Når du tilmelder din enhed til Webex under opsætningsguiden, skal du indtaste din Webex-aktiveringskode. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Webex, bliver knappen Cloud Connection Test tilgængelig. Vælg den for at kontrollere forbindelsen. Hvis testen mislykkes, er netværkssiden tilgængelig, og du kan se netværksstatus sammen med resultatet af testen.

Følg de næste trin for at køre en test af Webex-tilslutningsmuligheder, når din enhed er aktiveret:

1

Tryk på din enheds navn i øverste venstre hjørne, og vælg Indstillinger .

2

Vælg Problemer og diagnosticering .

3

Tryk på Webex forbindelsestest .

Tests er logget ind i applikationsloggen, så du kan sende dem til din administrator eller bruge funktionen send logfiler.