Lična konferencija i samo audio sastanci

Sastanak lične konferencije uključuje audio deo i deo na mreži. Pokrenite audio deo i deo na mreži se automatski kreira na Vašoj Webex lokaciji. Ako se u audio delu sastanka i imate potrebu da delite prezentaciju, dokument ili aplikaciju sa učesnicima sastanka, možete da započnete deo sastanka na mreži i učesnici mogu da mu se pridruže dok još uvek učestvuju u audio delu sastanka. Domaćin mora da podesi svoj audio pin i sačuva ga pre nego što bude u mogućnosti da generiše informacije o nalogu sastanka lične konferencije. Potrebno je uneti pristupni kôd domaćina i pin domaćina da bi domaćin započeo sastanak.

Možete kreirati i uskladištiti do tri naloga brojeva lične konferencije. Prilikom zakazivanja sastanka lične konferencije izaberite jedan od naloga ličnih brojeva konferencije koji ćete koristiti za audio deo sastanka Lične konferencije. Nalog lične konferencije možete da koristite i za pokretanje instant audio konferencije sa bilo kog telefona bez prethodnog zakazivanja. Za svaki konto možete generisati šifre za pristup domaćinu i učesnicima. Ako je omogućena globalna opcija pozivanja za vašu lokaciju, ona je dostupna i za naloge brojeva lične konferencije koje kreirate.

Vaš nalog lične konferencije takođe navodi pristupni kôd domaćina koji želite da koristite za pokretanje audio dela sastanka Lične konferencije i pristupne kodove učesnika koje učesnici mogu da koriste za pridruživanje audio delu sastanka.

Nalog lične konferencije možete izbrisati u bilo kom trenutku.

Sastanci lične konferencije dostupni su samo ako vaša lokacija podržava lične konferencije i ako vaša lokacija koristi Webex Audio. Webex Audio konferenciju na zahtev možete da sprovedete bilo kada i bilo gde. Broj lične konferencije možete da koristite i prilikom zakazivanja redovnih Webex sastanaka.

Podesite lične naloge u Webex sastancima.

1

Idite na opciju "Moje željene > Webex".

2

Pored odeljka Audio izaberite stavku Podešavanje.

Domaćin mora da podesi svoj audio pin i sačuva ga pre nego što bude u mogućnosti da generiše informacije o nalogu sastanka lične konferencije.

3

U okviru Lične konferencije izaberite stavku Generisanje naloga.

Možete kreirati do tri lična naloga konferencije.

Lični konferencijski nalozi uključuju pristupni kôd domaćina i pin domaćina koji se koristi za pokretanje audio dela sastanka lične konferencije. Oni takođe uključuju pristupni kôd učesnika kako bi drugi mogli da se pridruže. Potrebno je uneti pristupni kôd domaćina i pin domaćina da bi domaćin započeo sastanak.

Prilikom zakazivanja sastanka lične konferencije birate jedan od naloga ličnih konferencija. Takođe možete da koristite jedan od ovih naloga da biste započeli trenutni sastanak lične konferencije sa bilo kog telefona, bez prethodnog zakazivanja.

Nalog lične konferencije možete da izbrišete u bilo kom trenutku.

4

Izaberite sačuvaj.

Zakažite sastanak sa Webeks lokacije.

1

Sa leve trake za navigaciju na vašoj Cisco Webex lokaciji izaberite stavku Sastanci , azatim izaberite stavku Raspored.

2

Izaberite Webex ličnu konferenciju za tip sastanka.

3

Popunite ostale informacije potrebne za sastanak, a zatim izaberite stavku Raspored.

 • Kada je Webex integrisan sa programom Outlook, on pruža osnovne opcije za planiranje sastanka. Neke opcije koje su dostupne na Vašoj Webex lokaciji možda neće biti dostupne u webex integraciji sa programom Outlook.

 • Integracija Webexa u Outlook ne podržava sve opcije ponavljanja koje su dostupne u programu Microsoft Outlook.

 • Vreme početka svih poziva za sastanak koje šaljete iz programa Microsoft Outlook pojavljuje se u vremenskoj zoni koja je podešena na računaru i možda se ne podudara sa željenim opcijama vremenske zone koje ste podesili na Webex lokaciji.

1

Da biste zakazali sastanak lične konferencije, uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite nove stavke > sastanak ili zakazanu obavezu ili iz Microsoft Outlook kalendara izaberite novi sastanak ili novuzakazanu obavezu.
 • Izaberite ikonu "Raspored" na panelu "Alatke za produktivnost Webexa".
 • Na traci sa alatkama programa Microsoft Outlook izaberite > zakažite sastanak lične konferencije ili zakažite samo audio sastanak.

Morate uneti postavke Webexa da biste mogli da navedete opšte informacije o sastanku.

2

Na sastanku ili zakazanoj obavezi programa Outlook navedite opšte informacije o sastanku.

 1. Upišite temu sastanka u polje "Tema".

 2. U listama vremepočetka i vremena završetka navedite vreme početka i završetka sastanka.

 3. (Opcionalno) Da biste naveli obrazac ponavljanja sastanka, izaberite opciju Ponavljanje , azatim izaberite opcije ponavljanja. Za informacije o razlikama u obrascima ponavljanja između webexa i microsoft Outlooka pogledajte ograničenje obrasca ponavljanja za integraciju Cisco Webex u Outlook.

 4. (Opcionalno) Navedite sve druge opcije, kao što je obaveštenje o sastanku.

3

Unesite imena pozvanih osoba ili e-adrese u polje "Za".

Ako ste izabrali zakazanu obavezu da biste zakazali sastanak, izaberite pomoćnika za planiranje da biste videli polje "Za".

4

Izaberite dodaj lični konferencijski sastanak.

Ovaj korak nije neophodan ako ste izabrali opciju "Zakaži sastanak lične konferencije" u koraku 1.

5

Ako je potrebno, unesite tražene informacije o sastanku lične konferencije.

6

Ako je potrebno, na kartici Webex Settings Audio & Tracking odaberite tip audio veze i sve druge potrebne opcije.

7

(Opcionalno) Izaberite karticu Resursi da biste dodali alternativne hoste.

Alternativni domaćin je neko ko ima dozvolu da započne vaš sastanak i bude domaćin kada ne možete da prisustvujete. Više informacija potražite u članku Dodavanje alternativnih domaćina za planirane ili lične sastanke u sobi.

8

Kliknite na dugme Uredu .

9

Kliknite na dugme "Pošalji" da biste poslali pozivnice za sastanak pozvanima.

Podesite sastanak lične konferencije pomoću webex integracije u Outlook za Mac.

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • Na Mac traci sa alatkama izaberite ikonu Webex loptice i izaberite stavku Zakaži lični konferencijski sastanak.

 • U programu Outlook izaberite ikonu Webex loptice i izaberite stavku Zakaži lični konferencijski sastanak.

2

Navedite opšte informacije o sastanku.

 1. Upišite temu sastanka u polje "Tema".

 2. U listama vremepočetka i vremena završetka navedite vreme početka i završetka sastanka.

 3. Da biste naveli obrazac ponavljanja sastanka, izaberite opciju Ponavljanje , azatim izaberite opcije ponavljanja. Za više informacija pogledajte ograničenje obrasca ponavljanja za integraciju Webexa u Outlook.

 4. (Opcionalno) Navedite druge opcije koje obezbeđuje Microsoft Outlook, kao što je obaveštenje o sastanku.

3

Unesite imena pozvanih osoba ili e-adrese u polje "Za".

Ako ste izabrali zakazanu obavezu da biste zakazali sastanak, izaberite stavku Pozovi učesnike da prikažu polje "Za".

4

Izaberite dodaj lični konferencijski sastanak.

5

Ako je potrebno, unesite tražene informacije o sastanku lične konferencije.

6

Navedite postavke sastanka lične konferencije.

 1. (Opcionalno) Unesite lozinku za sastanak za Webex pozvane. Ako vaša lokacija zahteva lozinku za sastanak, pored okvira se prikazuje zvezdica.

 2. (Opcionalno) Sa liste pozvanih izaberite sve alternativne domaćine sastanka. Više informacija potražite u članku Dodavanje alternativnih domaćina za planirane ili lične sastanke u sobi.

 3. Izaberite audio vezu koju želite da koristite.

7

Kliknite na dugme "Pošalji" da biste poslali poziv za sastanak pozvanima.

1

Da biste zakazali sastanak lične konferencije:

 • U Lotus Notes kalendaru izaberite stavku Zakaži sastanak.
 • Izaberite ikonu "Raspored" na panelu "Alatke za produktivnost Webexa".
Prikazuje se kartica "Nova stavka kalendara".
2

Izaberite dodaj lični konferencijski sastanak ili Dodaj sastanak samo za zvuk .

3

Ako je potrebno, unesite tražene informacije o sastanku lične konferencije.

4

Navedite opšte informacije o sastanku:

 1. Unesite temu za sastanak.

 2. Navedite vreme početka i završetka sastanka.

 3. (Opcionalno) Da biste naveli obrazac ponavljanja sastanka, izaberite opciju Ponovi , a zatim izaberite opcije ponavljanja. Više informacija potražite u članku Preciziranje obrasca ponavljanja za sastanak.

 4. (Opcionalno) Navedite druge opcije koje obezbeđuje Lotus Notes, kao što je obaveštenje o sastanku.

5

Da biste pozvali osobe na sastanak, izaberite ikonu adresara i na panelu "Pozivi" izaberite imena pozvanih osoba ili ručno unesite imena.

Svi učesnici koje pozovete korišćenjem Webex integracije u Lotus Notes neće se pojaviti na listi učesnika sastanka na Vašoj Webex lokaciji.

Za dodatne informacije o pozivanju učesnika u Lotus Notes pogledajte Lotus Notes pomoć.

6

Obradite pozivnicu.

 • Izaberite sačuvaj i pošalji pozivnice da biste poslali pozivnice učesnicima.
 • Izaberite sačuvaj kaoradnu verziju i pozovite učesnike na zakazani sastanak kasnije.

Sve postavke sastanka možete da promenite nakon što ga zakažete.

Alatke za produktivnost Webexa dodaju planirani sastanak u Vaš Lotus Notes kalendar i javni kalendar na Vašoj Webex lokaciji.

Pomoću opcija ponavljanja programa Lotus Notes možete da navedete obrazac ponavljanja sastanka. Na primer, možete da precizirate da se sastanak ponavlja svake srede u 14:00.m do određenog datuma. WebEx integracija u Lotus Notes planira sastanak svakog dana koji navedete u obrascu ponavljanja.

Međutim, u zavisnosti od usluge, neke od Lotus Notes opcija ponavljanja možda neće biti podržane. Više informacija potražite u članku Ograničenja obrasca ponavljanja u webex integraciji u Lotus Notes.

1

Ako ste zakazali sastanak koristeći WebEx integraciju u Lotus Notes, otvorite stavku kalendara u Lotus Notes kalendaru.Pojaviće se dijalog "Opcije ponavljanja".
2

U dijalogu navedite opcije ponavljanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela prikazuje razlike između Webex i Lotus Notes obrazaca ponavljanja.

Tabela 1. Webex Meetings

Tip

Lotus Notes opcija

Konvertovano u Opciju Webex sastanka

Nedeljni

Svakih 1-8 nedelja na: [Nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota]

Za centre za sastanke:

Svakih 1-8 nedelja na: [Nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota]

Za događaje u Centru za događaje i treninge Centra za obuku:

Svake nedelje na: [Nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota]

Ako zakažete sastanak koji se ponavlja svake X sedmice, gde je X veći od 1, u programu Lotus Notes, sastanak će biti zakazan u programu Lotus Notes kao što ste naveli, ali će se pojaviti kao sedmični sastanak na vašoj Webex lokaciji.

Mesečno

Brojanje od kraja meseca

Nije podržano

Godišnje

Svakih 1- 10 godina

Svake godine.

Ako zakažete sastanak koji se ponavlja svake X godine, gde je X veći od 1, u programu Lotus Notes, sastanak će biti zakazan u programu Lotus Notes kao što ste naveli, ali će se pojaviti kao godišnji sastanak na Vašoj Webex lokaciji.

Prilagođeno

Prilagođene postavke

Nije podržano

Datum završetka

Počni od datuma do datuma

Ako je vremenski period duži od godinu dana, konvertuje se u godinu dana.

Započni od datuma i nastavi X puta

Ako je vremenski period duži od godinu dana, konvertuje se u godinu dana.

Navedite izuzetke

Ne mrdaj

Nije podržano.

Pomeri se za petak

Nije podržano.

Pomeri se za ponedeljak

Nije podržano.

Premeštanje na najbliži radni dan

Nije podržano.

Izbriši

Nije podržano.

Sto 2. Webex lični konferencijski sastanci

Tip

Lotus Notes opcija

Konvertovano u Webex opciju sastanka lične konferencije

Svakodnevno

Svaki 1-31 dan

Svaki dan

Mesečno

Svakog 1-12-og meseca 1- 31-og

Svakog meseca [1, 2, 3, 4. dan, poslednji dan] [Sunce, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri i Sat]

Brojanje od kraja meseca

Nije podržano

Every 1st-12th month on the [1st, 2nd, 3th, 4th, last][Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]

Svake 1 nedelje na [Sunce, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]

Godišnje

Svakih 1- 10 godina

Nije podržano

Prilagođeno

Prilagođene postavke

Nije podržano

Datum završetka

Počni od datuma do datuma

Ako je vremenski period duži od godinu dana, konvertuje se u godinu dana.

Započni od datuma i nastavi X puta

Ako je vremenski period duži od godinu dana, konvertuje se u godinu dana.

Navedite izuzetke

Ne mrdaj

Nije podržano.

Pomeri se za petak

Nije podržano.

Pomeri se za ponedeljak

Nije podržano.

Premeštanje na najbliži radni dan

Nije podržano.

Izbriši

Nije podržano.


Za izmenu ili brisanje ponavljajućeg sastanka u programu Lotus Notes imajte na kraju sledeće:

 • Kada uređujete ponavljajući sastanak, kao što je preraspoređivanje datuma ili menjanje njegovih opcija sastanka, promene koje načinite na jednoj instanci sastanka moraju biti primenjene na sve njegove instance da bi promene stupile na snagu na Vašoj Webex lokaciji. Ako promene primenite samo na jednu instancu, ispravka se pravi u programu Lotus Notes, ali ne i na kalendar na vašoj lokaciji.

 • Ako otkažete jednu instancu ponavljajućeg sastanka, instanca će biti izbrisana u programu Lotus Notes, ali ostaje u vašem kalendaru. Potrebno je da izbrišete sve instance ponavljajućeg sastanka u programu Lotus Notes da bi mogao da bude uklonjen iz kalendara.

Sastanci lične konferencije i audio samo sastanci se ne počinju automatski u zakazano vreme. Prvo morate da započnete audio deo sastanka, a zatim da pokrenete deo na mreži.


Ako eskalirate sastanak Lične konferencije na onlajn sastanak, samo prvih 25 učesnika može da se pridruži delu sastanka na mreži.

1

Započnite audio deo sastanka pozivanjem broja navedenog u pozivu za e-poštu ili na stranici "Podaci o sastanku lične konferencije".

Ovo dugme je dostupno samo ako je audio deo sastanka Lične konferencije već počeo.

2

Pratite audio odzivnike i unesite pristupni kôd domaćina i audio pin.

Domaćin mora da podesi svoj audio pin i sačuva ga pre nego što bude u mogućnosti da generiše informacije o nalogu sastanka lične konferencije.

3

Započnite deo sastanka na mreži,

 1. Izaberite vezu u pozivu za e-poštu da biste prikazali stranicu "Podaci o sastanku lične konferencije" ili se krećite do te stranice preko Webex lokacije.

 2. Potrebno je uneti pristupni kôd domaćina i pin domaćina da bi domaćin započeo sastanak.

 3. Na stranici "Lične informacije o sastanku na konferenciji" izaberite stavku Početak.

Možete da postavite sledeće željene postavke za nalog Webex lokacije.

1

Idite na opciju "Moje željene > Webex".

2

Kliknite na dugme "Razvij sve" da biste razvili sve odeljke ili izaberite pojedinačni odeljak da biste ga razvili.

3

Navedite željene postavke u svakom odeljku:

 • Opšte: Podesite vremensku zonu, jezik i lokalni standard koji će se koristiti za Web stranice na Vašoj Webex lokaciji. Takođe možete da postavite podrazumevanu stranicu za svaku karticu.

 • Postavke "Upoznajodmah": Postavite podrazumevane opcije za trenutne sastanke koje započinjete sa opcijom "Upoznajodmah". Možete izabrati podrazumevani tip sastanka, predložak sastanka, lozinku i opcije audio veze. U zavisnosti od postavki lokacije, takođe možete da izaberete da li će se vaši trenutni sastanci odvijati u vašoj ličnoj sobi.

 • Audio: Unesite informacije o telefonskom broju i lične konferencijske informacije.

  U okviru Moji telefonskibrojevi unesite brojeve telefona, a zatim izaberite više opcija:

  Potvrda identiteta poziva: Ako je ova opcija omogućena za vašu lokaciju, ona vam omogućava da pozovete sastanak bez potrebe da unosite broj sastanka. Provera ovog broja telefona u vašim preferencijama mapira vaš nalog na taj broj telefona. Ova funkcija je dostupna samo za sastanke sa zvukom koji su omogućeni za CLI (identifikacija reda pozivaoca) ili ANI (automatska identifikacija brojeva).

  Zovi me: Ako Vaša Web lokacija podržava uslugu "Pozovi me", ova opcija vam omogućava da primite poziv sa sastanka da biste se povezali sa zvukom. U vašim željama možete da proverite da li u ovoj opciji postoji bilo koji broj telefona.

  Audio PIN: Pin zvučni zapis pomaže u sprečavanju drugih osoba da koriste vaš broj telefona da bi se pridružili sastanku. Možda će vam biti zatraženo da unesete audio PIN kada pozovete sastanak. Postavke Webex lokacije mogu zahtevati da navedete audio PIN, posebno ako koristite opciju potvrde identiteta poziva.

  U okviru Lične konferencijeizaberite stavku Generiši nalog da biste podesili do tri naloga ličnih konferencija.

  Lični konferencijski nalozi uključuju pristupni kôd domaćina koji možete da koristite za pokretanje audio dela sastanka lične konferencije. Oni takođe uključuju pristupni kôd učesnika kako bi drugi mogli da se pridruže.

  Prilikom zakazivanja sastanka lične konferencije možete da izaberete jedan od naloga ličnih konferencija. Takođe možete da koristite jedan od ovih naloga da biste započeli trenutni sastanak lične konferencije sa bilo kog telefona, bez prethodnog zakazivanja.

  Nalog lične konferencije možete da izbrišete u bilo kom trenutku.

 • Video sistemi: Dodajte video adrese za sisteme video konferencija koje želite da koristite sa Webexom. Ako je vaša lokacija omogućila ovu funkciju, možete da primite poziv sa sastanka na video sistem da biste se povezali sa audio i video zapisom.

 • Moja lična soba: Navedite jedinstveno ime i jedinstvenu URL adresu i kopirajte URL adresu koju ćete deliti sa drugima. U zavisnosti od postavki lokacije, možete da navedete i drugu URL adresu lične sobe. Možete podesiti opcije za automatsko zaključavanje sobe 5, 10, 15 ili 20 minuta nakon unošenja, kao i da dobijete obaveštenje kada neko uđe u vaš hol lične sobe dok ste odsutni iz sobe.

 • Predlošci za planiranje: Upravljajte predlošcima za planiranje koji vam omogućavaju da brzo planirate sastanke.

 • Opcije zakazivanja: Postavite opcije za brisanje dovršenih sastanaka, podrazumevani tip sastanka, brzu početnu stranicu i dozvolu za planiranje.

 • Centar za podršku: Podesite redosled kartica koje se pojavljuju na kontrolnoj tabli podrške.

4

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali promene.

Sledeće komande tastature dostupne su tokom sastanka lične konferencije. Domaćin ima pristup funkcijama koje učesnici ne rade.

Ako započnete deo ličnog konferencijskog sastanka na mreži, komande telefonske tastature više neće biti dostupne.

Sto 3. Domaćin i učesnici:
Da... Ući...
Čujte sve komande tastature **
Priguši ton *6
Otpušajte zvuk *6
Reprodukcija broja učesnika *#
Sto 4. Samo domaćin:
Da... Ući...
Zaključaj sastanak; sprečava bilo koga drugog da se pridruži *5
Otključavanje sastanka *5
Slanje podsetnika za e-poštu *7
Neka učesnici nastave sastanak bez domaćina *8 (pa spusti slušalicu)
Isključi zvuk svim učesnicima ##
Otpušajte sve učesnike 99