Отговорете на телефон на колега (вземане на обаждане)

Ако споделяте задачи за обработка на повиквания с вашите колеги, можете да отговорите на повикване, което звъни на телефона на колега. Първо, вашият администратор трябва да ви назначи към поне една група за приемане на повиквания.

Отговорете на обаждане в рамките на вашата група (вземане)

Можете да отговорите на повикване, което звъни на друг телефон във вашата група за приемане на повиквания. Ако са налични няколко обаждания за вдигане, ще отговорите на повикването, което звъни за най-дълго време.

1

(По избор) Натиснете бутона за линия.

2

Натиснете Вдигни за да прехвърлите входящо повикване в рамките на вашата група за приемане към вашия телефон.