Kada registrujete uređaj na Webex tokom čarobnjaka za podešavanje, potrebno je da unesete kôd za aktivaciju Webexa. Ako ne možete da se povežete sa Webexom, dugme "Test veze u oblaku" postaje dostupno. Izaberite je da biste proverili vezu. Ako test ne uspe, mrežna stranica je dostupna i možete videti status mreže zajedno sa rezultatom testa.

Sledite sledeće korake da biste pokrenuli Webex test povezivanja kada se uređaj aktivira:

1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i odaberite stavku Postavke .

2

Izaberite probleme i dijagnostiku .

3

Dodirnite Webex test povezivanja .

Testovi se evidentiraju u evidenciji aplikacije, tako da ih možete poslati administratoru ili koristiti funkcionalnost evidencije slanja.