Когато регистрирате устройството си в Webex по време на съветника за настройка, трябва да въведете своя код за активиране на Webex. Ако не можете да се свържете с Webex, бутонът Тест за облачна връзка става достъпен. Изберете го, за да проверите връзката. Ако тестът е неуспешен, страницата на мрежата е достъпна и можете да видите състоянието на мрежата заедно с резултата от теста.

Следвайте следващите стъпки, за да стартирате тест за свързване на Webex, след като устройството ви е активирано:

1

Докоснете името на вашето устройство в горния ляв ъгъл и изберете Настройки.

2

Изберете Проблеми и диагностика.

3

Докоснете Тест за свързване на Webex.

Тестовете се регистрират в дневника на приложението, така че можете да ги изпратите на вашия администратор или да използвате функцията за изпращане на регистрационни файлове.