Když své zařízení registrujete do Webex během průvodce nastavením, musíte zadat svůj Webex aktivační kód. Pokud se nemůžete připojit k Webex, zpřístupní se tlačítko Test připojení ke cloudu . Vyberte jej, chcete-li zkontrolovat připojení. Pokud test selže, je k dispozici stránka sítě a můžete vidět stav sítě spolu s výsledkem testu.

Jakmile bude zařízení aktivováno, spusťte Webex test připojení podle následujících kroků:

1

Na domovské obrazovce přejeďte prstem doprava a vyberte Nastavení zařízení .

2

Vyberte Problémy a diagnostika .

3

Klepněte na Webex test připojení .

Testy se zaznamenávají do protokolu aplikace, takže je můžete poslat svému správci nebo použít funkci odeslat protokoly .