När du registrerar enheten i Webex med konfigurationsguiden måste du ange din aktiveringskod för Webex. Om du inte kan ansluta till Webex blir testet för knapp Cloud Connection tillgängligt. Välj den för att kontrollera anslutningen. Om testet misslyckas är nätverkssidan tillgänglig och du kan se nätverksstatusen tillsammans med resultatet av testet.

Gå igenom de följande stegen för att köra ett Webex-anslutningstest när enheten har aktiverats:

1

Tryck på enhetens namn i det övre vänstra hörnet och välj Inställningar .

2

Välj Problem och diagnostik.

3

Knacka på Webex-anslutningstest.

Testerna loggas i programloggen så att du kan skicka dem till din administratör eller via funktionen Skicka loggar.