ועידה אישית ופגישות שמע בלבד

פגישת ועידה אישית כוללת חלק של שמע וחלק מקוון. הפעלת חלק השמע והחלק המקוון מתרחשת באופן אוטומטי באתר Webex שלך. אם אתה נמצא בחלק השמע של הפגישה ועליך לשתף מצגת, מסמך או יישום עם משתתפי הפגישה, באפשרותך להפעיל את החלק המקוון של הפגישה והמשתתפים יכולים להצטרף אליו ועדיין להשתתף בחלק השמע של הפגישה. המחשב המארח צריך להגדיר את Pin השמע ולשמור אותו לפני שיוכל ליצור את פרטי החשבון של פגישת הוועידה האישית. יש להזין את קוד הגישה של המארח ואת ה-Pin של המארח כדי שהמארח יתחיל את הפגישה.

באפשרותך ליצור ולאחסן עד שלושה חשבונות של מספר ועידה אישי. בעת תזמון פגישת ועידה אישית, בחר אחד מהחשבונות של מספר ועידה אישי לשימוש בחלק השמע של פגישת הוועידה האישית. באפשרותך גם להשתמש בחשבון של מספר ועידה אישי כדי להתחיל ועידת שמע מידית מכל טלפון מבלי לתזמן אותה תחילה. עבור כל חשבון, באפשרותך ליצור קודי גישה למארחים ולמשתתפים. אם אפשרות ההתקשרות לשיחה גלובלית זמינה עבור האתר שלך, היא זמינה גם עבור חשבונות של מספר ועידה אישי שאתה יוצר.

החשבון של מספר ועידה אישי מציין גם את קוד הגישה למחשב המארח שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את חלק השמע של פגישת הוועידה האישית ואת קודי הגישה של המשתתפים שבהם המשתתפים יכולים להשתמש כדי להצטרף לחלק השמע של הפגישה.

באפשרותך למחוק חשבון ועידה אישית בכל עת.

פגישות ועידה אישיות זמינות רק אם האתר שלך תומך בשיחות ועידה אישיות ואם האתר שלך משתמש בשמע של Webex. באפשרותך לקיים שיחת ועידה בשמע של Webex לפי דרישה בכל עת ובכל מקום. באפשרותך גם להשתמש במספר הוועידה האישית שלך בעת תזמון פגישות רגילות של Webex.

הגדר את החשבונות האישיים שלך ב-Webex Meetings.

1

עבור אל Webex שלי > העדפות.

2

לצד המקטע 'שמע', בחר הגדר.

המחשב המארח צריך להגדיר את Pin השמע ולשמור אותו לפני שיוכל ליצור את פרטי החשבון של פגישת הוועידה האישית.

3

תחת 'שיחת ועידה אישית', בחר צור חשבון.

באפשרותך ליצור עד שלושה חשבונות של ועידה אישית.

חשבונות של שיחת ועידה אישית כוללים קוד גישה למחשב מארח ו-Pin של מארח שמשמשים להתחלת חלק השמע של פגישת ועידה אישית. הם כוללים גם קוד גישה למשתתפים כדי שאחרים יוכלו להצטרף. יש להזין את קוד הגישה של המארח ואת ה- Pin של המארח כדי שהמארח יתחיל את הפגישה.

כאשר תתזמן פגישת ועידה אישית, בחר באחד מהחשבונות של שיחת הוועידה האישית שלך. באפשרותך גם להשתמש באחד מהחשבונות האלה כדי להתחיל פגישת ועידה אישית מידית מכל טלפון, בלי לתזמן אותה מראש.

תוכל למחוק חשבון שיחת ועידה אישית בכל עת.

4

בחר שמור.

תזמן פגישה מאתר Webex שלך.

1

מסרגל הניווט הימני של אתר Cisco Webex, בחר פגישות ולאחר מכן לחץ על תזמון .

2

בחר ועידה אישית של Webex עבור סוג הפגישה.

3

מלא את שאר הפרטים הנדרשים לפגישה ולחץ על תזמן.

 • כאשר Webex משולב עם Outlook, הוא מספק את האפשרויות הבסיסיות לתזמון פגישה. ייתכן שאפשרויות מסוימות הזמינות באתר Webex לא יהיו זמינות בשילוב של Webex ב-Outlook.

 • השילוב של Webex ב-Outlook אינו תומך בכל אפשרויות המופע החוזר הזמינות ב-Microsoft Outlook.

 • שעת ההתחלה עבור ההזמנות לפגישות שאתה שולח מ-Microsoft Outlook מופיעה באזור הזמן המוגדר במחשב שלך, וייתכן שאינה תואמת להעדפות אזור הזמן שהגדרת באתר Webex שלך.

1

כדי לתזמן פגישת ועידה אישית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר פריטים חדשים > פגישה או פעילות, או, מלוח השנה של Microsoft Outlook, בחר פגישה חדשה או פעילות חדשה.
 • בחר בסמל לוח זמנים בלוח 'כלי פרודוקטיביות' של Webex.
 • בחר תזמן פגישה > תזמון פגישת ועידה אישית או תזמן פגישת שמע בלבד בסרגל הכלים של Microsoft Outlook.

עליך להזין את ההגדרות של Webex לפני שתוכל לציין את הפרטים הכלליים של הפגישה.

2

בפגישה או בפעילות של Outlook, ציין את הפרטים הכלליים של הפגישה.

 1. הקלד נושא עבור הפגישה בתיבה נושא .

 2. ברשימות שעת התחלה ושעת סיום, ציין את מועדי ההתחלה והסיום עבור הפגישה.

 3. (אופציונלי) כדי לציין תבנית מופע חוזר עבור הפגישה שלך, בחר מופע חוזר ולאחר מכן בחר אפשרויות מופע חוזר. לקבלת מידע על הבדלים בתבניות המופע החוזר בין Webex ל-Microsoft Outlook, ראה הגבלת תבנית מופע חוזר לשילוב Cisco Webex ב-Outlook.

 4. (אופציונלי) ציין אפשרויות אחרות, כגון התראה על פגישה.

3

הזן שמות או כתובות דוא"ל של מוזמנים בתיבה אל .

אם בחרת 'פעילות' כדי לתזמן את הפגישה שלך, בחר מסייע התזמון כדי לראות את התיבה אל .

4

בחר פגישות ועידה אישיות מתוזמנות.

שלב זה אינו נחוץ אם בחרת באפשרות 'תזמן פגישת ועידה אישית' בשלב 1.

5

במידת הצורך, הזן את פרטי פגישת הוועידה האישית המבוקשים.

6

במידת הצורך, בלשונית 'שמע ומעקב' בהגדרות Webex, בחר את סוג חיבור השמע ואת כל האפשרויות הנדרשות האחרות.

7

(אופציונלי) בחר בלשונית 'משאבים' כדי להוסיף מחשבים מארחים חלופיים.

מארח חלופי הוא אדם בעל הרשאה להתחיל ולארח את הפגישה שלך כאשר אין באפשרותך להשתתף. למידע נוסף, ראה הוספת מארחים חלופיים לפגישות מתוזמנות או פגישות בחדר אישי.

8

בחר אישור.

9

בחר שלח כדי לשלוח למוזמנים את ההזמנות לפגישה.

הגדר פגישת ועידה אישית על-ידי שילוב Webex ב-Outlook for Mac.

1

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בסרגל הכלים של Mac, בחר בסמל הכדור של Webex ובחר תזמן פגישת ועידה אישית.

 • ב-Outlook, בחר בסמל הכדור של Webex ובחר תזמן פגישת ועידה אישית.

2

ציין את הפרטים הכלליים של הפגישה.

 1. הקלד נושא עבור הפגישה בתיבה נושא .

 2. ברשימות שעת התחלה ושעת סיום, ציין את מועדי ההתחלה והסיום עבור הפגישה.

 3. כדי לציין תבנית מופע חוזר עבור הפגישה שלך, בחר מופע חוזר ולאחר מכן בחר אפשרויות מופע חוזר. למידע נוסף, ראה הגבלת תבנית המופע החוזר עבור השילוב של Webex ב-Outlook.

 4. (אופציונלי) ציין אפשרויות אחרות ש-Microsoft Outlook מספק, כמו התראות לגבי פגישה.

3

הזן שמות או כתובות דוא"ל של מוזמנים בתיבה אל .

אם בחרת 'פעילות' כדי לתזמן את הפגישה שלך, בחר הזמן משתתפים כדי להציג את התיבה אל .

4

בחר פגישות ועידה אישיות מתוזמנות.

5

במידת הצורך, הזן את פרטי פגישת הוועידה האישית המבוקשים.

6

ציין הגדרות של פגישת ועידה אישית.

 1. (אופציונלי) הזן סיסמת פגישה עבור המוזמנים של Webex . אם האתר שלך מחייב להזין סיסמת פגישה, מוצגת כוכבית לצד התיבה.

 2. (אופציונלי) מתוך רשימת המוזמנים, בחר מארחים חלופיים לפגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת מארחים חלופיים לפגישות מתוזמנות או פגישות בחדר אישי.

 3. בחר את חיבור השמע שבו ייעשה שימוש.

7

בחר שלח כדי לשלוח למוזמנים את ההזמנה לפגישה.

1

כדי לתזמן פגישת ועידה אישית:

 • בלוח השנה של Lotus Notes, בחר תזמן פגישה.
 • בחר בסמל לוח זמנים בלוח 'כלי פרודוקטיביות' של Webex.
הלשונית 'ערך לוח שנה חדש' מוצגת.
2

בחר הוסף פגישת ועידה אישית או הוסף פגישת שמע בלבד.

3

במידת הצורך, הזן את פרטי פגישת הוועידה האישית המבוקשים.

4

ציין את הפרטים הכלליים של הפגישה:

 1. הזן נושא עבור הפגישה.

 2. ציין את שעת ההתחלה ושעת הסיום עבור הפגישה.

 3. (אופציונלי) כדי לציין תבנית מופע חוזר עבור הפגישה שלך, בחר חזור ולאחר מכן בחר את אפשרויות המופע החוזר. למידע נוסף, ראה ציון תבנית מופע חוזר עבור פגישה.

 4. (אופציונלי) ציין אפשרויות אחרות ש-Lotus Notes מספק, כגון התראות לגבי פגישה.

5

כדי להזמין אנשים לפגישה, בחר בסמל פנקס כתובות, ובלוח מוזמנים, בחר שמות מוזמנים או הזן את השמות באופן ידני.

כל המשתתפים שתזמין באמצעות השילוב של Webex ב-Lotus Notes לא יופיעו ברשימת המשתתפים עבור הפגישה באתר Webex שלך.

למידע נוסף על הזמנת משתתפים ב-Lotus Notes, עיין בעזרה של Lotus Notes.

6

עבד את ההזמנה.

 • בחר שמור ושלח הזמנות כדי לשלוח את ההזמנות למשתתפים.
 • בחר שמור כטיוטה והזמן משתתפים לפגישה המתוזמנת למועד מאוחר יותר.

באפשרותך לשנות את כל הגדרות הפגישה לאחר שתתזמן אותה.

כלי הפרודוקטיביות של Webex מוסיפים את הפגישה המתוזמנת ללוח השנה של Lotus Notes וללוח השנה הציבורי באתר Webex.

באמצעות אפשרויות החזרה של Lotus Notes, באפשרותך לציין תבנית מופע חוזר עבור הפגישה שלך. לדוגמה, באפשרותך לציין שפגישה תחזור בכל יום רביעי בשעה 14:00 עד לתאריך מסוים. שילוב WebEx ב-Lotus Notes מתזמן את הפגישה בכל יום שתציין בתבנית המופע החוזר.

עם זאת, בהתאם לשירות שלך, ייתכן שחלק מאפשרויות החזרה של Lotus Notes אינן נתמכות. למידע נוסף, ראה מגבלות תבנית מופע חוזר בשילוב Webex ב-Lotus Notes.

1

אם תזמנת פגישה באמצעות שילוב WebEx ב-Lotus Notes, פתח את ערך לוח השנה בלוח השנה של Lotus Notes.תיבת הדו-שיח 'אפשרויות חזרה' מופיעה.
2

ציין את אפשרויות החזרה בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר אישור.

הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים בין תבניות המופע החוזר של Webex ושל Lotus Notes.

טבלה 1. Webex Meetings

סוג

אפשרות ב-Lotus Notes

המרה לאפשרות של פגישת Webex

Weekly

כל 1-8 שבועות ביום: [ראשון, שני, שלישי, רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

ב-Meeting Center:

כל 1-8 שבועות ביום: [ראשון, שני, שלישי, רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

באירועים של מרכז האירועים ובמפגש הדרכה של מרכז ההדרכה:

מדי שבוע ביום: [ראשון, שני, שלישי, רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

אם תתזמן פגישה שחוזרת על עצמה כל X שבועות, כאשר X גדול מ-1, ב-Lotus Notes, הפגישה תתוזמן ב-Lotus Notes כפי שציינת, אך תופיע כפגישה שבועית באתר Webex.

Monthly

ספירה מסוף החודש

לא נתמך

Yearly

כל 1-10 שנים

כל שנה.

אם תתזמן פגישה שחוזרת על עצמה כל X שנים, כאשר X גדול מ-1, ב-Lotus Notes, הפגישה תתוזמן ב-Lotus Notes כפי שציינת, אך תופיע כפגישה שנתית באתר Webex.

Custom

הגדרות מותאמות אישית

לא נתמך

End date

התחלה מתאריך לתאריך

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא מומר לשנה אחת.

התחל מתאריך והמשך X פעמים

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא מומר לשנה אחת.

Specify Exceptions

אל תעביר

לא נתמך.

העבר ליום שישי

לא נתמך.

העבר ליום שני

לא נתמך.

העבר ליום החול הקרוב ביותר

לא נתמך.

מחק

לא נתמך.

טבלה 2. פגישות ועידה אישיות של Webex

סוג

אפשרות ב-Lotus Notes

המרה לאפשרות של פגישת ועידה אישית של Webex

Daily

כל 1-31 ימים

מדי יום

Monthly

כל 1 עד 12 חודשים ב-1 עד 31

כל חודש [בראשון, בשני, בשלישי, ברביעי, באחרון] [ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושבת).

ספירה מסוף החודש

לא נתמך

כל 1 עד 12 חודשים [בראשון, בשני, בשלישי, ברביעי, באחרון][ראשון, שני, שלישי, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

כל שבוע מיום [ראשון, שני, שלישי, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

Yearly

כל 1-10 שנים

לא נתמך

Custom

הגדרות מותאמות אישית

לא נתמך

End date

התחלה מתאריך לתאריך

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא מומר לשנה אחת.

התחל מתאריך והמשך X פעמים

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא מומר לשנה אחת.

Specify Exceptions

אל תעביר

לא נתמך.

העבר ליום שישי

לא נתמך.

העבר ליום שני

לא נתמך.

העבר ליום החול הקרוב ביותר

לא נתמך.

מחק

לא נתמך.


לשינוי או מחיקה של פגישה חוזרת ב-Lotus Notes, שים לב לפרטים הבאים:

 • בעת עריכת פגישה חוזרת, למשל, תזמון מחדש של התאריך שלה או שינוי אפשרויות הפגישה שלה, יש להחיל את השינויים שתבצע במופע יחיד של הפגישה על כל המופעים שלה כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף באתר Webex. אם תחיל את השינויים רק על מופע יחיד, יתבצע עדכון ב-Lotus Notes, אך לא בלוח השנה באתר שלך.

 • אם תבטל מופע יחיד של פגישה חוזרת, המופע יימחק מ-Lotus Notes, אך יישאר בלוח השנה שלך. עליך למחוק את כל המופעים של פגישה חוזרת ב-Lotus Notes כדי שניתן יהיה להסיר אותה מלוח השנה.

פגישות ועידה אישיות ופגישות שמע בלבד אינן מופעלות באופן אוטומטי במועדים המתוזמנים. עליך להפעיל תחילה את חלק השמע של הפגישה ולאחר מכן להפעיל את החלק המקוון.


אם תסלים את פגישת הוועידה האישית לפגישה מקוונת, רק 25 המשתתפים הראשונים יוכלו להצטרף לחלק המקוון של הפגישה.

1

התחל את חלק השמע של הפגישה על-ידי התקשרות למספר המופיע בהזמנת הדוא"ל או בדף 'מידע על פגישת ועידה אישית'.

לחצן זה זמין רק אם חלק השמע של פגישת הוועידה האישית כבר הופעל.

2

פעל בהתאם להנחיות השמע והזן את קוד הגישה של המארח ואת Pin השמע.

המחשב המארח צריך להגדיר את Pin השמע ולשמור אותו לפני שיוכל ליצור את פרטי החשבון של פגישת הוועידה האישית.

3

התחל את החלק המקוון של הפגישה,

 1. בחר את הקישור בהזמנת הדוא"ל כדי להציג את הדף 'מידע על פגישת ועידה אישית', או נווט לדף הזה דרך אתר Webex.

 2. יש להזין את קוד הגישה של המארח ואת ה-Pin של המארח כדי שהמארח יתחיל את הפגישה.

 3. בדף 'מידע על פגישת ועידה אישית', בחר התחל.

באפשרותך להגדיר את ההעדפות הבאות עבור חשבון אתר Webex שלך.

1

עבור אל Webex שלי > העדפות.

2

בחר הרחב הכל כדי להרחיב את כל המקטעים, או בחר מקטע בודד כדי להרחיב אותו.

3

ציין את ההעדפות שלך בכל מקטע:

 • כללי: הגדר את אזור הזמן, השפה והאזור שישמשו עבור דפי האינטרנט באתר Webex שלך. תוכל גם להגדיר את דף ברירת המחדל עבור כל לשונית.

 • הגדרות 'היפגש עכשיו': הגדר את אפשרויות ברירת המחדל עבור פגישות מיידיות שאתה מתחיל באמצעות היפגש עכשיו. באפשרותך לבחור את סוג הפגישה, תבנית הפגישה, הסיסמה ואפשרויות חיבור השמע שישמשו כברירת מחדל. בהתאם להגדרות האתר שלך, תוכל גם לבחור שהפגישות המיידיות שלך יתקיימו בחדר האישי.

 • שמע: הזן את פרטי מספר הטלפון ופרטי שיחות הוועידה האישיות שלך.

  תחת מספרי הטלפון שלי, הזן את מספרי הטלפון ולאחר מכן בחר אפשרויות נוספות:

  אימות בהתקשרות: אם אפשרות זו מופעלת באתר שלך, תוכל להתקשר לפגישה מבלי להזין את מספר הפגישה. סימון האפשרות הזו עבור מספר טלפון בהעדפות שלך ממפה את החשבון שלך למספר הטלפון הזה. תכונה זו זמינה רק עבור פגישות עם שמע שמופעל עבור CLI (זיהוי קו מתקשר) או ANI (זיהוי מספר אוטומטי).

  התקשר אליי: אם אתר Webex שלך תומך בשירות 'התקשר אליי', האפשרות הזו מאפשרת לך לקבל שיחה מהפגישה כדי להתחבר לשמע. באפשרותך לסמן את האפשרות הזו עבור כל מספר טלפון בהעדפות שלך.

  PIN של שמע: ה-PIN של השמע מסייע למנוע מאחרים להשתמש במספר הטלפון שלך כדי להצטרף לפגישה. ייתכן שתתבקש להזין את ה-PIN של השמע בעת התקשרות לפגישה. ייתכן שההגדרות של אתר Webex יחייבו אותך לציין PIN של שמע, במיוחד אם אתה משתמש באפשרות אימות בהתקשרות.

  תחת שיחת ועידה אישית, בחר צור חשבון כדי להגדיר עד שלושה חשבונות של שיחת ועידה אישית.

  חשבונות של שיחת ועידה אישית כוללים קוד גישה של מארח שבו ניתן להשתמש להתחלת חלק השמע של פגישת ועידה אישית. הם כוללים גם קוד גישה למשתתפים כדי שאחרים יוכלו להצטרף.

  כאשר תתזמן פגישת ועידה אישית, תוכל לבחור באחד מהחשבונות של שיחת הוועידה האישית שלך. באפשרותך גם להשתמש באחד מהחשבונות האלה כדי להתחיל פגישת ועידה אישית מידית מכל טלפון, בלי לתזמן אותה.

  תוכל למחוק חשבון שיחת ועידה אישית בכל עת.

 • מערכות וידאו: הוסף את כתובות הווידאו עבור מערכות שיחת הוועידה בווידאו שבהן ברצונך להשתמש עם Webex. אם האתר שלך הפעיל את התכונה הזו, באפשרותך לקבל שיחה מהפגישה למערכת הווידאו שלך כדי להתחבר לשמע ולווידאו.

 • החדר האישי שלי ציין שם ייחודי וכתובת URL ייחודית והעתק את כתובת ה-URL כדי לשתף אותה עם אחרים. בהתאם להגדרות האתר שלך, תוכל גם לציין כתובת URL שונה עבור החדר האישי שלך. באפשרותך להגדיר אפשרויות לנעילה אוטומטית של החדר 5, 10, 15 או 20 דקות לאחר הכניסה, ולקבל התראה כאשר מישהו נכנס ללובי של החדר האישי שלך בזמן שאתה נמצא מחוץ לחדר.

 • תבניות תזמון: נהל תבניות תזמון שמאפשרות לך לתזמן פגישות במהירות.

 • אפשרויות תזמון: הגדר אפשרויות למחיקת פגישות שהושלמו, סוג הפגישה המוגדר כברירת מחדל, דף ההתחלה המהירה והרשאת תזמון.

 • מרכז תמיכה: קבע את סדר הלשוניות שמופיעות בלוח המחוונים של התמיכה.

4

בחר שמור כדי לשמור את השינויים.

פקודות לוח המקשים הבאות זמינות במהלך פגישת ועידה אישית. למארח יש גישה לפונקציות שלמשתתפים אין גישה אליהן.

אם תפעיל את החלק המקוון של פגישת הוועידה האישית, פקודות לוח המקשים של הטלפון לא יהיו זמינות עוד.

טבלה 3. מארח ומשתתפים:
כדי... הזן...
לשמוע את כל פקודות לוח המקשים **
להשתיק את השמע *6
לבטל את השתקת השמע *6
להפעיל את ספירת המשתתפים *#
טבלה 4. מארח בלבד:
כדי... הזן...
לנעול את הפגישה; מונע מאנשים אחרים להצטרף *5
לבטל את הנעילה של הפגישה *5
לשלוח תזכורת בדוא"ל *7
לאפשר למשתתפים להמשיך את הפגישה ללא המארח *8 (ואז נתק)
להשתיק את כל המשתתפים ##
לבטל השתקה של כל המשתתפים 99