Osobní konference a schůzky pouze se zvukem

Osobní konferenční schůzka obsahuje zvukovou část a online část. Spusťte zvukovou část a online část se automaticky vytvoří na vašem webu Webex. Pokud se účastníte zvukové části schůzky a potřebujete sdílet prezentaci, dokument nebo aplikaci s účastníky schůzky, můžete zahájit online část schůzky a účastníci se k ní mohou připojit, zatímco se stále účastní zvukové části schůzky. Hostitel musí nastavit svůj zvukový pin a uložit ho, než bude moci generovat informace o účtu osobní konference. Aby mohl hostitel zahájit schůzku, je třeba zadat přístupový kód hostitele a pin hostitele.

Můžete vytvořit a uložit až tři účty s číslem osobní konference. Při plánování osobní konferenční schůzky vyberte jeden z účtů s číslem osobní konference, který chcete použít pro zvukovou část osobní konferenční schůzky. Pomocí účtu s číslem osobní konference můžete také zahájit okamžitou zvukovou konferenci z libovolného telefonu, aniž byste ji nejprve naplánovali. Pro každý účet můžete vygenerovat přístupové kódy hostitele a účastníka. Pokud je pro váš web povolena možnost globálního volání, je k dispozici také pro účty s číslem osobní konference, které vytvoříte.

Váš účet s číslem osobní konference také určuje přístupový kód hostitele, který chcete použít ke spuštění zvukové části osobní konferenční schůzky, a přístupové kódy účastníků, které mohou účastníci použít k připojení ke zvukové části schůzky.

Osobní konferenční účet můžete kdykoli smazat.

Osobní konferenční schůzky jsou k dispozici pouze v případě, že váš web podporuje osobní konference a pokud váš web používá Webex Audio. Konferenci Webex Audio na vyžádání můžete provést kdykoli a kdekoli. Číslo osobní konference můžete použít také při plánování pravidelných schůzek webexu.

Nastavte si osobní účty ve webexových schůzkách.

1

Přejděte na Moje předvolby > Webex.

2

Vedle části Zvuk vyberte Nastavit.

Hostitel musí nastavit svůj zvukový pin a uložit ho, než bude moci generovat informace o účtu osobní konference.

3

V části Osobní konference vyberte Generovat účet.

Můžete vytvořit až tři osobní konferenční účty.

Účty osobních konferencí obsahují přístupový kód hostitele a pin hostitele, které se používají ke spuštění zvukové části osobní konferenční schůzky. Obsahují také přístupový kód účastníka, aby se ostatní mohli připojit. Aby mohl hostitel zahájit schůzku, je třeba zadat přístupový kód hostitele a pin hostitele.

Při plánování osobní konferenční schůzky vyberete jeden ze svých osobních konferenčních účtů. Jeden z těchto účtů můžete také použít k zahájení okamžité osobní konferenční schůzky z libovolného telefonu, aniž byste ji nejprve naplánovali.

Účet osobních konferencí můžete kdykoli smazat.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Naplánujte schůzku z webu Webex.

1

Na levém navigačním panelu webu Cisco Webex vyberte Schůzky a klepněte na tlačítkoNaplánovat.

2

Vyberte Osobní konferenci Webex pro typ schůzky .

3

Vyplňte zbytek informací potřebných pro schůzku a klepněte na tlačítko Naplánovat.

 • Pokud je webex integrován s aplikací Outlook, poskytuje základní možnosti plánování schůzky. Některé možnosti, které jsou k dispozici na webu webexu, nemusí být v integraci webexu do aplikace Outlook k dispozici.

 • Integrace webexu do aplikace Outlook nepodporuje všechny možnosti opakování, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Outlook.

 • Čas zahájení všech pozvánek na schůzku odešlete z aplikace Microsoft Outlook se zobrazí v časovém pásmu nastaveném v počítači a nemusí odpovídat předvolebám časových pásem nastaveným na webu Webex.

1

Chcete-ě naplánovat osobní schůzku konference, prokažte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte Nové položky > schůzku nebo událost nebo v kalendáři aplikace Microsoft Outlook vyberte Nová schůzka nebo Nová událost .
 • Vyberte ikonu Plán na panelu nástrojů Produktivita webexu.
 • Vyberte Naplánovat schůzku > naplánovat osobní schůzku konference nebonaplánovat schůzku pouze se zvukem na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook.

Před zadáním informací o valné hromadě je nutné zadat nastavení webexu.

2

Na schůzce nebo události aplikace Outlook zadejte informace o valné hromadě.

 1. Do pole Předmět zadejte téma schůzky.

 2. V seznamech Čas zahájení a Konec zadejte počáteční a koncový čas schůzky.

 3. (Nepovinné) Chcete-li určit způsob opakování schůzky, vyberte možnost Opakování a pak vyberte možnostiopakování. Informace o rozdílech ve vzorcích opakování mezi webexem a aplikací Microsoft Outlook naleznete v tématu Omezení vzoru opakování integrace cisco webexu do aplikace Outlook.

 4. (Nepovinné) Zadejte další možnosti, například oznámení o schůzce.

3

Do pole Do zadejte jména pozvaní nebo e-mailové adresy.

Pokud jste pro naplánování schůzky vybrali Možnost Schůzka, vyberte Pomocník pro plánování, aby se zobrazí pole Do.

4

Vyberte Přidat osobní schůzku konference.

Tento krok není nutný, pokud jste v kroku 1 vybrali možnost Naplánovat osobní schůzku konference.

5

V případě potřeby zadejte požadované informace o osobní konferenční schůzce.

6

V případě potřeby na kartě Nastavení webexu pro zvuk a sledování zvolte typ zvukového připojení a další požadované možnosti.

7

(Nepovinné) Vyberte kartu Zdroje a přidejte alternativní hostitele.

Alternativní hostitel je někdo, kdo má oprávnění zahájit a uspořádat schůzku, když se nemůžete zúčastnit. Další informace naleznete v tématu Přidání alternativních hostitelů pro naplánované schůzky nebo schůzky v osobních místnostech.

8

Vyberte tlačítko OK.

9

Výběrem možnosti Odeslat odešlete pozvánky na schůzku pozvaná.

Nastavení osobní konferenční schůzky pomocí integrace Webexu do Outlooku for Mac.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na panelu nástrojů Mac vyberte ikonu míčku Webex a vyberte Naplánovat osobní konferenční schůzku.

 • V Outlooku vyberte ikonu webového míče a vyberte Naplánovat osobní konferenční schůzku.

2

Zadejte informace o valné hromadě.

 1. Do pole Předmět zadejte téma schůzky.

 2. V seznamech Čas zahájení a Konec zadejte počáteční a koncový čas schůzky.

 3. Chcete-li určit způsob opakování schůzky, vyberte možnost Opakování a pak vyberte možnostiopakování. Další informace naleznete v tématu Omezení opakujícího se vzoru pro integraci webexu do aplikace Outlook.

 4. (Nepovinné) Zadejte další možnosti, které aplikace Microsoft Outlook poskytuje, například oznámení o schůzce.

3

Do pole Do zadejte jména pozvaní nebo e-mailové adresy.

Pokud jste vybrali Událost pro naplánování schůzky, vyberte Pozvat účastníky, aby se zobrazí pole Do.

4

Vyberte Přidat osobní schůzku konference.

5

V případě potřeby zadejte požadované informace o osobní konferenční schůzce.

6

Zadejte nastavení osobní schůzky konference.

 1. (Nepovinné) Zadejte heslo schůzky pro pozvané uživatele Webex. Pokud váš web vyžaduje heslo ke schůzce, zobrazí se vedle pole hvězdička.

 2. (Nepovinné) Ze seznamu pozvaní vyberte všechny alternativní hostitele schůzky. Další informace naleznete v tématu Přidání alternativních hostitelů pro naplánované schůzky nebo schůzky v osobních místnostech.

 3. Vyberte připojení Audio, které chcete použít.

7

Výběrem možnosti Odeslat odešlete pozvánku na schůzku pozvaná.

1

Naplánování osobní konference:

 • V kalendáři poznámek aplikace Lotus vyberte Naplánovat schůzku.
 • Vyberte ikonu Plán na panelu nástrojů Produktivita webexu.
Zobrazí se karta Nová položka kalendáře.
2

Vyberte Přidat osobní schůzku konference nebo Přidat schůzku pouze pro zvuk.

3

V případě potřeby zadejte požadované informace o osobní konferenční schůzce.

4

Zadejte informace o valné hromadě:

 1. Zadejte předmět schůzky.

 2. Zadejte počáteční a koncový časy schůzky.

 3. (Nepovinné) Chcete-li určit způsob opakování schůzky, vyberte Opakovat a pak vyberte možnosti opakování. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu opakování schůzky.

 4. (Nepovinné) Zadejte další možnosti, které aplikace Lotus Notes poskytuje, například oznámení o schůzce.

5

Chcete-li pozvat uživatele na schůzku, vyberte ikonu adresáře a v panelu Pozvaní vyberte jména pozvaného nebo zadejte jména ručně.

Všichni účastníci, které pozvete pomocí integrace webexu do aplikace Lotus Notes, se nezobrazí v seznamu účastníků schůzky na webu Webex.

Další informace o pozvání účastníků v poznámkách k loterii Naleznete v nápovědě k systému Lotus Notes.

6

Zpracujte pozvánku.

 • Vyberte Uložit a odeslat pozvánky, chcete-li pozvánky odeslat účastníkům.
 • Vyberte Uložit jako pracovní verzi apozvěte účastníky na naplánovanou schůzku později.

Po naplánování schůzky můžete změnit všechna nastavení schůzky.

Nástroje pro zvýšení produktivity webexu přidávají naplánovanou schůzku do kalendáře aplikace Lotus Notes a veřejného kalendáře na webu webexu.

Pomocí možností opakování aplikace Lotus Notes můžete určit způsob opakování schůzky. Můžete například určit, že se schůzka bude opakovat každou středu ve 14:00 .m. až do určitého data. Integrace WebEx do aplikace Lotus Notes naplánuje schůzku každý den, který zadáte ve vzoru opakování.

V závislosti na vaší službě však nemusí být podporovány některé možnosti opakování v systému Lotus Notes. Další informace naleznete v tématu Omezení opakujícího se vzoru v integraci webexu do aplikace Lotus Notes.

1

Pokud jste naplánovali schůzku pomocí integrace webexu do aplikace Lotus Notes, otevřete položku kalendáře v kalendáři aplikace Lotus Notes.Zobrazí se dialogové okno Opakovat volby.
2

Určete volby opakování v dialogovém okně a pak vyberte OK.

Následující tabulka ukazuje rozdíly mezi vzory opakování webexu a aplikace Lotus Notes.

Tabulka 1. Webex Meetings

Typ

Možnost poznámek lotusu

Převedeno na možnost schůzky Webex

Týdně

Každých 1-8. týden dne: [Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]

Pro centra setkání:

Každých 1-8. týden dne: [Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]

Pro události Centra událostí a školení školicích středisek:

Každý týden dne: [Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]

Pokud naplánujte schůzku, která se opakuje každý X týden, kde X je větší než 1, v aplikaci Lotus Notes bude schůzka naplánována v aplikaci Lotus Notes podle zadaných pravidel, ale zobrazí se jako týdenní schůzka na vašem webu Webex.

Měsíčně

Počítání od konce měsíce

Nepodporováno

Ročně

Každý 1- 10. rok

Každým rokem.

Pokud naplánujte schůzku, která se opakuje každý X rok, kde X je větší než 1, v aplikaci Lotus Notes bude schůzka naplánována v aplikaci Lotus Notes, jak jste zadali, ale zobrazí se jako roční schůzka na vašem webu Webex.

Vlastní

Vlastní nastavení

Nepodporováno

Datum ukončení

Začít od data k datu

Pokud je časové období delší než jeden rok, je převedeno na jeden rok.

Počáteční datum od pokračuje x krát

Pokud je časové období delší než jeden rok, je převedeno na jeden rok.

Zadat výjimky

Nehýbat se

Není podporováno.

Přesunout na pátek

Není podporováno.

Přesunout na pondělí

Není podporováno.

Přesunout na nejbližší pracovní den

Není podporováno.

Odstranit

Není podporováno.

Tabulka 2. Osobní konferenční schůzky Webex

Typ

Možnost poznámek lotusu

Převedeno na možnost osobní konferenční schůzky Webex

Denně

Každý 1-31. den

Každý den

Měsíčně

Každý 1.-12. měsíc 1. -31.

Každý měsíc [1., 2., 3., 4., poslední den] [Ne, Po, Út, Čt, Pá a So]

Počítání od konce měsíce

Nepodporováno

Každý 1.-12. měsíc na [1., 2., 3., 4., poslední][Ne, Po, Út, Čt, Pá, So]

Každý 1 týden na [Ne, Po, Út, Čt, Pá, So]

Ročně

Každý 1- 10. rok

Nepodporováno

Vlastní

Vlastní nastavení

Nepodporováno

Datum ukončení

Začít od data k datu

Pokud je časové období delší než jeden rok, je převedeno na jeden rok.

Počáteční datum od pokračuje x krát

Pokud je časové období delší než jeden rok, je převedeno na jeden rok.

Zadat výjimky

Nehýbat se

Není podporováno.

Přesunout na pátek

Není podporováno.

Přesunout na pondělí

Není podporováno.

Přesunout na nejbližší pracovní den

Není podporováno.

Odstranit

Není podporováno.


Pro změnu nebo odstranění opakované schůzky v poznámkách k Lotusu si všimněte následujícího:

 • Při úpravách opakované schůzky, například při změně termínu nebo změny možností schůzky, musí být změny provedené v jedné instanci schůzky použity na všechny její instance, aby se změny na vašem webu Webex projevily. Pokud použijete změny pouze pro jednu instanci, bude provedena aktualizace v aplikaci Lotus Notes, nikoli však v kalendáři na vašem webu.

 • Pokud zrušíte jednu instanci opakované schůzky, bude odstraněna v aplikaci Lotus Notes, ale zůstane ve vašem kalendáři. Je třeba odstranit všechny výskyty opakované schůzky v aplikaci Lotus Notes, aby ji bylo možné odebrat z kalendáře.

Osobní konferenční schůzky a schůzky pouze pro zvuk se nezačátou automaticky v naplánovaných časech. Nejprve musíte zahájit zvukovou část schůzky a poté ji spustit online.


Pokud eskalujete osobní konferenční schůzku na schůzku v režimu online, může se k online části schůzky připojit pouze prvních 25 účastníků.

1

Začněte zvukovou část schůzky voláním na číslo uvedené v e-mailové pozvánce nebo na stránce Informace o osobních konferenčních schůzích.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že zvuková část osobní konference již byla zahájena.

2

Postupujte podle zvukových vyžádání a zadejte přístupový kód hostitele a zvukový pin.

Hostitel musí nastavit svůj zvukový pin a uložit ho, než bude moci generovat informace o účtu osobní konference.

3

Zahájit online část schůzky,

 1. Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce pro zobrazení stránky Informace o osobních konferenčních schůzích nebo přejděte na tuto stránku prostřednictvím webu Webex.

 2. Aby mohl hostitel zahájit schůzku, je třeba zadat přístupový kód hostitele a pin hostitele.

 3. Na stránce Informace o osobních konferenčních schůzích vyberte Spustit.

Pro účet webu Webex můžete nastavit následující předvolby.

1

Přejděte na Moje předvolby > Webex.

2

Vyberte Rozbalit vše, chcete-li rozbalit všechny oddíly, nebo vyberte jednotlivé oddíly, které chcete rozbalit.

3

V každé sekci určete předvolby:

 • Obecné: Nastavte časové pásmo, jazyk a národní prostředí, které mají být použity pro webové stránky na webu Webex. Můžete také nastavit výchozí stránku pro každou kartu.

 • Nastavení "Setkat se nyní": Nastavte výchozí možnosti pro okamžité schůzky, které začínáte pomocí meet now. Můžete vybrat výchozí typ schůzky, šablonu schůzky, heslo a možnosti připojení zvuku. V závislosti na nastavení webu můžete také vybrat, zda se vaše okamžité schůzky konají v osobním pokoji.

 • Zvuk: Zadejte informace o svém telefonním čísle a informace o osobních konferencích.

  V části Moje telefonní čísla zadejte telefonní čísla a pak vyberte dalšímožnosti:

  Ověřování volání: Pokud je tato možnost pro váš web povolena, umožňuje volat na schůzku, aniž byste museli zadávat číslo schůzky. Zaškrtnutím této možnosti telefonní číslo v předvolbách se váš účet mapuje na toto telefonní číslo. Tato funkce je k dispozici pouze pro schůzky se zvukem, který je povolen pro cli (identifikace linky volajícího) nebo ANI (automatická identifikace čísla).

  Zavolejte mi: Pokud web společnosti Webex podporuje službu Call Me, tato možnost umožňuje přijímat volání ze schůzky pro připojení ke zvuku. Tuto možnost můžete zaškrtnout u libovolného telefonního čísla v předvolbách.

  Zvukový kód PIN: Váš zvukový KÓD PIN pomáhá zabránit ostatním v připojení k vaší telefonnímu číslu ke schůzce. Při volání schůzky můžete být požádáni o zadání zvukového KÓDU. Nastavení webu Webex může vyžadovat zadání zvukového kódu PIN, zejména pokud používáte možnost ověřování pomocí služby Call-in.

  V části Osobní konference vyberte Generovat účet a nastavte až tři účty osobních konferencí.

  Účty osobních konferencí obsahují přístupový kód hostitele, který můžete použít ke spuštění zvukové části osobní konferenční schůzky. Obsahují také přístupový kód účastníka, aby se ostatní mohli připojit.

  Při plánování osobní konferenční schůzky můžete vybrat jeden ze svých osobních konferenčních účtů. Jeden z těchto účtů můžete také použít k zahájení okamžité osobní konferenční schůzky z libovolného telefonu, aniž byste ji nejprve naplánovali.

  Účet osobních konferencí můžete kdykoli smazat.

 • Video systémy: Přidejte video adresy pro videokonferenční systémy, které chcete použít s Webexem. Pokud web tuto funkci povolil, můžete ze schůzky do videosystému přijmout hovor o připojení ke zvuku a videu.

 • Můj osobní pokoj: Zadejte jedinečný název a jedinečnou adresu URL a zkopírujte adresu URL, kterou chcete sdílet s ostatními. V závislosti na nastavení webu můžete také zadat jinou adresu URL pro osobní pokoj. Můžete nastavit možnosti automatického uzamčení místnosti 5, 10, 15 nebo 20 minut po vstupu a přijetí oznámení, když někdo vstoupí do vstupní haly vašeho osobního pokoje, když jste mimo svůj pokoj.

 • Šablony plánování: Spravujte šablony plánování, které umožňují rychle naplánovat schůzky.

 • Možnosti plánování: Nastavte možnosti pro odstranění dokončených schůzek, výchozí typ schůzky, stránku Rychlý start a oprávnění k plánování.

 • Centrum podpory: Nastavte pořadí karet, které se zobrazují na řídicím panelu podpory.

4

Chcete-li uložit změny, vyberte Uložit.

Následující příkazy klávesnice jsou k dispozici během osobní konferenční schůzky. Hostitel má přístup k funkcím, které účastníci ne.

Pokud spustíte online část osobní konferenční schůzky, příkazy telefonní klávesnice již nejsou k dispozici.

Tabulka 3. Hostitel a účastníci:
Na... Vstoupit...
Poslech všech příkazů klávesnice **
Ztlumit zvuk *6
Ztlumit zvuk *6
Přehrát počet účastníků *#
Tabulka 4. Pouze hostitel:
Na... Vstoupit...
Uzamknout schůzku; zabraňuje komukoliv jinému v připojení *5
Odemknutí schůzky *5
Odeslání připomenutí e-mailu *7
Umožňuje účastníkům pokračovat ve schůzce bez hostitele *8 (pak zavěsit)
Ztlumit všechny účastníky ##
Zrušit ztlumení všech účastníků 99