Odgovorite na poziv saradnika (preuzimanje poziva)

Ako delite zadatke rukovanja pozivima sa saradnicima, možete odgovoriti na poziv koji zvoni na telefonu saradnika. Prvo, administrator mora da vas dodeli najmanje jednoj grupi za preuzimanje poziva.

Odgovorite na poziv u okviru grupe (preuzimanje)

Možete da odgovorite na poziv koji zvoni na drugom telefonu u okviru grupe za preuzimanje poziva. Ako je dostupno više poziva za preuzimanje, odgovorićete na poziv koji najduže zvoni.

1

(Opcionalno) Pritisnite dugme Line.

2

Pritisnite PickUp da biste prebacili dolazni poziv u okviru grupe za preuzimanje na telefon.