מענה לטלפון של עמית לעבודה (ליקוט שיחה)

אם אתה משתף משימות לטיפול בשיחות עם עמיתים לעבודה, תוכל להשיב לשיחה שמצלצלת בטלפון של עמית לעבודה. תחילה, מנהל המערכת צריך להקצות אותך לקבוצה לתפיסת שיחות אחת לפחות.

מענה לשיחה בקבוצה שלך (לקט)

באפשרותך להשיב לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצת ליקוט השיחות שלך. אם קיימות שיחות מרובות זמינות לליקוט, תשיב לשיחה שצלצלה הכי הרבה זמן.

1

(אופציונלי) לחץ על לחצן הקו.

2

לחץ על לקט כדי להעביר שיחה נכנסת בתוך קבוצת הלקט לטלפון שלך.