Instalace agenta vzdáleného přístupu

Chcete-li nainstalovat agenta vzdáleného přístupu, odešlete e-mailovou zprávu obsahující odkaz, který může zákazník ve vzdáleném umístění vybrat pro instalaci agenta. Zákazník musí mít přístup k e-mailu ve vzdáleném počítači.

Pokud vám systém nebo síť ve vzdáleném umístění neumožňuje instalaci agenta vzdáleného přístupu použít Průvodce instalací vzdáleného přístupu, obraťte se na správce webu.


Provádění změn v nastavení agenta vzdáleného přístupu prostřednictvím správy webu se nevztahuje na stávající instalace. Odinstalujte a znovu nainstalujte Agenta vzdáleného přístupu, abyste mohli použít všechny změny.

1

Na stránce Počítače se vzdáleným přístupem vyhledejte skupinu, ve které chcete počítač nastavit.

2

Ve sloupci Akce vyberte ikonu Obálka pro skupinu.

3

Do pole Do zadejte e-mailovou adresu, ke které má zákazník přístup ve vzdáleném počítači, a pak vyberte Odeslat.

Zákazník provede následující kroky:

 1. Ve vzdáleném počítači zákazník otevře e-mail a pak vybere adresu URL v e-mailu.

 2. Na stránce Nastavit vzdálený přístup zákazník vybere Nastavit vzdálený přístup .

 3. V průvodci nastavením zákazník zadá informace a určí možnosti na následujících panelech:

  • Informace o účtu: Název počítače a adresa URL webu vzdáleného přístupu.

   Název počítače je ve výchozím nastavení název vytvořený správcem sítě ve vzdáleném umístění. Jakmile je vzdálený počítač nastaven pro vzdálený přístup, můžete vy nebo zákazník změnit název počítače z agenta vzdáleného přístupu ve vzdáleném počítači.

   Průvodce nastavením obvykle automaticky zobrazí tyto informace. Poté vyberte možnost Další.

   Pokud instalujete agenta vzdáleného přístupu na server s povoleným ověřováním proxy serveru, průvodce:

   • Automaticky detekuje proxy server.

   • Zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete zadat informace o proxy serveru.

  • Možnosti: Možnosti pro počítač, ke kterému chcete vzdáleně přistupovat. Poté vyberte možnost Další.

   Pokud správce webu nepovolí zákazníkům nebo zástupcům podpory změnit tuto možnost, je tato možnost ztlumená.

  • Přístup: Chcete-li získat přístup ke všem aplikacím ve vzdáleném počítači, vyberte Možnost Celá plocha. Pokud chcete získat přístup ke konkrétním aplikacím ve vzdáleném počítači, vyberte Přidata vyberte aplikace. Poté vyberte možnost Další.

   Chcete-li vybrat více aplikací současně, podržte při výběru každé aplikace klávesu Ctrl.

 4. Na panelu Dokončit instalaci zákazník vybere dokončit instalaci vzdáleného agenta.

Agent vzdáleného přístupu přihlásí vzdálený počítač do sítě vzdáleného přístupu.

Na hlavním panelu vzdáleného počítače se zobrazí ikona Webex Remote Access – k dispozici. Ikona počítače představuje vzdálený počítač a zobrazí se ve vybrané skupině. To znamená, že počítač je k dispozici pro vzdálený přístup.

Připojení ke vzdálenému počítači

Můžete se připojit k více vzdáleným počítačům a pracovat na jejich práci současně.

1

Přihlaste se na web vzdáleného přístupu.

2

Přejděte na stránku Počítače se vzdáleným přístupem a vyberte Připojit se k počítači, ke kterém chcete vzdáleně přistupovat.

3

Pokud byly pro vzdálený přístup vybrány aplikace, vyberte nejprve Připojit pro aplikaci, ke které chcete přistupovat.

Po připojení ke vzdálenému počítači můžete vybrat a spravovat více aplikací.

4

Pokud se zobrazí zpráva Čekání na schválení ze vzdáleného počítače, vyberte OK a počkejte.

Než budete moci pokračovat, musí vám zákazník ve vzdáleném umístění udělit přístup.

Zpráva Čekání na schválení ze vzdáleného počítače se zobrazí pouze v případě, že správce webu nebo zákazník, který vzdálený počítač nastavil, tuto možnost vybere.

5

Zadejte přístupový kód, který vám dal správce webu, a pak vyberte OK.

6

Pokud správce webu přidal do ověřovacího procesu telefonické ověřování:

 1. Počkejte na přijetí telefonního hovoru na číslo, které zadal správce webu.

 2. Postupujte podle pokynů.

Po ověření se na obrazovce zobrazí vzdálená plocha nebo vybraná aplikace a ovládací panely relace. Pomocí příkazové nabídky z Ovládacích panelů relace můžete relaci vzdáleného přístupu spravovat.

7

Kliknutím kamkoli na displej vzdáleného počítače získáte kontrolu.

Přihlášení a odhlášení ze vzdálené přístupové sítě

Po instalaci agenta vzdáleného přístupu Webex do vzdáleného počítače se agent automaticky přihlásí k síti vzdáleného přístupu.

Pokud počítač odhlásíte ze sítě, znovu jej přihlaste a získejte vzdálený přístup k počítači.

1

Chcete-li přihlásit vzdálený počítač, klikněte na hlavním panelu vzdáleného počítače pravým tlačítkem myši na ikonu Webex Remote Access - Offline a vyberte Přihlásit se.

Ikona vzdáleného přístupu Webex se zobrazuje jako rozsvícená a dostupná.

2

Chcete-li se odhlásit ze sítě vzdáleného přístupu, udělejte toto:

 1. Na hlavním panelu vzdáleného počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Webex Remote Access - Available a vyberte Odhlásit se.

 2. Chcete-li to potvrdit, vyberte Ano.

Ikona vzdáleného přístupu Webex se zobrazuje jako offline.