Javi se na telefon suradnika (preuzimanje poziva)

Ako s kolegama dijelite zadatke rukovanja pozivima, možete odgovoriti na poziv koji zvoni na telefonu kolege. Prvo te administrator mora dodijeliti barem jednoj skupini za preuzimanje poziva.

Odgovori na poziv unutar svoje grupe (preuzimanje)

Možeš odgovoriti na poziv koji zvoni na drugom telefonu unutar svoje grupe za preuzimanje poziva. Ako je za preuzimanje dostupno više poziva, odgovorit ćeš na poziv koji zvoni već duže vrijeme.

1

(Opcionalno) Pritisnite tipku Line.

2

Pritisni PickUp za prijenos dolaznog poziva unutar grupe za preuzimanje na svoj telefon.