Инсталиране на агента за отдалечен достъп

За да инсталирате агента за отдалечен достъп, изпратете имейл съобщение, съдържащо връзка, която клиент на отдалеченото място може да избере за инсталиране на агента. Клиентът трябва да има достъп до имейла на отдалечения компютър.

Ако системата или мрежата на отдалеченото място не ви позволи да използвате съветника за настройка на отдалечен достъп, за да инсталирате агента за отдалечен достъп, обърнете се към администратора на сайта.


Извършването на промени в настройките на агента за отдалечен достъп чрез администриране на сайта не се отнася за съществуващи инсталации. Деинсталирайте и преинсталирайте агента за отдалечен достъп, за да приложите всички промени.

1

На страницата на компютрите за отдалечен достъп намерете групата, в която искате да настроите компютъра.

2

В колоната Действия изберете иконата Плик за групата.

3

В полето За да въведете имейл адрес, до който клиентът може да осъществи достъп на отдалечения компютър, след което изберете Изпращане.

Клиентът завършва следните стъпки:

 1. На отдалечения компютър клиентът отваря имейла и след това избира URL адреса в имейла.

 2. На страницата Настройване на отдалечен достъп клиентът избира Настройване на отдалечен достъп .

 3. В съветника за настройка клиентът въвежда информация и задава опции на следните панели:

  • Информация за профила: Името на компютъра и URL адресът към уеб сайта за отдалечен достъп.

   Името на компютъра по подразбиране е името, създадено от мрежовия администратор на отдалеченото място. След като отдалечен компютър е настроен за отдалечен достъп, вие или клиентът можете да промените името на компютъра от агента за отдалечен достъп на отдалечения компютър.

   Обикновено съветникът за настройка автоматично показва тази информация. След това изберете Напред.

   Ако инсталирате агента за отдалечен достъп на сървър с разрешено удостоверяване на прокси сървър, съветникът:

   • Автоматично открива прокси сървъра.

   • Показва диалогов прозорец, където можете да предоставите информацията за прокси сървъра.

  • Опции: Опции за компютъра, до който искате да получите достъп дистанционно. След това изберете Напред.

   Опция е затъмнено, ако администраторът на сайта не позволява на клиенти или представители на поддръжката да променят опцията.

  • Достъп: За достъп до всички приложения на отдалечения компютър изберете Цял работен плот. За достъп до конкретни приложения на отдалечения компютър изберете Добавяне , след което изберетеприложенията. След това изберете Напред.

   За да изберете няколко приложения едновременно, задръжте клавиша Ctrl, докато избирате всяко приложение.

 4. В панела Завършена настройка клиентът избира Готово, за да завърши инсталирането на отдалечен агент.

Агентът за отдалечен достъп влиза отдалечения компютър в мрежата за отдалечен достъп.

Иконата Webex отдалечен достъп - Наличен се появява в лентата на задачите на отдалечения компютър. Иконата на компютъра представлява отдалечения компютър и се появява в избраната от вас група. Това показва, че компютърът е достъпен за отдалечен достъп.

Свързване с отдалечен компютър

Можете да се свържете с няколко отдалечени компютъра едновременно и да работите на няколко отдалечени компютъра.

1

Влезте в уебсайта си за отдалечен достъп.

2

Отидете на страницата си Компютри за отдалечен достъп и изберете Свързване за свързване с компютъра, до който искате да получите достъп дистанционно.

3

Ако са избрани приложения за отдалечен достъп, изберете Свързване за приложението, до което искате първо да получите достъп.

След като се свържете с отдалечения компютър, можете да изберете и управлявате няколко приложения.

4

Ако се появи съобщението Изчакване за одобрение от отдалечен компютър, изберете OK и изчакайте.

Преди да можете да продължите, клиент на отдалеченото място трябва да ви предостави достъп.

Чакането за одобрение от съобщение за отдалечен компютър се появява само ако администраторът на сайта или клиентът, настроил отдалечения компютър, избере опцията.

5

Въведете кода за достъп, който администраторът на сайта ви е дал, след което изберете OK.

6

Ако администраторът на сайта е добавил удостоверяване по телефона към процеса на проверка:

 1. Изчакайте да получите телефонно обаждане на номера, който администраторът на сайта е посочил.

 2. Следвайте подканите.

След проверка отдалеченият работен плот или приложението, което сте избрали, и на екрана ви се появява контролен панел за сесия. Използвайте командното меню от контролния панел на сесията, за да управлявате сесията за отдалечен достъп.

7

Кликнете навсякъде на дисплея на отдалечения компютър, за да придобиете контрол.

Влизане и излизане от мрежата за отдалечен достъп

След като инсталирате Webex агент за отдалечен достъп на отдалечен компютър, агентът автоматично влиза компютъра в мрежата за отдалечен достъп.

Ако излезете компютъра от мрежата, влезте отново, за да получите достъп до компютъра от разстояние.

1

За да влезете отдалечен компютър, в лентата на задачите на отдалечения компютър щракнете с десния бутон върху иконата Webex отдалечен достъп - Офлайн след това изберете Влизане .

Иконата за отдалечен достъп на Webex показва като светнала и налична.

2

За да излезете от мрежата за отдалечен достъп, направете следното:

 1. В лентата на задачите на отдалечения компютър щракнете с десния бутон върху иконата Webex отдалечен достъп - Наличен след това изберете Излез .

 2. Изберете "Да", за да потвърдите.

Иконата за отдалечен достъп на Webex показва като офлайн.