Persoonlijke conferenties en alleen-audiovergaderingen

Een persoonlijke conferentie bestaat uit een audio- en een onlinegedeelte. Als u het audiogedeelte start, wordt het onlinegedeelte automatisch aangemaakt op uw Webex-site. Als u zich in het audiogedeelte van de vergadering bevindt en u wilt een presentatie, document of toepassing delen met de andere deelnemers, kunt u het onlinegedeelte van de vergadering starten en kunnen de deelnemers hieraan deelnemen terwijl zij ook nog deelnemen aan het audiogedeelte van de vergadering. De host moet zijn/haar Audiopin code instellen en opslaan voordat hij of zij de persoonlijke conferentie voor de vergadering kan genereren. De hosttoegangscode en -hostpincode moeten worden ingevoerd om de host de vergadering te starten.

U kunt maximaal drie PCN-accounts maken en opslaan. Wanneer u een persoonlijke conferentie plant, selecteert u één van uw PCN-accounts (nummer van persoonlijke conferentie) die u voor het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie wilt gebruiken. U kunt uw PCN-account (nummer van persoonlijke conferentie) ook gebruiken om vanaf elke gewenste telefoon een directe audioconferentie te starten, zonder dat u de conferentie eerst hoeft te plannen. Voor elk account kunt u toegangscodes voor hosts en deelnemers genereren. Als de optie voor wereldwijd inbellen voor uw site is ingeschakeld, is deze optie ook beschikbaar voor PCN-accounts die u maakt.

Uw PCN-account specificeert ook de hosttoegangscode die u wilt gebruiken om het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie te starten. Daarnaast bevat het de toegangscodes die uw deelnemers kunnen gebruiken om deel te nemen aan het audiogedeelte van de vergadering.

U kunt een persoonlijkeconferentieaccount op ieder moment verwijderen.

persoonlijke conferentie vergaderingen zijn alleen beschikbaar als uw site persoonlijkeconferenties ondersteunt en als uw site Webex Audio gebruikt. U kunt waar en wanneer u maar wilt een on-demand Webex-audioconferentie houden. U kunt ook uw telefoonnummer persoonlijke conferentie gebruiken wanneer u reguliere Webex-vergaderingen plant.

Stel uw persoonlijke accounts in Webex Meetings .

1

Ga naar Mijn Webex > voorkeuren .

2

Selecteer Instellen naast het gedeelte Audio.

De host moet zijn/haar Audiopin code instellen en opslaan voordat hij of zij de persoonlijke conferentie voor de vergadering kan genereren.

3

Selecteer Account genereren onder Persoonlijke conferentie.

U kunt maximaal drie persoonlijke conferentieaccounts maken.

Persoonlijkeconferentieaccounts bevatten een hosttoegangscode en hostpincode die worden gebruikt om het audiogedeelte van een vergadering persoonlijke conferentie starten. Deze bevatten ook een toegangscode voor deelnemers zodat anderen kunnen deelnemen. De hosttoegangscode en -hostpincode moeten worden ingevoerd om de host de vergadering te starten.

U selecteert een van uw persoonlijke conferentieaccounts als u een persoonlijke conferentie plant. U kunt één van deze accounts ook gebruiken om vanaf elke gewenste telefoon een directe persoonlijke conferentie te starten, zonder dat u de conferentie eerst hoeft te plannen.

U kunt een persoonlijke conferentieaccount op ieder moment verwijderen.

4

Selecteer Opslaan.

Plan een vergadering vanaf uw Webex-site.

1

Selecteer in de navigatiebalk van uw Cisco Webex-site Vergaderingenen klik vervolgens op Plannen.

2

Selecteer Webex persoonlijke conferentie voor het vergaderingstype.

3

Vul de overige informatie in die nodig is voor uw vergadering en klik op Plannen.

 • Als Webex is geïntegreerd met Outlook biedt Webex de basisopties voor het plannen van een vergadering. Een aantal opties die op uw Webex-site beschikbaar zijn, zijn mogelijk niet beschikbaar in Webex-integratie met Outlook.

 • De Webex-integratie met Outlook ondersteunt niet alle opties voor herhalingen die beschikbaar zijn in Microsoft Outlook.

 • De begintijd van alle uitnodigingen voor een vergadering die u vanuit Microsoft Outlook verzendt, wordt weergegeven in de tijdzone zoals die is ingesteld op uw computer. Deze tijdzone komt mogelijk niet overeen met de tijdzonevoorkeuren die u op uw Webex-site hebt ingesteld.

1

Voer een van de volgende handelingen uit om een persoonlijke conferentie te plannen:

 • Selecteer Nieuwe items > Vergadering of Afspraak of selecteer in de Microsoft Outlook-agenda Nieuwe vergadering of Nieuwe afspraak.
 • Selecteer het pictogram Plannen in het deelvensterWebex Productiviteitstools plannen.
 • Selecteer Vergadering plannen > Een vergadering persoonlijke conferentie of Vergadering met alleen audio plannen in de Microsoft Outlook-werkbalk.

U moet de Webex-instellingen invoeren voordat u de algemene vergaderinformatie kunt opgeven.

2

Geef in de Outlook-vergadering of -afspraak de algemene vergaderingsinformatie op.

 1. Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.

 2. In de lijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.

 3. (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de integratie van Cisco Webex Outlook voor informatie over verschillen in terugkeerpatronen tussen Webex en Microsoft Outlook.

 4. (Optioneel) Geef andere opties op, zoals meldingen voor een vergadering.

3

Voer de namen of e-mailadressen van de genodigden in het vak Aan in.

Als u Afspraak hebt geselecteerd om uw vergadering te plannen, selecteert u Planningassistent om het vak Aan weer te geven.

4

Selecteer Persoonlijke conferentie toevoegen.

Deze stap is niet vereist als u in stap 1 'Een persoonlijke conferentie plannen' hebt geselecteerd.

5

Voer indien vereist de gevraagde informatie over de persoonlijke conferentie in.

6

Indien vereist kunt u op het tabblad Audio en tracering bij de Webex-instellingen het audioverbindingstype en andere opties kiezen.

7

(Optioneel) Selecteer het tabblad Resources om alternatieve hosts toe te voegen.

Een alternatieve host is iemand die toestemming heeft om uw vergadering te starten en te hosten als u niet aan de vergadering kunt deelnemen. Zie voor meer informatie Alternatieve hosts voor geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte toevoegen.

8

Selecteer OK.

9

Selecteer Verzenden om de uitnodigingen voor de vergadering te verzenden naar de genodigden.

Stel een vergadering persoonlijke conferentie via de Webex-integratie met Outlook voor Mac.

1

Houd rekening met het volgende:

 • Selecteer het Webex-balpictogram op de Mac-werkbalk en selecteer vervolgens Persoonlijke conferentie vergadering plannen.

 • Selecteer het Webex-balpictogram in Outlook en selecteer vervolgens Planning persoonlijke conferentie vergadering .

2

Geef de algemene vergaderingsinformatie op.

 1. Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.

 2. In de lijsten Begintijd en Eindtijd geeft u de begin- en eindtijd voor de vergadering op.

 3. Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Terugkerend en kies de gewenste terugkeeropties. Raadpleeg Beperking voor terugkeerpatroon voor de -Webex-integratie met Outlook voor meerWebex-integratie met Outlook.

 4. (Optioneel) Geef informatie op bij andere opties in Microsoft Outlook, zoals een herinneringsbericht voor een vergadering.

3

Voer de namen of e-mailadressen van de genodigden in het vak Aan in.

Als u Afspraak hebt geselecteerd om uw vergadering te plannen, selecteert u Deelnemers uitnodigen om het vak Aan weer te geven.

4

Selecteer Persoonlijke conferentie toevoegen.

5

Voer indien vereist de gevraagde informatie over de persoonlijke conferentie in.

6

Geef instellingen voor de persoonlijke conferentie op.

 1. (Optioneel) Geef een wachtwoord voor de vergadering op voor Webex-genodigden. Als er op uw site een vergaderingwachtwoord is vereist, wordt er een asterisk naast het vak weergegeven.

 2. (Optioneel) Selecteer in de lijst met genodigden alle plaatsvervangende hosts voor de vergadering. Zie voor meer informatie Alternatieve hosts voor geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte toevoegen.

 3. Selecteer de Audioverbinding die moet worden gebruikt.

7

Selecteer Verzenden om de uitnodiging voor de vergadering te verzenden naar de genodigden.

1

Een Persoonlijke conferentievergadering plannen:

 • Selecteer Een vergadering plannen in uw Lotus Notes-agenda.
 • Selecteer het pictogram Plannen in het deelvensterWebex Productiviteitstools plannen.
Het tabblad Nieuw agenda-item wordt weergegeven.
2

Selecteer Persoonlijke conferentie toevoegen of Alleen-audiovergadering toevoegen.

3

Voer indien vereist de gevraagde informatie over de persoonlijke conferentie in.

4

Geef algemene informatie over de vergadering op:

 1. Voer een Onderwerp voor de vergadering in.

 2. Geef de begin- en eindtijd voor de vergadering op.

 3. (Optioneel) Als u een terugkeerpatroon voor uw vergadering wilt opgeven, klikt u op Herhalen en kiest u de gewenste opties voor terugkerende vergaderingen. Zie Een terugkeerpatroon voor een vergadering instellen voor meer informatie.

 4. (Optioneel) Geef andere opties van Lotus Notes op, zoals meldingen voor een vergadering.

5

Selecteer een adresboekpictogram en selecteer in het deelvenster Genodigden de namen van genodigden of voer de namen handmatig in om personen voor de vergadering uit te nodigen.

Deelnemers die u via Webex-integratie met Lotus Notes uitnodigt, worden niet weergegeven in de deelnemerslijst voor de vergadering op uwWebex-site.

Raadpleeg de Lotus Notes Help voor meer informatie over het uitnodigen van deelnemers in Lotus Notes.

6

Verwerk de uitnodiging.

 • Selecteer Uitnodigingen opslaan en verzenden om de uitnodigingen naar de deelnemers te verzenden.
 • Selecteer Opslaan als concept en nodig later deelnemers uit voor de geplande vergadering.

U kunt alle instellingen van de vergadering wijzigen nadat u de vergadering hebt gepland.

Webex Productiviteitstools de -ruimte geplande vergadering aan uw Lotus Notes-agenda en de openbare agenda op uw Webex-site toegevoegd.

Met de herhalingsopties van Lotus Notes kunt u een herhalend patroon voor uw vergadering opgeven. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een vergadering tot een bepaalde datum elke woensdag om 14:00 uur terugkeert. De Webex-integratie met Lotus Notes plant de vergadering op elke dag die u opgeeft in het herhalingspatroon.

Afhankelijk van uw service worden enkele herhalingsopties van Lotus Notes echter niet ondersteund. Zie Beperkingen voor terugkeerpatroon in Webex-integratie met Lotus Notes voor meerinformatie.

1

Als u met behulp van Webex-integratie met Lotus Notes een vergadering hebt gepland, kunt u de vergadering openen in uw Lotus Notes-agenda.Het dialoogvenster Herhalingsopties wordt weergegeven.
2

Geef in het dialoogvenster de herhalingsopties op en selecteer vervolgens OK.

In de volgende tabel staan de verschillen tussen de terugkeerpatronen van Webex en Lotus Notes.

Tabel 1. Webex Meetings

Type

Optie voor Lotus Notes

Omgezet naar Webex-vergaderoptie

Wekelijks

Elke 1e-8e week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Voor Meeting Centers:

Elke 1e-8e week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Voor gebeurtenissen van Event Center en trainingssessies van Training Center:

Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Als u een vergadering in Lotus Notes gepland die om de X weken wordt herhaald, waarbij X staat voor meer dan 1, wordt de vergadering in Lotus Notes gepland zoals u hebt opgegeven, maar zal deze op uw Webex-site als een wekelijkse vergadering worden weergegeven.

Maandelijks

Tellen vanaf het einde van de maand

Niet ondersteund

Jaarlijks

Elk 1e-10e jaar

Elk jaar.

Als u een vergadering in Lotus Notes gepland die om de X jaar wordt herhaald, waarbij X staat voor meer dan 1, wordt de vergadering in Lotus Notes gepland zoals u deze hebt opgegeven, maar zal deze op uw Webex-site als een jaarlijkse vergadering worden weergegeven.

Aangepast

Aangepaste instellingen

Niet ondersteund

Einddatum

Begindatum tot datum

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Begindatum X keer doorgaan

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Uitzonderingen opgeven

Niet verplaatsen

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar vrijdag

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar maandag

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar eerstvolgende werkdag

Niet ondersteund.

Verwijderen

Niet ondersteund.

Tabel 2. Persoonlijke Webex-conferenties

Type

Optie voor Lotus Notes

Geconverteerd naar de optie Persoonlijke Webex-conferentie

Dagelijks

Elke 1e-31e dag

Elke dag

Maandelijks

Elke 1e-12e maand op de 1e-31e

Elke maand op de [1e, 2e, 3e, 4e, laatste dag] [zo, ma, di, woe, do, vrij, za]

Tellen vanaf het einde van de maand

Niet ondersteund

Elke 1e-12e maand op de [1e, 2e, 3e, 4e, laatste] [zo, ma, di, woe, do, vrij, za]

Elke week op [zo, ma, di, woe, do, vrij, za]

Jaarlijks

Elk 1e-10e jaar

Niet ondersteund

Aangepast

Aangepaste instellingen

Niet ondersteund

Einddatum

Begindatum tot datum

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Begindatum X keer doorgaan

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Uitzonderingen opgeven

Niet verplaatsen

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar vrijdag

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar maandag

Niet ondersteund.

Verplaatsen naar eerstvolgende werkdag

Niet ondersteund.

Verwijderen

Niet ondersteund.


Let bij het aanpassen of verwijderen van een herhalende vergadering in Lotus Notes op het volgende:

 • Als u een herhalende vergadering bewerkt (zoals het wijzigen van de datum of de vergaderopties) moeten de wijzigingen die u aan een enkel exemplaar van de vergadering aan een enkel exemplaar van de vergadering aanwerkt, voor alle exemplaren worden aangepast. Dan gebeurt dit om de wijzigingen door te voeren op uw Webex-site. Als u de wijzigingen alleen bij een enkel exemplaar aanbrengt, wordt de vergadering bijgewerkt in Lotus Notes, maar wordt de agenda op uw site niet bijgewerkt.

 • Als u een enkel exemplaar van een herhalende vergadering annuleert, wordt het exemplaar verwijderd in Lotus Notes, maar blijft de vergadering wel in uw agenda staan. U moet alle exemplaren van een herhalende vergadering in Lotus Notes verwijderen om deze uit uw agenda te verwijderen.

Persoonlijke conferenties en vergaderingen met alleen audio worden niet automatisch op geplande tijdstippen gestart. U moet eerst het audiogedeelte van de vergadering starten. Vervolgens kunt u het onlinegedeelte starten.


Als u de escalatie persoonlijke conferentie naar een online vergadering, kunnen alleen de eerste 25 deelnemers deelnemen aan het online gedeelte van de vergadering.

1

Start het audiogedeelte van de vergadering door het nummer te bellen dat in de uitnodigingsmail of op de informatiepagina van de persoonlijke conferentie wordt weergegeven.

Deze knop is alleen beschikbaar als het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie al is gestart.

2

Volg de audioprompts en voer de hosttoegangscode en audiopincode in.

De host moet zijn/haar Audiopin code instellen en opslaan voordat hij of zij de persoonlijke conferentie voor de vergadering kan genereren.

3

Start het online gedeelte van de vergadering

 1. Selecteer de koppeling in de e-mailuitnodiging om de pagina vergaderingsgegevens persoonlijke conferentie openen of ga naar deze pagina via uw Webex-site.

 2. De hosttoegangscode en -hostpincode moeten worden ingevoerd om de host de vergadering te starten.

 3. Selecteer Start op de Informatiepagina van de persoonlijke conferentie.

U kunt de volgende voorkeuren voor uw Webex-siteaccount instellen.

1

Ga naar Mijn Webex > voorkeuren .

2

Klik op Alles uitvouwen om alle gedeelten uit te vouwen of klik op een afzonderlijk gedeelte om dat gedeelte uit te vouwen.

3

Geef in elk gedeelte uw voorkeuren op:

 • Algemeen: Stel de tijdzone, taal en locatie in die op de webpagina's van uw Webex-site moeten worden gebruikt. U kunt ook de standaardpagina voor elk tabblad instellen.

 • Instellingen 'Nu vergaderen': Stel de standaardopties in voor directe vergaderingen die u via Nu vergaderen start. U kunt het standaardvergaderingstype, de vergaderingssjabloon, het wachtwoord en de opties voor de audioverbinding instellen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook aangeven of uw directe vergaderingen wel of niet in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden.

 • Audio: Voer gegevens voor uw telefoonnummer en persoonlijke conferenties in.

  Voer onder Mijn telefoonnummers uw telefoonnummers in en selecteer daarna aanvullende opties:

  Inbelverificatie: Als deze optie is ingeschakeld voor uw site, kunt u hiermee inbellen bij een vergadering zonder dat u uw vergaderingsnummer hoeft in te voeren. Als u deze optie inschakelt voor een telefoonnummer in uw voorkeuren, wordt uw account toegewezen aan dat telefoonnummer. Deze functie is alleen beschikbaar voor vergaderingen met audio waarvoor CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) is ingeschakeld.

  Bel mij: Als uw Webex-site de service Bel mij ondersteunt, kunt u met deze optie worden gebeld vanuit een vergadering om u met de audio te verbinden. U kunt deze optie inschakelen voor een telefoonnummer in uw voorkeuren.

  Audiopincode: Uw audiopincode helpt te voorkomen dat anderen uw telefoonnummer gebruiken om aan een vergadering deel te nemen. U kunt worden gevraagd uw audiopincode in te voeren als u inbelt bij een vergadering. Volgens de instellingen van uw Webex-site moet u mogelijk een audiopin code opgeven, vooral als u gebruik maakt van de optie In gespreksverificatie.

  Klik onder Persoonlijke conferentie op Account genereren om maximaal drie persoonlijke conferentieaccounts in te stellen.

  Persoonlijke conferentieaccounts bevatten een hosttoegangscode die u kunt gebruiken om het audiogedeelte van een persoonlijke conferentie te starten. Deze bevatten ook een toegangscode voor deelnemers zodat anderen kunnen deelnemen.

  U kunt een van uw persoonlijke conferentieaccounts selecteren als u een persoonlijke conferentie plant. U kunt een van deze accounts ook gebruiken om vanaf elke gewenste telefoon een directe persoonlijke conferentie te starten, zonder dat u de conferentie eerst hoeft te plannen.

  U kunt een persoonlijke conferentieaccount op ieder moment verwijderen.

 • Videosystemen: Voeg de videoadressen voor uw videoconferentiesystemen toe die u bij Webex wiltgebruiken. Als de functie voor uw site is ingeschakeld, kunt u worden gebeld vanuit de vergadering op uw videosysteem om u met de audio en video te verbinden.

 • Mijn persoonlijke ruimte: Geef een unieke naam en een unieke URL op en kopieer de URL om deze met anderen te delen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook een andere URL voor uw persoonlijke ruimte opgeven. U kunt opties instellen om de ruimte 5, 10, 15 of 20 minuten na uw binnenkomst automatisch te vergrendelen en om een melding te ontvangen wanneer iemand de lobby van uw persoonlijke ruimte betreedt terwijl u niet in uw persoonlijke ruimte bent.

 • Planningssjablonen: beheer plansjablonen waarmee u snel vergaderingen kunt plannen.

 • Planningsopties: stel opties in voor het verwijderen van afgeronde vergaderingen, het standaardvergaderingstype, de pagina Snel starten en het planningsrecht.

 • Support Center: stel de volgorde van tabbladen in die op het Ondersteuningsdashboard verschijnen.

4

Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Tijdens een persoonlijke conferentie zijn de volgende toetsenblokopdrachten beschikbaar. De host heeft toegang tot functies die de deelnemers niet kunnen gebruiken.

Wanneer u het onlinegedeelte van uw persoonlijke conferentie start, kunt u de toetsenblokopdrachten voor de telefoon niet langer gebruiken.

Tabel 3. Host en deelnemers:
Doel Druk op
Alle toetsenblokopdrachten beluisteren **
Uw audio dempen *6
Het dempen van uw audio opheffen *6
Het deelnemersaantal afspelen *#
Tabel 4. Alleen hosts:
Doel Druk op
De vergadering vergrendelen om te voorkomen dat anderen deelnemen *5
De vergadering ontgrendelen *5
Een e-mailherinnering verzenden *7
Deelnemers de vergadering laten voortzetten zonder de host *8 (en hang vervolgens op)
Alle deelnemers dempen ##
Dempen deelnemers ongedaan maken 99