Když registrujete zařízení do služby Webex během průvodce nastavením, musíte zadat aktivační kód Webex. Pokud se nemůžete připojit k Webexu, bude k dispozici tlačítko Test připojení ke cloudu. Vyberte ji, chcete-li zkontrolovat připojení. Pokud test selže, je k dispozici síťová stránka a můžete vidět stav sítě spolu s výsledkem testu.

Postupujte podle následujících kroků a spusťte test připojení Webex, jakmile je vaše zařízení aktivováno:

1

Klepněte na název zařízení v levém horním rohu a zvolte Nastavení .

2

Vyberte Problémy a diagnostika .

3

Klepněte na Test připojení Webex .

Testy jsou zaznamenány do protokolu aplikací, takže je můžete odeslat správci nebo použít funkci odeslat protokoly.