När du registrerar enheten i Webex med konfigurationsguiden måste du ange din aktiveringskod för Webex. Om du inte kan ansluta till Webex blir knappen Cloud Connection Test tillgänglig. Välj den för att kontrollera anslutningen. Om testet misslyckas är nätverkssidan tillgänglig och du kan se nätverksstatusen tillsammans med resultatet av testet.

Gå igenom de följande stegen för att köra ett Webex-anslutningstest när enheten har aktiverats:

1

Svep åt höger på startskärmen och välj Enhetsinställningar .

2

Välj Problem och diagnostik.

3

Knacka på Webex-anslutningstest.

Testerna loggas i applikationsloggen, så du kan skicka dem till din administratör eller använda sänd loggar funktionaliteten.