Når du registrerer din enhed til Webex under konfigurationsguiden, skal du angive din Webex-aktiveringskode. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Webex, bliver knappen Cloud Connection Test tilgængelig. Vælg den for at kontrollere forbindelsen. Hvis testen mislykkes, bliver netværkssiden tilgængelig, og du kan se netværksstatussen sammen med testresultatet.

Følg de næste trin for at køre en test af Webex-forbindelse, når enheden er aktiveret:

1

Stryg til højre på startskærmen, og vælg Enhedsindstillinger .

2

Vælg Problemer og diagnosticering.

3

Tryk på Webex-forbindelsestest.

Testene logges i applikationsloggen, så du kan sende dem til din administrator eller bruge send logs funktionaliteten.