Når du registrerer enheten på Webex under oppsettveiviseren, må du angi Webex-aktiveringskoden. Hvis du ikke kan koble til Webex, blir knappen Cloud Connection Test tilgjengelig. Velg den for å sjekke tilkoblingen. Hvis testen mislykkes, er nettverkssiden tilgjengelig, og du kan se nettverksstatusen sammen med resultatet av testen.

Følg de neste trinnene for å kjøre en Webex-tilkoblingstest når enheten er aktivert:

1

Tapp enhetens navn øverst til venstre, og velg Innstillinger .

2

Velg Problemer og diagnostikk .

3

Tapp Webex-tilkoblingstest .

Testene logges i programloggen, slik at du kan sende dem til systemansvarlig eller bruke funksjonen for sending av logger.