Når du registrerer enheten din til Webex under oppsettsveiviseren, må du skrive inn Webex-aktiveringskoden. Hvis du ikke kan koble til Webex, knappen Cloud Connection Test blir tilgjengelig. Velg den for å sjekke tilkoblingen. Hvis testen mislykkes, er nettverkssiden tilgjengelig, og du kan se nettverksstatusen sammen med resultatet av testen.

Følg de neste trinnene for å kjøre en Webex-tilkoblingstest når enheten din er aktivert:

1

Trykk på enhetens navn øverst til venstre og velg Innstillinger.

2

Plukke ut Problemer og diagnostikk.

3

Trykk på Webex-tilkoblingstest.

Testene logges i applikasjonsloggen, slik at du kan sende dem til administratoren din eller bruke funksjonen for å sende logger.