לפני שתתחיל

גש לפקידת קבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים על אופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

מהחלונית שיחות בתור, בחר את התורים שברצונך לפקח עליהם.

2

בחר אפשרויות > תיבת הדו-שיח 'ערוך תור מועדפים'.

3

בחר את התור שברצונך לפקח עליו.

4

לחץ על שמור.

5

כדי לאסוף שיחה הממתינה בתור, רחף מעל השיחה בחלונית שיחות בתור ולחץ על אחזור.

6

כדי להציג ולתעדף שיחות בתור, רחף מעל השיחה בחלונית שיחות בתור ולחץ על סדרמחדש.

השיחה מועברת לקדמת התור.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת וידאו זו כיצד לפקח על שיחות בתור בפקידת קבלה.