Odbieranie telefonów za współpracowników (przejmowanie połączeń)

Jeśli użytkownik współdzieli zadania obsługi połączeń ze swoimi współpracownikami, może odbierać połączenia docierające do ich telefonów. Jednak najpierw administrator musi go przypisać do co najmniej jednej grupy przejmowania połączeń.

Odbieranie połączeń w ramach własnej grupy (przejmowanie połączeń)

Użytkownik może odebrać połączenie sygnalizowane przez inny telefon z tej samej grupy przejmowania połączeń. Jeśli dostępnych jest wiele połączeń do przejęcia, użytkownik otrzyma połączenie, które jest sygnalizowane najdłużej.

1

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk linii.

2

Naciśnij przycisk Przejmij, aby przenieść na swój telefon połączenie przychodzące z grupy przejmowania połączeń.