Kada registrujete uređaj da biste ga Webex tokom konfigurisanja čarobnjaka, potrebno je da unesete svoj Webex za aktivaciju. Ako ne možete da se povežete sa Webex, dugme "Test veze u oblaku" postaje dostupno. Izaberite je da biste proverili vezu. Ako test ne uspe, mrežna stranica je dostupna i možete videti status mreže zajedno sa rezultatom testa.

Sledite sledeće korake da biste pokrenuli test Webex povezivanja nakon aktiviranja uređaja:

1

Brzo prevucite prstom na početni ekran i odaberite stavku Postavke uređaja.

2

Izaberite probleme i dijagnostiku.

3

Dodirnite Webex test povezivanja.

Testovi se evidentiraju u evidenciji aplikacije, tako da ih možete poslati administratoru ili koristiti funkcionalnost evidencije slanja.