Kiedy rejestrujesz swoje urządzenie w Webex podczas kreatora konfiguracji, musisz wprowadzić swój kod aktywacyjny Webex. Jeśli nie możesz połączyć się z Webex, przycisk Test połączenia z chmurą stanie się dostępny. Wybierz, aby sprawdzić łączność. Jeżeli test zakończy się niepowodzeniem, strona sieciowa będzie dostępna i będzie można zobaczyć stan sieci oraz wynik testu.

Wykonaj kolejne kroki, aby uruchomić test łączności Webex po aktywacji urządzenia:

1

Przesuń palcem w prawo na ekranie głównym i wybierz Ustawienia urządzenia .

2

Wybierz Problemy i diagnostyka .

3

Kliknij Webex test połączenia .

Testy są logowane w logu aplikacji, możesz więc przesłać je administratorowi lub skorzystać z funkcjonalności wyślij logi .