Når du registrerer enheten til Webex under oppsettsveiviseren, må du angi Webex-aktiveringskoden. Hvis du ikke kan koble til Webex, blir knappen Cloud Connection Test tilgjengelig. Velg den for å sjekke tilkoblingen. Hvis testen mislykkes, er nettverkssiden tilgjengelig, og du kan se nettverksstatusen sammen med resultatet av testen.

Følg de neste trinnene for å kjøre en Webex-tilkoblingstest når enheten din er aktivert:

1

Sveip til høyre på startskjermen og velg Enhetsinnstillinger .

2

Velg Problemer og diagnostikk .

3

Trykk på Webex tilkoblingstest .

Testene logges i applikasjonsloggen, slik at du kan sende dem til administratoren din eller bruke send logger funksjonaliteten.