ענה לטלפון של עמית לעבודה (איסוף שיחות)

אם אתה משתף שיחה לטיפול במשימות עם עמיתיך לעבודה, באפשרותך לענות לשיחה שמצלצלת בטלפון של עמית לעבודה. ראשית, על מנהל המערכת להקצותך לקבוצה אחת לפחות של איסוף שיחות.

ענה לשיחה בתוך הקבוצה (טנדר)

באפשרותך לענות לשיחה המצלצלת בטלפון אחר בתוך קבוצת האיסוף של השיחות. אם שיחות מרובות זמינות לאיסוף, תענה לשיחה שצלצלה למשך הזמן הארוך ביותר.

1

אופציונלי לחץ על לחצן הקו.

2

לחץ על הטנדר כדי להעביר שיחה נכנסת בתוך קבוצת האיסוף לטלפון.