Преди да започнете

Достъп до рецепционист от портала за обаждащи се потребители. За стъпки как да влизам, вж Влезте в таблото за управление .

1

От Обаждания на опашка екран, изберете опашките, които искате да наблюдавате.

2

Изберете Опции > Диалогов прозорец за редактиране на любимите на опашката .

3

Изберете опашката, която искате да наблюдавате.

4

Щракнете върху Запиши.

5

За да вземете изчакване на повикване на опашката, задръжте курсора на мишката върху набиране в Обаждания на опашка панел и щракнете върху панела и щракнете Извличане .

6

За да видите и приоритизирате обажданията в опашка, задръжте курсора на мишката върху набиране в Обаждания на опашка панел и щракнете Пренареждане .

Обаждането се премества в началото на опашката.

Искате ли да видите как се прави? Гледай това видео демонстрация за това как да наблюдавате обажданията на опашка в Рецепционист.