Podczas rejestrowania urządzenia w celu Webex podczas pracy kreatora konfiguracji należy wprowadzić kod aktywacyjny Webex. Jeśli nie możesz się połączyć z Webex, Test połączenia w chmurze stanie się dostępny. Wybierz je, aby sprawdzić łączność. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, Strona Sieć będzie dostępna i będzie widoczny stan sieci wraz z wynikami testu.

Wykonaj kolejne czynności, aby uruchomić test łączności z Webex po uaktywnieniu urządzenia:

1

Dotknij nazwy urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia .

2

Wybierz opcję problemy i diagnostyka .

3

Dotknij opcji Webex test łączności .

Testy są rejestrowane w dzienniku aplikacji, dzięki czemu można je wysłać do administratora lub skorzystać z funkcji Wyślij dzienniki