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

2

Visuell varsling om telefontilstanden

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

3

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

4

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Brukerpreferanser

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 9. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Tabell 9. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Håndsettlysstripen blinker under innkommende anrop og forblir tent når en talemelding mottas.

2

Linje- og funksjonsknapper på Cisco IP-telefon

 • På Cisco IP-telefon 7861 er linje- og funksjonsknappene på høyre side av telefonen.

 • På Cisco IP-telefon 7821 og 7941 er linje- og funksjonsknappene på venstre side av skjermen.

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke linje- og funksjonsknapper.

Bruk linjeknapper til å starte, svare på eller bytte til et anrop på en bestemt linje.

Funksjoner, for eksempel hurtignummer, linjestatus, personvern, ikke forstyrr (DND) og tjeneste-URL-adresser, kan tilordnes funksjonsknapper.

Administratoren konfigurerer programmerbare funksjonsknapper på telefonen.

Farger angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop

 • Grønt, blinkende – anrop venter

 • Gult, kontinuerlig – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, DND aktiv eller logget på en huntgruppe

 • Gult, blinkende – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop

 • Rødt, kontinuerlig – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende – ekstern linje på vent

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i gråtoner med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke baklys.

Tillater deg å justere kontrasten på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsringen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert midt på telefonen.

Bruk navigasjonsringen til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

6

Meldinger-knappen, Applikasjoner-knappen og Kontakter-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til venstre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Meldinger-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Meldinger-knappen er Applikasjoner-knappen til venstre og Kontakter-knappen til høyre.

Gir deg enkel tilgang til meldinger, programmer og kontakter.

7

Vent-knappen, Overfør-knappen og Konferanse-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til høyre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Vent-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Vent-knappen er Overfør-knappen til venstre og Konferanse-knappen til høyre.

Lar deg bruke disse funksjonene på telefonen.

8

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert til venstre for tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk opp på vippetasten for å øke volumet. Trykk ned på vippetasten for å redusere volumet.

9

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861:

 • Hodetelefon-, Høyttalertelefon- og Demp-knappene er plassert til høyre på tastaturet.

 • Høyttalertelefon-knappen er øverst, Hodetelefon-knappen er i midten, og Demp-knappen er nederst.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Høyttalertelefon- og Demp-knappene er til høyre på tastaturet.

 • Høyttalertelefon-knappen er øverst og Demp-knappen er nederst.

 • Cisco IP-telefon 7811 inneholder ikke noen hodetelefonport eller Hodetelefon-knapp.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå knappene Hodetelefon, Demp og Høyttalertelefon av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på eller av. Når hodetelefonene er på, lyser knappen.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

Justerbar fotstøtte

Du kan justere fotstøtten til én av to visningsvinkler. Dette gir optimal visning av telefondisplay og enkel tilgang til alle knapper og taster.

Multiplattformtelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 10. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Telefon med bildeforklaringer. Bildeforklaringene er beskrevet nedenfor.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for synshemmede og blinde på Cisco IP-telefon 7800-serien multiplattformtelefoner.

Tabell 10. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Håndsettlysstripen blinker under innkommende anrop og forblir tent når en talemelding mottas.

2

Linje- og funksjonsknapper på Cisco IP-telefon

 • På Cisco IP-telefon 7861 er linje- og funksjonsknappene på høyre side av telefonen.

 • På Cisco IP-telefon 7821 og 7941 er linje- og funksjonsknappene på venstre side av skjermen.

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke linje- og funksjonsknapper.

Bruk linjeknapper til å starte, svare på eller bytte til et anrop på en bestemt linje.

Funksjoner, for eksempel hurtignummer, linjestatus, personvern, ikke forstyrr (DND) og tjeneste-URL-adresser, kan tilordnes funksjonsknapper.

Administratoren konfigurerer programmerbare funksjonsknapper på telefonen.

Farger angir telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.

 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.

 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.

 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i gråtoner med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

 • Cisco IP-telefon 7811 har ikke baklys.

Tillater deg å justere kontrasten på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsringen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert midt på telefonen.

Bruk navigasjonsringen til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

6

Meldinger-knappen, Applikasjoner-knappen og Kontakter-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til venstre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Meldinger-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Meldinger-knappen er Applikasjoner-knappen til venstre og Kontakter-knappen til høyre.

Gir deg enkel tilgang til meldinger, programmer og kontakter.

7

Vent-knappen, Overfør-knappen og Konferanse-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til høyre for navigasjonsklyngen.

 • I denne gruppen med knapper er Vent-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Vent-knappen er Overfør-knappen til venstre og Konferanse-knappen til høyre.

Lar deg bruke disse funksjonene på telefonen.

8

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert til venstre for tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk opp på vippetasten for å øke volumet. Trykk ned på vippetasten for å redusere volumet.

9

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

10

Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861:

 • Hodetelefon-, Høyttalertelefon- og Demp-knappene er plassert til høyre på tastaturet.

 • Høyttalertelefon-knappen er øverst, Hodetelefon-knappen er i midten, og Demp-knappen er nederst.

Cisco IP-telefon 7811:

 • Høyttalertelefon- og Demp-knappene er til høyre på tastaturet.

 • Høyttalertelefon-knappen er øverst og Demp-knappen er nederst.

 • Cisco IP-telefon 7811 inneholder ikke noen hodetelefonport eller Hodetelefon-knapp.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå knappene Hodetelefon, Demp og Høyttalertelefon av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på eller av. Når hodetelefonene er på, lyser knappen.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

Justerbar fotstøtte

Du kan justere fotstøtten til én av to visningsvinkler. Dette gir optimal visning av telefondisplay og enkel tilgang til alle knapper og taster.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Telefoninformasjon. Modellnummer-feltet viser telefonmodellen.

Figur 11. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Tabell 11. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper på Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861

Cisco IP-telefon 7811 har ikke programmerbare linjeknapper.

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop

 • Grønt, blinkende – anrop venter

 • Gult, kontinuerlig – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, DND aktiv eller logget på huntgruppe

 • Gult, blinkende – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop

 • Rødt, kontinuerlig – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus)

2

Store knapper for å få tilgang til Applikasjoner, Meldinger, Kontakter, Vent, Overfør og Konferanse

Gir deg enkel tilgang til telefonapplikasjoner, talemeldinger, bedriftskataloger og personlige kataloger og anropsfunksjoner.

3

Innebygd høyttalertelefon

Angir om høyttalertelefonen er på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 12. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede – Cisco IP-telefon 7861 er vist
Tabell 12. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper på Cisco IP-telefon 7821, 7841 og 7861

Cisco IP-telefon 7811 har ikke programmerbare linjeknapper.

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønn – linjen er inaktiv.

 • Rød, kontinuerlig – linjen er aktiv eller i bruk.

 • Rød, blinkende – linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.

 • Gul, kontinuerlig – linjen er uregistrert (kan ikke brukes).

2

Store knapper for å få tilgang til Applikasjoner, Meldinger, Kontakter, Vent, Overfør og Konferanse

Gir deg enkel tilgang til telefonapplikasjoner, talemeldinger, bedriftskataloger og personlige kataloger og anropsfunksjoner.

3

Innebygd høyttalertelefon

Angir om høyttalertelefonen er på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Cisco IP-telefon i 7800-serien kan monteres på en vegg ved hjelp av et av følgende veggmonteringssett:

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon 7811 – brukes til å montere en enkelt Cisco IP-telefon 7811 på veggen.

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 7800-serien – brukes til å montere en enkelt Cisco IP-telefon 7821 eller 7841 på veggen.

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon 7861 – brukes til å montere en enkelt Cisco IP-telefon 7961 på veggen.

Veggmonteringssettene oppfyller 307.2 Protrusion Limits-avsnittet i Americans with Disabilities Act (ADA), ADAAG-kravet for montering av en telefon på veggen.

Figuren nedenfor viser en sidevisning av telefonen med veggmonteringssettet installert.

Figur 13. Sidevisning av telefonen installert med veggmonteringssettet

Konferansetelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 14. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede
Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for hørselshemmede på Cisco IP-konferansetelefon 7832.

Tabell 13. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

LED-linje

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand, og LED-linjen viser:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

2

Visuell varsling om telefontilstanden og melding venter-indikatoren

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand.

Når du har en melding, vises en melding på telefonskjermen. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

Hvis du vil endre den hørbare meldingsindikator, logger du på Self Care og får tilgang til innstillingene for meldingsindikatoren. Du kan endre hver innstilling til på eller av.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

3

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Innstillinger > Preferanser for å endre ringetonen.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Når du ikke er i en samtale, trykker du på Volum for å heve eller senke volumet.

  Når du justerer volumet, lyser LED-linjen hvitt for å vise volumøkningen eller -reduksjonen.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

Konferansetelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 15. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede
Tabell 14. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

LED-linje

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand, og LED-linjen viser:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

2

Visuell varsling om telefontilstanden og melding venter-indikatoren

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand.

Når du har en melding, vises en melding på telefonskjermen. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

3

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Innstillinger > Brukerpreferanser > Ringetone for å endre ringetonen.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Når du ikke er i en samtale, trykker du på Volum for å heve eller senke volumet.

  Når du justerer volumet, lyser LED-linjen hvitt for å vise volumøkningen eller -reduksjonen.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 16. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde
Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for synshemmede og blinde på Cisco IP-konferansetelefon 7832.

Tabell 15. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Demp-knappen

 • Denne knappen er plassert over LED-linjen og skjermen.

Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser LED-linjen rødt. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

2

Visuell og hørbar varsling med høy kontrast for et innkommende anrop med LED-linjen

 • LED-linjen er plassert mellom Demp-knappen og skjermen.

Varsler deg om et innkommende anrop. LED-lampen blinker under innkommende anrop.

Farger angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i gråtoner med justerbar kontrast på Cisco IP-telefon

Lar deg justere kontrasten på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. LCD-skjermen viser funksjonene.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonslinjen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert til høyre for tastaturet.

Bruk navigasjonslinjen til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt på navigasjonslinjen.

6

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

7

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert til venstre for tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden.

Trykk opp på vippetasten for å øke volumet. Trykk ned på vippetasten for å redusere volumet.

Når du justerer volumet, lyser LED-linjen hvitt for å vise volumøkningen eller -reduksjonen.

Konferansetelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 17. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede
Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for bevegelseshemmede på Cisco IP-konferansetelefon 7832.

Tabell 16. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

LED-linje

Angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

2

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 18. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede – Cisco IP-telefon 8861 er vist
Cisco IP-telefon 8861 med bildeforklaringer. Nummer 1 er lysstripen på toppen av håndsettet. Nummer 2 er klyngen med tre taster nederst til høyre på tastaturet. Den øverste raden med to taster er hodetelefonknappen til venstre og høyttalertelefonknappen til høyre. Under dem er demp-knappen. Nummer 3 er volumknappen. Nummer 4, 5 og 6 peker på telefonens håndsett.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for hørselshemmede på Cisco IP-telefon i 8800-serien.

Tabell 17. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator (håndsett)

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

Hvis du vil endre lyset eller den lydbare meldingsindikator, logger du på telefonstøttesidene og får tilgang til innstillingene for meldingsindikatoren. Du kan endre hver innstilling til på eller av.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

2

Visuell varsling om telefontilstand

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

3

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Preferanser.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

4

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 19. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede – Cisco IP-telefon 8861 multiplattformtelefoner er vist
Cisco IP-telefon 8861 multiplattformtelefoner med bildeforklaringer. Nummer 1 er lysstripen på toppen av håndsettet. Nummer 2 er klyngen med tre taster nederst til høyre på tastaturet. Den øverste raden med to taster er hodetelefonknappen til venstre og høyttalertelefonknappen til høyre. Under dem er demp-knappen. Nummer 3 er volumknappen. Nummer 4, 5 og 6 peker på telefonens håndsett. Du finner mer informasjon i tabellen.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for hørselshemmede på Cisco IP-telefon 8800-serien multiplattformtelefoner.

Tabell 18. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell melding venter-indikator (håndsett)

Denne opplyste stripen er synlig fra alle vinkler. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

Hvis du vil endre lyset eller den lydbare meldingsindikator, logger du på telefonstøttesidene og får tilgang til innstillingene for meldingsindikatoren.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

2

Visuell varsling om telefontilstand

 • Slå Demp- og Høyttalertelefon-knappene av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

3

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Applikasjoner > Brukerpreferanser > Ringetone

 • Juster volumnivået for telefonringen. Mens håndsettet er i holderen og hodetelefon- og høyttalertelefonknappene er slått av, trykker du på Volum for å øke eller senke volumet.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

4

Støtte for innebygd forsterker (håndsett)

Cisco IP-telefon-håndsett støtter tredjeparts innebygde forsterkere. Du fester en forsterker til håndsettet og ledningen, og den sitter mellom håndsettet og IP-telefonen.

5

Håndsett som er kompatibelt med høreapparater (HAC)

Støtter disse tilgjengelighetsfunksjonene:

 • Kompatibelt høreapparat.

 • Magnetisk kobling av høreapparatet.

 • Lydstyrkekrav fra FCC (Federal Communications Commission) i henhold til Americans with Disabilities Act (ADA).

 • § 508 krav til lydstyrke, som oppfylles ved hjelp av bransjestandardiserte innebygde håndsettforsterkere.

6

Akustisk koblet TTY- og TDD-støtte (håndsett)

Cisco IP-telefoner støtter disse TTY- og TDD-funksjonene:

 • Akustiske eller direkte koblede TTY-er fra bransjeledende produsenter.

 • Tekstmelding i sanntid over telefonlinjer.

 • Hørsel og tale overført via telefoner (HCO/VCO).

 • VoIP-nettverk som opererer på G.711.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer TTY, kontakter du administratoren din.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 20. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde – Cisco IP-telefon 8861 er vist
Cisco IP-telefon 8861 med bildeforklaringer. Nummer 1 er lysstripen på toppen av håndsettet. Nummer 2 peker på knappene på hver side av skjermen. Nummer 3 peker til skjermen. Nummer 4 peker til raden med fire knapper under skjermen. Nummer 5 peker på den runde navigasjonsklyngen med en knapp til venstre og en knapp til høyre. Nummer 6 peker til klyngen med tre knapper øverst til venstre på tastaturet. Nummer 7 peker til klyngen med tre knapper øverst til høyre på tastaturet. Nummer 8 peker til volumlinjen nederst til venstre på tastaturet. Nummer 9 peker mot tastaturet. Nummer 10 peker på klyngen med tre knapper nederst til høyre på tastaturet. Du finner mer informasjon i tabellen.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for synshemmede og blinde på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 19. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Håndsettlysstripen blinker under innkommende anrop og forblir tent når en talemelding mottas.

2

Linje-, funksjons- og øktknapper på Cisco IP-telefonen

 • Linje- og funksjonsknapper er til venstre for LCD-skjermen. Øktknappene er til høyre for LCD-skjermen.

 • For språk som leser fra høyre mot venstre, for eksempel arabisk, er øktknapper til venstre og linje- og funksjonsknappene til høyre.

Bruk linjeknapper til å starte, svare på eller bytte til et anrop på en bestemt linje.

Funksjoner, for eksempel hurtignummer, linjestatus, personvern, ikke forstyrr (DND) og tjeneste-URL-adresser, kan tilordnes funksjonsknapper.

Administratoren konfigurerer programmerbare funksjonsknapper på telefonen.

Bruk øktknapper til å utføre oppgaver, for eksempel svare på et anrop eller fortsette et anrop som er satt på vent.

Farger angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop.

 • Grønt, blinkende – anrop på vent.

 • Gult, kontinuerlig – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, DND aktiv eller logget på en huntgruppe.

 • Gult, blinkende – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop.

 • Rødt, kontinuerlig – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus).

 • Rødt, blinkende – ekstern linje på vent.

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i farger på Cisco IP-telefonen

 • Cisco IP-telefon 8811 har en gråtone-LCD med justerbar kontrast.

Lar deg justere lysstyrken på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsringen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert rett over tastaturet.

 • Bakover-knappen til venstre for navigasjonsklyngen

 • Frigjør-knappen til høyre for navigasjonsklyngen

Bruk navigasjonsringen til å flytte opp, ned, til venstre og til høyre i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

Bruk Bakover-knappen til å gå tilbake til forrige skjermbilde eller meny.

Bruk Frigjør (Avslutt anrop)-knappen til å avslutte et anrop eller en økt.

6

Meldinger-knappen, Applikasjoner-knappen og Kontakter-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til venstre for tastaturet.

 • I denne gruppen med knapper er Meldinger-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Meldinger-knappen er Applikasjoner-knappen til venstre og Kontakter-knappen til høyre.

Gir deg enkel tilgang til meldinger, programmer og kontakter.

7

Vent-knappen, Overfør-knappen og Konferanse-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til høyre for tastaturet.

 • I denne gruppen er Vent-knappen enkeltknappen i den øverste raden. Under Vent-knappen er Overfør-knappen til venstre og Konferanse-knappen til høyre.

Lar deg bruke disse funksjonene på telefonen.

8

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert nederst til venstre på telefonen.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk på høyre side av vippetasten for å øke volumet; trykk på venstre side av vippetasten for å redusere volumet.

9

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

10

Hodetelefon-, Høyttalertelefon- og Demp-knappene

 • Disse knappene er plassert nederst til høyre på telefonen.

 • I denne gruppen er Demp-knappen den ene knappen i den nederste raden. Over Demp-knappen er Hodetelefon-knappen til venstre og Høyttalertelefon-knappen til høyre.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå knappene Hodetelefon, Demp og Høyttalertelefon av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på. Når hodetelefonene er på, lyser knappen. Bruk håndsettet eller velg Høyttalertelefon til å gå ut av hodetelefonmodus.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

Justerbar fotstøtte

Du kan justere fotstøtten for å gi optimal visning av telefonskjermen og enkel tilgang til alle knapper og taster.

Multiplattformtelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 21. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde – Cisco IP-telefon 8861 multiplattformtelefoner er vist
Cisco IP-telefon 8861 med bildeforklaringer. Nummer 1 er lysstripen på toppen av håndsettet. Nummer 2 peker på knappene på hver side av skjermen. Nummer 3 peker til skjermen. Nummer 4 peker til raden med fire knapper under skjermen. Nummer 5 peker på den runde navigasjonsklyngen med en knapp til venstre og en knapp til høyre. Nummer 6 peker til klyngen med tre knapper øverst til venstre på tastaturet. Nummer 7 peker til klyngen med tre knapper øverst til høyre på tastaturet. Nummer 8 peker til volumlinjen nederst til venstre på tastaturet. Nummer 9 peker mot tastaturet. Nummer 10 peker på klyngen med tre knapper nederst til høyre på tastaturet. Du finner mer informasjon i tabellen.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for synshemmede og blinde på Cisco IP-telefon 8800-serien multiplattformtelefoner.

Tabell 20. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuelt og hørbart varsel med høy kontrast for et innkommende anrop

Varsler deg om et innkommende anrop. Håndsettlysstripen blinker under innkommende anrop og forblir tent når en talemelding mottas.

2

Programmerbare funksjonsknapper og linjeknapper

Funksjons- og linjeknapper, som er plassert på hver side av skjermen, gir deg tilgang til telefonfunksjoner og telefonlinjer.

 • Funksjonsknapper – brukes til funksjoner som Hurtignummer eller Mottak av anrop, og til å vise statusen på en annen linje.

 • Linjeknapper – brukes til å svare på et anrop eller fortsette et anrop som er på vent. Når den ikke brukes til en aktiv samtale, brukes den til å starte telefonfunksjoner, for eksempel visning av tapte anrop.

Farger angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig LED – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop

 • Grønt, blinkende LED – anrop på vent

 • Gult, kontinuerlig LED – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, Ikke forstyrr (DND) aktiv eller logget på en huntgruppe

 • Gult, blinkende LED – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop

 • Rødt, kontinuerlig LED – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende LED – ekstern linje på vent

3

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm i farger på Cisco IP-telefonen

 • Cisco IP-telefon 8811 har en gråtone-LCD med justerbar kontrast.

Lar deg justere lysstyrken på telefonskjermen.

4

Programmerbare taster

 • Dette er store knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. Funksjonene vises på LCD-skjermen.

5

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonsringen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert rett over tastaturet.

 • Bakover-knappen til venstre for navigasjonsklyngen

 • Frigjør-knappen til høyre for navigasjonsklyngen

Bruk navigasjonsringen til å flytte opp, ned, til venstre og til høyre i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt i navigasjonsklyngen.

Bruk Bakover-knappen til å gå tilbake til forrige skjermbilde eller meny.

Bruk Frigjør (Avslutt anrop)-knappen til å avslutte et anrop eller en økt.

6

Meldinger-knappen, Applikasjoner-knappen og Kontakter-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til venstre for tastaturet.

 • I denne gruppen med knapper er Meldinger-knappen den ene knappen i den øverste raden. Under Meldinger-knappen er Applikasjoner-knappen til venstre og Kontakter-knappen til høyre.

Gir deg enkel tilgang til meldinger, programmer og kontakter.

7

Vent-knappen, Overfør-knappen og Konferanse-knappen

 • Disse tre store knappene er plassert til høyre for tastaturet.

 • I denne gruppen er Vent-knappen enkeltknappen i den øverste raden. Under Vent-knappen er Overfør-knappen til venstre og Konferanse-knappen til høyre.

Lar deg bruke disse funksjonene på telefonen.

8

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert nederst til venstre på telefonen.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden gjennom håndsettet, hodetelefonene eller høyttalertelefonen.

Trykk på høyre side av vippetasten for å øke volumet; trykk på venstre side av vippetasten for å redusere volumet.

9

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

10

Hodetelefon-, Høyttalertelefon- og Demp-knappene

 • Disse knappene er plassert nederst til høyre på telefonen.

 • I denne gruppen er Demp-knappen den ene knappen i den nederste raden. Over Demp-knappen er Hodetelefon-knappen til venstre og Høyttalertelefon-knappen til høyre.

Gi hørbar varsling om telefonstatusen:

 • Slå knappene Hodetelefon, Demp og Høyttalertelefon av og på for å angi telefontilstanden.

 • Bruk Hodetelefon-knappen til å slå hodetelefonene på. Når hodetelefonene er på, lyser knappen. Bruk håndsettet eller velg Høyttalertelefon til å gå ut av hodetelefonmodus.

 • Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser knappen. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

 • Bruk Høyttalertelefon-knappen til å slå høyttalertelefonen på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

Justerbar fotstøtte

Du kan justere fotstøtten for å gi optimal visning av telefonskjermen og enkel tilgang til alle knapper og taster.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Telefoninformasjon. Modellnummer-feltet viser telefonmodellen.

Figur 22. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede – Cisco IP-telefon 8861 er vist
Cisco IP-telefon 8861 med bildeforklaringer. Nummer 1 peker på knappene på hver side av skjermen. Nummer 2 peker på de 4 knappene under skjermen, de to knappene på hver side av den runde navigasjonsknappen og klyngene med 3 knapper øverst til venstre og øverst til høyre på tastaturet. Nummer 3 peker til knappen øverst til høyre i knappeklyngen nederst til høyre. Nummer 4 peker mot tastaturet.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for bevegelseshemmede på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 21. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede.

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop

 • Grønt, blinkende – anrop venter

 • Gult, kontinuerlig – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, DND aktiv eller logget på huntgruppe

 • Gult, blinkende – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop

 • Rødt, kontinuerlig – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus)

2

Store knapper for å få tilgang til Applikasjoner, Meldinger, Kontakter, Vent, Overfør og Konferanse

Gir deg enkel tilgang til telefonapplikasjoner, talemeldinger, bedriftskataloger og personlige kataloger og anropsfunksjoner.

3

Innebygd høyttalertelefon

Angir om høyttalertelefonen er på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Hvis du vil kontrollere hvilken telefonmodell du har, trykker du på Applikasjoner og velger Status > Produktinformasjon. Produktnavn-feltet viser telefonmodellen.

Figur 23. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede – Cisco IP-telefon 8861 er vist
Cisco IP-telefon 8861 med bildeforklaringer. Nummer 1 peker på knappene på hver side av skjermen. Nummer 2 peker på de 4 knappene under skjermen, de to knappene på hver side av den runde navigasjonsknappen og klyngene med 3 knapper øverst til venstre og øverst til høyre på tastaturet. Nummer 3 peker til knappen øverst til høyre i knappeklyngen nederst til høyre. Nummer 4 peker mot tastaturet.

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for bevegelseshemmede på Cisco IP-telefon 8800-serien.

Tabell 22. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede.

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Opplyste knapper

Gir deg tilgang til følgende funksjoner:

 • Telefonlinjer og intercom-linjer (linjeknapper)

 • Hurtignummer (hurtignummerknapper, inkludert hurtignummer med linjestatusfunksjon)

 • Nettbaserte tjenester, for eksempel personlig adressebok

 • Telefonfunksjoner, for eksempel personvern

Angi telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig LED – aktivt anrop eller toveis intercom-anrop

 • Grønt, blinkende LED – anrop på vent

 • Gult, kontinuerlig LED – personvern i bruk, enveis intercom-anrop, Ikke forstyrr (DND) aktiv eller logget på en huntgruppe

 • Gult, blinkende LED – innkommende anrop eller tilbakevendende anrop

 • Rødt, kontinuerlig LED – ekstern linje i bruk (delt linje eller linjestatus)

 • Rødt, blinkende LED – ekstern linje på vent

2

Store knapper for å få tilgang til Applikasjoner, Meldinger, Kontakter, Vent, Overfør og Konferanse

Gir deg enkel tilgang til telefonapplikasjoner, talemeldinger, bedriftskataloger og personlige kataloger og anropsfunksjoner.

3

Innebygd høyttalertelefon

Angir om høyttalertelefonen er på eller av. Når høyttalertelefonen er på, lyser knappen.

4

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.

Cisco IP-telefon i 8800-serien kan monteres på en vegg ved hjelp av et av følgende veggmonteringssett:

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 8800-serien – brukes til å montere en enkelt telefon på veggen.

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 8800-serien med enkel KEM – brukes til å montere en enkelt telefon med en tilkoblet modul for tastutvidelse på en vegg.

 • Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 8800 Video-serien – brukes til å montere en enkelt videotelefon på veggen.

Veggmonteringssettet for Cisco IP-telefon i 8800-serien og veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 8800-serien med enkel KEM oppfyller kravet i 307.2 Protrusion Limits-delen av Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG for montering av en telefon på veggen.

Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon i 8800 Video-serien er litt større og oppfyller ikke kravet i 307.2 Protrusion Limits-delen av Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG for montering av en telefon på veggen.

Figuren nedenfor viser en sidevisning av telefonen med veggmonteringssettet installert.

Figur 24. Sidevisning av telefonen installert med veggmonteringssettet
Sidevisning av en IP-telefon installert med et veggmonteringssett

Konferansetelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 25. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede
Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for hørselshemmede på Cisco IP-konferansetelefon 8832.

Tabell 23. Tilgjengelighetsfunksjoner for hørselshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

LED-linje

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand, og LED-linjen viser:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

2

Visuell varsling om telefontilstand og melding venter-indikator

Telefonskjermen viser gjeldende tilstand.

Når du har en melding, vises en melding på telefonskjermen. Telefonen har også en hørbar melding venter-indikator.

3

Justerbar ringetone, tonehøyde og volum

 • Velg Innstillinger > Brukerpreferanser > Ringetone for å endre ringetonen.

 • Juster volumnivået for telefonringen. Når du ikke er i en samtale, trykker du på Volum for å heve eller senke volumet.

  Når du justerer volumet, lyser LED-linjen hvitt for å vise volumøkningen eller -reduksjonen.

Administratoren kan også endre oppsettet ditt.

Telefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 26. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde
Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for synshemmede og blinde på Cisco IP-konferansetelefon 8832.

Tabell 24. Tilgjengelighetsfunksjoner for synshemmede og blinde

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

Visuell og hørbart varsel om innkommende anrop med LED-linjen med høy kontrast

 • LED-linjen er plassert over Demp-knappen og skjermen.

Bruk Demp-knappen til å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser LED-linjen rødt. Når du slår på Demp, piper telefonen én gang. Når du slår av Demp, piper telefonen to ganger.

2

Demp-knappen

 • Denne knappen er plassert mellom LED-linjen og skjermen.

Varsler deg om et innkommende anrop. LED-lampen blinker under innkommende anrop.

Farger angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

3

Programmerbare taster

 • Dette er knapper rett under LCD-skjermen.

Gir tilgang til spesielle funksjoner. LCD-skjermen viser funksjonene.

4

Navigasjonsklynge (inkluderer navigasjonslinjen og Velg-knappen)

 • Navigasjonsklyngen er plassert til høyre for tastaturet.

Bruk navigasjonslinjen til å flytte opp og ned i LCD-skjermen på telefonen. Velg-knappen er midt på navigasjonslinjen.

5

Standard 12-tasters oppsett

Gjør at du kan bruke eksisterende eller kjente tasteposisjoner. Tast 5 har en forhøyning.

6

Volum-tasten

 • Denne tasten er plassert til venstre for tastaturet.

Lar deg øke eller redusere ringevolumet eller lyden.

Trykk opp på vippetasten for å øke volumet. Trykk ned på vippetasten for å redusere volumet.

Når du justerer volumet, lyser LED-linjen hvitt for å vise volumøkningen eller -reduksjonen.

Konferansetelefonen leveres med standard tilgjengelighetsfunksjoner som krever lite eller intet oppsett.

Figur 27. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede
Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Tabellen nedenfor beskriver tilgjengelighetsfunksjonene for bevegelseshemmede på Cisco IP-konferansetelefon 8832.

Tabell 25. Tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede

Element

Tilgjengelighetsfunksjon

Beskrivelse

1

LED-linje

Angir telefonens status:

 • Grønt, kontinuerlig – aktivt anrop

 • Grønt, blinkende – innkommende anrop

 • Grønt, pulserende – anrop på vent

 • Rødt, kontinuerlig – dempet anrop

2

Taktile knapper og funksjoner, inkludert en forhøyning på tast 5

Lar deg enkelt finne telefontastene. Tast 5 har for eksempel en forhøyning, som du kan bruke til å finne andre tasteposisjoner.