Odgovaranje na telefon suradnika (javljanje na poziv)

Ako zajedno sa suradnicima upravljate pozivima, možete odgovoriti na poziv koji zvoni na telefonu suradnika. Za to je potrebno da vas administrator najprije dodijeli barem jednoj pozivnoj skupini.

Odgovaranje na poziv unutar svoje skupine (Preuzmi)

Odgovoriti možete na poziv koji zvoni na drugom telefonu unutar svoje pozivne skupine. Ako je više poziva dostupno za hvatanje, odgovarate na poziv koji najduže zvoni.

1

(Neobavezno) Pritisnite gumb linije.

2

Pritisnite Preuzmi kako biste preuzeli dolazni poziv iz lovne skupine na svojemu telefonu.