Wanneer u uw apparaat bij Webex registreert tijdens de installatiewizard, moet u uw Webex-activeringscode invoeren. Als u geen verbinding kunt maken met Webex, wordt de knop Cloud-verbindingstest beschikbaar. Selecteer deze knop om de connectiviteit te controleren. Als de test mislukt, is de netwerkpagina beschikbaar en kunt u de netwerkstatus zien samen met het resultaat van de test.

Voer de volgende stappen uit om een Webex-connectiviteitstest uit te voeren zodra uw apparaat is geactiveerd:

1

Tik op de naam van uw apparaat in de linkerbovenhoek en kies Instellingen.

2

Selecteer Problemen en diagnostiek.

3

Tik op Webex connectiviteitstest.

De tests worden geregistreerd in het logboek van de toepassing, zodat u ze naar uw beheerder kunt sturen of de functie logboeken verzenden kunt gebruiken.