Kada registrujete uređaj na Webex tokom čarobnjaka za podešavanje, morate da unesete Webex aktivacioni kôd. Ako ne možete da se povežete sa Webex-om, dugme Cloud Connection Test postaje dostupno. Izaberite ga da biste proverili povezanost. Ako test ne uspe, stranica mreže je dostupna i možete videti status mreže zajedno sa rezultatom testa.

Pratite sledeće korake da biste pokrenuli Webex test povezanosti kada aktivirate uređaj:

1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite Podešavanja.

2

Izaberite Problemi i dijagnostika.

3

Dodirnite Webex test povezanosti.

Testovi su prijavljeni u dnevnik aplikacija, tako da ih možete poslati administratoru ili koristiti funkcionalnost slanja dnevnika.