Когато регистрирате устройството си в Webex по време на съветника за настройка, трябва да въведете вашия Webex код за активиране. Ако не можете да се свържете с Webex, бутонът Тест за връзка с облака става достъпен. Изберете го, за да проверите връзката. Ако тестът е неуспешен, мрежовата страница е достъпна и можете да видите състоянието на мрежата заедно с резултата от теста.

Следвайте следващите стъпки, за да изпълните тест за свързване на Webex, след като устройството е активирано:

1

Плъзнете надясно по началния екран и изберете Настройки на устройството.

2

Изберете Проблеми и диагностика.

3

Докоснете Webex тест за свързване.

Тестовете се записват в регистрационния файл на приложението, така че можете да ги изпратите на вашия администратор или да използвате функционалността за изпращане на регистрационни файлове .