Когато регистрирате устройството си в Webex по време на съветника за настройване, трябва да въведете вашия webex код за активиране. Ако не можете да се свържете с Webex, бутонът Cloud Connection Test става достъпен. Изберете го, за да проверите свързаността. Ако тестът е неуспешен, мрежовата страница е налична и можете да видите състоянието на мрежата заедно с резултата от теста.

Изпълнете следващите стъпки, за да стартирате тест за свързване на Webex, след като устройството ви бъде активирано:

1

Докоснете името на устройството си в горния ляв ъгъл и изберете Настройки .

2

Изберете Проблеми и диагностика .

3

Докоснете Webex тест за свързване .

Тестовете се регистрират в регистрационния файл на приложението, така че можете да ги изпратите на вашия администратор или да използвате функционалността на изпращаните регистрационни файлове.