כאשר אתה רושם את המכשיר לWebex במהלך אשף ההגדרה, עליך להזין את קוד ההפעלה Webex. אם אין באפשרותך להתחבר לWebex, מבחן חיבור ענן הלחצן הופך לזמין. בחר בו כדי לבדוק את הקישוריות. אם הבדיקה נכשלת, דף הרשת זמין וניתן לראות את מצב הרשת יחד עם תוצאות הבדיקה.

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מבחן קישוריות Webex לאחר הפעלת המכשיר:

1

לסחוב ימינה על המסך הבית ולבחור הגדרות המכשיר.

2

בחר בעיות ואבחון.

3

הקש על מבחן הקישוריות Webex.

הבדיקות נרשמות ביומן היישום, כך שבאפשרותך לשלוח אותן למנהל המערכת או להשתמש בפונקציונליות ' שלח יומני רישום ' .