Лична конференция и само аудио срещи

Среща на Лична конференция включва аудио порция и онлайн порция. Стартирайте аудио частта и онлайн частта се създава автоматично на вашия Webex сайт. Ако сте в аудио частта на срещата и трябва да споделите презентация, документ или приложение с участници в срещата, можете да започнете онлайн частта от срещата и участниците могат да се присъединят към нея, докато все още участват в аудио частта от срещата. Домакинът трябва да настрои своя Аудио пин и да го запише, преди да може да генерира информацията за акаунта за събрание на Лична конференция. Кодът за достъп на хоста и пинът на хоста трябва да бъдат въведени, за да може хостът да започне събранието.

Можете да създавате и съхранявате до три акаунта с номера на Лична конференция. Когато насрочвате събрание на Лична конференция, изберете един от вашите акаунти за номера на Лична конференция, които да използвате за аудио частта от събранието на Личната конференция. Можете също така да използвате вашия акаунт за номер на Лична конференция, за да започнете незабавна аудиоконференция от всеки телефон, без първо да я насрочвате. За всеки акаунт можете да генерирате кодове за достъп на хост и участник. Ако глобалната опция за повикване е активирана за вашия сайт, тя е достъпна и за акаунти за номера на Лична конференция, които създавате.

Вашият акаунт за номер на Лична конференция указва и кода за достъп до хоста, който искате да използвате, за да стартирате аудио частта от събранието на Личната конференция, и кодовете за достъп на участниците, които участниците могат да използват, за да се присъединят към аудио частта от събранието.

Можете да изтриете акаунт за Лична конференция по всяко време.

Срещите на Личната конференция са достъпни само ако сайтът Ви поддържа Лични конференции и ако сайтът Ви използва Webex Audio. Можете да проведете конференция webex Audio по заявка по всяко време и навсякъде. Можете също да използвате номера на Личната си конференция при планиране на редовни срещи на Webex.

Настройте личните си профили в Webex Срещи.

1

Отидете на My Webex > предпочитания .

2

До секцията Аудио изберете Настройване.

Домакинът трябва да настрои своя Аудио пин и да го запише, преди да може да генерира информацията за акаунта за събрание на Лична конференция.

3

Под Лични конференци изберете Генериране на акаунт.

Можете да създадете до три Лични сметки за конференци.

Личните акаунти за конференции включват код за достъп до хост и хост пин, които се използват за стартиране на аудио частта от събрание на Лична конференция. Те включват и код за достъп на участник, така че другите да могат да се присъединят. Кодът за достъп на хоста и пинът на хоста трябва да бъдат въведени, за да може хостът да започне събранието.

Избирате един от личните си профили за конференции при планиране на събрание на Лична конференция. Можете също така да използвате един от тези акаунти, за да започнете незабавно събрание на Лична конференция от всеки телефон, без първо да го насрочвате.

По всяко време можете да изтриете Акаунт за Лична конференциа.

4

Изберете Запиши.

Насрочете събрание от вашия Webex сайт.

1

От лявата навигационна лента на вашия cisco Webex сайт изберете Събрания , след което щракнете върху График.

2

Изберете Webex Лична конференция за типа събрание.

3

Попълнете останалата част от информацията, необходима за вашето събрание, и щракнете върху График.

 • Когато Webex е интегриран с Outlook, той предоставя основните опции за планиране на събрание. Някои опции, които са налични на вашия Webex сайт, може да не са налични в интегрирането на Webex към Outlook.

 • Интегрирането на Webex в Outlook не поддържа всички опции за повторение, които са налични в Microsoft Outlook.

 • Началният час за всички покани за събрание, които изпращате от Microsoft Outlook, се появява в часовата зона, която е зададена на вашия компютър и може да не съответства на предпочитанията за часова зона, които сте задали на вашия Webex сайт.

1

За да насрочите събрание на Лична конференция, направете едно от следните неща:

 • Изберете Нови елементи > събрание или среща или от календара на Microsoft Outlook изберете Ново събрание или Нова среща.
 • Изберете иконата График в панела Инструменти запродуктивност на Webex.
 • Изберете Планиране на събрание > Планиране на лично конферентно събрание или Планиране само на аудио събрание в лентата с инструменти на Microsoft Outlook.

Трябва да въведете настройките на Webex, за да можете да зададете информацията за общото събрание.

2

В събранието или срещата на Outlook задайте информацията за общото събрание.

 1. Въведете тема за събранието в полето Тема.

 2. В списъците Начален час и Краен час задайте началния и крайния час за събранието.

 3. (По избор) За да укажете модел на повторение за събранието си, изберете Повторение и след това изберете опции за повторение. За информация относно разликите в моделите на повторение между Webex и Microsoft Outlook вижте Ограничение на модела на повторение за интеграцията на Cisco Webex към Outlook.

 4. (По избор) Задайте всички други опции, като например известие за събрание.

3

Въведете кани имена или имейл адреси в полето "До".

Ако сте избрали "Среща", за да насрочите събранието си, изберете Помощник за планиране, за да видите полето "До".

4

Изберете Добавяне на лично конферентно събрание.

Тази стъпка не е необходима, ако сте избрали Планиране на лично събрание на конференцията в Стъпка 1.

5

Ако е необходимо, въведете поисканата информация за Лично събрание на конференцията.

6

Ако е необходимо, в раздела Webex Settings Audio & Tracking изберете типа аудио връзка и всички други необходими опции.

7

(По избор) Изберете раздела Ресурси, за да добавите алтернативни хостове.

Алтернативен хост е някой, който има разрешение да стартира и хоства събранието ви, когато не можете да присъствате. За повече информация вижте Добавяне на алтернативни хостове за планирани или лични събраниястая .

8

Изберете OK.

9

Изберете Изпращане, за да изпратите поканите за събрание на поканените.

Настройте събрание на Лична конференция с помощта на интегрирането на Webex към Outlook за Mac.

1

Направете едно от следните неща:

 • В лентата с инструменти Mac изберете иконата на webex топка и изберете График лично събрание конференция.

 • В Outlook изберете иконата на webex топка и изберете Планиране на лично събрание наконференцията .

2

Задайте информацията за общото събрание.

 1. Въведете тема за събранието в полето Тема.

 2. В списъците Начален час и Краен час задайте началния и крайния час за събранието.

 3. За да укажете модел на повторение за събранието си, изберете Повторение и след това изберете опции за повторение. За повече информация вижте Ограничение на модела на повторение за интегрирането на Webex към Outlook.

 4. (По избор) Задайте други опции, които Microsoft Outlook предоставя, като например известие за събрание.

3

Въведете кани имена или имейл адреси в полето "До".

Ако сте избрали "Среща", за да насрочите събранието си, изберете Покани участниците да покажат полето "До".

4

Изберете Добавяне на лично конферентно събрание.

5

Ако е необходимо, въведете поисканата информация за Лично събрание на конференцията.

6

Задайте Настройки на събранието на Лична конференция.

 1. (По избор) Въведете парола за събрание за Webex поканени. Ако от сайта Ви се изисква парола за събрание, до кутията се показва звездичка.

 2. (По избор) От списъка с поканени изберете всички алтернативни хостове за събранието. За повече информация вижте Добавяне на алтернативни хостове за планирани или лични събраниястая .

 3. Изберете Аудио връзката, която да се използва.

7

Изберете Изпращане, за да изпратите поканата за събрание на поканените.

1

За да насрочите среща на Лична конференция:

 • Във вашия календар с бележки за Лотус изберете Планиране на събрание.
 • Изберете иконата График в панела Инструменти запродуктивност на Webex.
Показва се разделът Запис в нов календар.
2

Изберете Добавяне на лично конферентно събрание или Добавяне на събрание само за аудио .

3

Ако е необходимо, въведете поисканата информация за Лично събрание на конференцията.

4

Задайте обща информация за събрание:

 1. Въведете Тема за събранието.

 2. Задайте началните и крайните часове за събранието.

 3. (По избор) За да зададете модел на повторение за събранието си, изберете Повторение , след което изберете опции за повторение. За повече информация вижте Указване на модел на повторение за събрание.

 4. (По избор) Задайте други опции, които Lotus Notes предоставя, като например известие за събрание.

5

За да поканите хората на събранието, изберете икона на адресна книга и в панела Покани изберете Поканени имена или въведете имената ръчно.

Всички участници, които поканите чрез интегриране на Webex в Lotus Notes, няма да се показват в списъка на участниците за събранието на вашия Webex сайт.

За допълнителна информация относно поканата на участниците в Lotus Notes вижте помощ за Lotus Notes.

6

Обработи поканата.

 • Изберете Записване и изпращане на покани, за да изпратите поканите до участниците.
 • Изберете Запиши като черноваи поканете участниците на планираното събрание по-късно.

Можете да промените всички настройки на събранието, след като го планирате.

Инструментите за продуктивност на Webex добавят планираното събрание към календара ви в Lotus Notes и публичния календар на вашия Webex сайт.

С помощта на опциите за повторение на Lotus Notes можете да укажете модел на повторение за събранието си. Можете например да укажете събрание да се повтаря всяка сряда в 14:00 часа.m до определена дата. Интегрирането на WebEx в Lotus Notes насрочва събранието на всеки ден, което указвате в модела на повторение.

В зависимост от вашата услуга обаче някои от опциите за повторение на Lotus Notes може да не се поддържат. За повече информация вижте Ограничения на модела на повторение в Webex интеграцията с Lotus Notes.

1

Ако сте планирали събрание с помощта на интегриране на WebEx в Lotus Notes, отворете записа в календара във вашия календар на Lotus Notes.Появява се диалоговият прозорец Опции за повторение.
2

Задайте опциите за повторение в диалоговия прозорец и след това изберете OK.

Следващата таблица показва разликите между Webex и Lotus Notes модели на повторение.

Таблица 1. Webex Meetings

Тип

Опция за бележки на Лотус

Преобразуван в Webex опция за събрание

Седмично

На всеки 1-8-та седмица на: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]

За центрове за събрания:

На всеки 1-8-та седмица на: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]

За събития център събития и обучение център за обучение сесии:

Всяка седмица на: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]

Ако планирате среща, която се повтаря всяка X седмица, където X е по-голяма от 1, в Lotus Notes събранието ще бъде насрочено в Lotus Notes, както сте посочили, но ще се показва като седмично събрание на вашия Webex сайт.

Месечно

Брой от края на месеца

Не се поддържа

Годишно

На всеки 1- 10-та година

Всяка година.

Ако планирате среща, която се повтаря всяка X година, където X е по-голяма от 1, в Lotus Notes събранието ще бъде насрочено в Lotus Notes, както сте посочили, но ще се показва като годишно събрание на вашия Webex сайт.

Персонализирани

Настройки по избор

Не се поддържа

Крайна дата

Начало от дата до дата

Ако времевият период е по-дълъг от една година, той се преобразува в една година.

Започнете от дата продължи за X пъти

Ако времевият период е по-дълъг от една година, той се преобразува в една година.

Указване на изключения

Не мърдайте

Не се поддържа.

Преместване в петък

Не се поддържа.

Преместване в понеделник

Не се поддържа.

Преминаване към най-близкия делничен ден

Не се поддържа.

Изтриване

Не се поддържа.

Таблица 2. Срещи на Лична конференция на Webex

Тип

Опция за бележки на Лотус

Преобразуван в Webex лична конференция среща опция

Ежедневно

Всеки 1-31-ти ден

Всеки ден

Месечно

Всеки 1-12-ти месец на 1-ви -31-ви

Всеки месец на [1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, ден последен] [Слънце, Пон, Втю, Сре, Чет, Пет и Съб]

Брой от края на месеца

Не се поддържа

Всеки 1-12-ти месец на [1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, последен][Слънце, Пон, Втю, Сре, Чет, Пет, Съб]

На всеки 1 седмица на [Слънце, Пон, Вто, Сб, Чет, Пет, Съб]

Годишно

На всеки 1- 10-та година

Не се поддържа

Персонализирани

Настройки по избор

Не се поддържа

Крайна дата

Начало от дата до дата

Ако времевият период е по-дълъг от една година, той се преобразува в една година.

Започнете от дата продължи за X пъти

Ако времевият период е по-дълъг от една година, той се преобразува в една година.

Указване на изключения

Не мърдайте

Не се поддържа.

Преместване в петък

Не се поддържа.

Преместване в понеделник

Не се поддържа.

Преминаване към най-близкия делничен ден

Не се поддържа.

Изтриване

Не се поддържа.


За модификация или изтриване на повтарящо се събрание в Lotus Notes отбележете следното:

 • Когато редактирате повтарящо се събрание, като например да пренасрочите датата му или да промените опциите му за събрание, промените, които правите в един екземпляр на събранието, трябва да бъдат приложени към всички нейни екземпляри, за да влязат промените в сила на вашия Webex сайт. Ако прилагате само промените в единния екземпляр, в Lotus Notes се извършва актуализация, но не и в календара на сайта Ви.

 • Ако отмените един екземпляр на повтарящо се събрание, екземплярът се изтрива в Lotus Notes, но остава в календара ви. Трябва да изтриете всички екземпляри на повтарящо се събрание в Lotus Notes, така че да може да бъде премахнато от календара.

Срещите на Личната конференция и Срещите само за аудио не се стартират автоматично в планираните часове. Трябва първо да стартирате аудио частта от събранието и след това да стартирате онлайн частта.


Ако ескалирате събранието на Личната конференция до онлайн събрание, само първите 25 участници могат да се присъединят към онлайн частта от събранието.

1

Стартирайте аудио частта от събранието, като се обадите на номера, посочен в поканата за имейл или на страницата Информация за лично събрание на конференцията.

Този бутон е достъпен само ако аудио частта от събранието на Личната конференция вече е стартирана.

2

Следвайте аудио подканите и въведете кода за достъп на хоста и аудио щифта.

Домакинът трябва да настрои своя Аудио пин и да го запише, преди да може да генерира информацията за акаунта за събрание на Лична конференция.

3

Започнете онлайн частта от срещата,

 1. Изберете връзката в поканата за имейл, за да видите страницата Информация за лично събрание на конференцията, или навигирайте до тази страница чрез вашия Webex сайт.

 2. Кодът за достъп на хоста и пинът на хоста трябва да бъдат въведени, за да може хостът да започне събранието.

 3. На страницата Информация за личното събрание на конференцията изберете Старт.

Можете да зададете следните предпочитания за вашия webex сайт акаунт.

1

Отидете на My Webex > предпочитания .

2

Изберете Разгъване на всички, за да разгънете всички секции, или изберете отделна секция, за да я разгънете.

3

Посочете предпочитанията си във всеки раздел:

 • Общи: Задайте часовата зона, езика и езиковата променлива да се използват за уеб страниците на вашия Webex сайт. Можете също да зададете страницата по подразбиране за всеки раздел.

 • "Запознайте се сега" Настройки: Задайте опции по подразбиране за незабавни събрания, които започвате с Meet Now. Можете да изберете типа събрание по подразбиране, шаблона за събрание, паролата и опциите за аудио връзка. В зависимост от настройките на сайта си можете също да изберете дали мигновените Ви срещи да се провеждат във Вашата Лична стая.

 • Аудио: Въведете информацията за телефонния си номер и Личната информация за конференци.

  Под Моите телефонни номеравъведете телефонните си номера и след това изберете още опции:

  Удостоверяване на повикване: Ако тази опция е активирана за вашия сайт, тя ви позволява да се обадите на събрание, без да се налага да въвеждате номера на събранието. Проверката на тази опция за телефонен номер в предпочитанията ви нанася профила Ви на този телефонен номер. Тази функция е достъпна само за срещи с аудио, който е разрешен за CLI (идентификация на повикващия ред) или ANI (автоматична идентификация на номерата).

  Обадете ми се: Ако вашият Webex сайт поддържа услугата Call Me, тази опция ви позволява да получите обаждане от събранието, за да се свържете с аудио. Можете да проверите тази опция за всеки телефонен номер в предпочитанията си.

  Аудио ПИНкод : Вашият аудио ПИН код помага да попречите на другите да използват телефонния ви номер, за да се присъединят към събрание. Може да бъдете помолени да въведете вашия аудио ПИН код, когато се обадите на събрание. Настройките на сайта Ви webex може да изискват да посочите аудио ПИН код, особено ако използвате опцията за удостоверяване на повикване.

  Под Лични конференцииизберете Генериране на акаунт, за да настроите до три Лични сметки за конференци.

  Акаунтите за лични конференции включват код за достъп до хост, който можете да използвате, за да стартирате аудио частта от събрание на Лична конференция. Те включват и код за достъп на участник, така че другите да могат да се присъединят.

  Можете да изберете един от личните си профили за конференции при планиране на събрание на Лична конференция. Можете също така да използвате един от тези акаунти, за да започнете незабавно събрание на Лична конференция от всеки телефон, без първо да го насрочвате.

  По всяко време можете да изтриете Акаунт за Лична конференциа.

 • Видео Системи: Добавете видео адресите за вашите системи за видео-конференци, които искате да използвате с Webex. Ако сайтът Ви е разрешил тази функция, можете да получите обаждане от събранието до видео системата ви, за да се свържете с аудио и видео.

 • Моята лична стая: Задайте уникално име и уникален URL адрес и копирайте URL адреса, който да споделяте с други хора. В зависимост от настройките на сайта си можете също да посочите различен URL адрес за вашата Лична стая. Можете да зададете опции за автоматично заключване на стаята 5, 10, 15 или 20 минути след като влезете, както и да получите известие, когато някой влезе в лобито на Личната ви стая, докато сте далеч от стаята си.

 • Шаблони за планиране: Управление на шаблони за планиране, които ви позволяват да планирате събрания бързо.

 • Опции за планиране: Задайте опции за изтриване на завършени събрания, типа събрание по подразбиране, страницата "Бърз старт" и разрешение за планиране.

 • Център за поддръжка: Задайте реда на разделите, които се показват на таблото за поддръжка.

4

Изберете Запиши, за да запазите промените си.

Следните команди на клавиатурата са достъпни по време на Лично конферентно събрание. Хостът има достъп до функции, които участниците не.

Ако стартирате онлайн частта от Вашето Лично конферентно събрание, командите на телефонната клавиатура вече не са налични.

Таблица 3. Домакин и участници:
Да... Влизам...
Чуване на всички команди на клавиатурата **
Заглушаване на аудиото ви *6
Отменете аудиото си *6
Възпроизвеждане на броя на участниците *#
Таблица 4. Само домакин:
Да... Влизам...
Заключете събранието; пречи на всеки друг да се присъедини *5
Отключване на събранието *5
Изпращане на напомняне по имейл *7
Нека участниците продължат срещата без домакина *8 (след това затвори)
Всички присъстващи без звук ##
Откачане от работа на всички участници 99