Когато регистрирате устройството си в Webex по време на съветника за настройка, трябва да въведете своя Webex код за активиране. Ако не можете да се свържете с Webex, бутонът Тест на облачната връзка става достъпен. Изберете го, за да проверите връзката. Ако тестът е неуспешен, мрежовата страница е достъпна и можете да видите състоянието на мрежата заедно с резултата от теста.

Следвайте следващите стъпки, за да изпълните Webex тест за свързаност, след като устройството ви бъде активирано:

1

Плъзнете надясно на началния екран и изберете Настройки на устройството .

2

Изберете Проблеми и диагностика .

3

Докоснете Webex тест за свързаност .

Тестовете се регистрират в регистрационния файл на приложението, така че можете да ги изпратите на вашия администратор или да използвате функцията изпращане на регистрационни файлове .