När du registrerar din enhet i Webex under installationsguiden måste du ange din Webex-aktiveringskod. Om du inte kan ansluta till Webex blir knappen Cloud Connection Test tillgänglig. Välj den för att kontrollera anslutningen. Om testet misslyckas är nätverkssidan tillgänglig och du kan se nätverksstatusen tillsammans med resultatet av testet.

Följ nästa steg för att köra ett Webex-anslutningstest när din enhet är aktiverad:

1

Tryck på enhetens namn i det övre vänstra hörnet och välj Inställningar .

2

Välj Problem och Diagnostik .

3

Tryck på Webex-anslutningstest .

Testerna loggas i programloggen så att du kan skicka dem till administratören eller använda funktionen skicka loggar.