Installer Remote Access-agenten

For at kunne installere Remote Access-agenten skal du sende en e-mailmeddelelse, der indeholder et link, som en kunde på den eksterne placering kan vælge for at installere agenten. Kunden skal have adgang til e-mail på den eksterne computer.

Hvis systemet eller netværket på den eksterne placering ikke tillader dig at bruge Remote Access-guiden til opsætning til at installere Remote Access-agenten, skal du kontakte din webstedsadministrator.


Ændring af indstillingerne for Remote Access-agent via webstedsadministration gælder ikke for eksisterende installationer. Afinstaller og geninstaller Remote Access-agenten for at anvende eventuelle ændringer.

1

På siden for dine Remote Access-computere skal du finde gruppen, hvori du vil opsætte computeren.

2

I kolonnen Handlinger skal du vælge konvolut-ikonet for gruppen.

3

I feltet Til skal du skrive en e-mailadresse, som kunden kan tilgå på den eksterne computer, og derefter vælge Send.

Kunden gennemfører følgende trin:

 1. På den eksterne computer åbner kunden e-mailen, og vælger derefter URL-adressen.

 2. På siden Opsætning af Remote Access vælger kunden Opsætning af Remote Access.

 3. I guiden til opsætning indtaster kunden oplysninger og angiver valgmuligheder på følgende paneler:

  • Kontooplysninger: Computerens navn og URL-adressen til Remote Access-websted.

   Computerens navn er som standard det navn, der er oprettet af netværksadministratoren på den eksterne placering. Når en ekstern computer er sat op til ekstern adgang, kan du eller kunden ændre computernavnet fra Remote Access-agenten på den eksterne computer.

   Typisk viser guiden til opsætning automatisk disse oplysninger. Vælg derefter Næste.

   Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server med proxyserverbekræftelse aktiveret, vil guiden:

   • Påviser automatisk proxyserveren.

   • Viser en dialogboks, hvor du kan opgive oplysninger om proxyserveren.

  • Valgmuligheder: Valgmuligheder for computeren, du ønsker at få ekstern adgang til. Vælg derefter Næste.

   En valgmulighed sløres, hvis webstedsadministratoren ikke tillader kunder eller kundeservicerepræsentanter at ændre valgmuligheden.

  • Adgang: For at få adgang til alle applikationerne på den eksterne computer skal du vælge Hele desktoppen. For at få adgang til de specifikke applikationer på den eksterne computer skal du vælge Tilføj og derefter vælge applikationerne. Vælg derefter Næste.

   For at vælge flere applikationer samtidigt skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger hver applikation.

 4. På panelet Opsætning udført vælger kunden Afslut for at gennemføre installationen af ekstern agent.

Remote Access-agenten logger den eksterne computer ind på Remote Access-netværket.

Ikonet Webex Remote Access – Tilgængelig vises på den eksterne computers værktøjsbjælke. Computerikonet repræsenterer den eksterne computer og vises i den gruppe, du valgte. Dette angiver, at computeren er tilgængelig for ekstern adgang.

Tilslut til en ekstern computer

Du kan tilslutte til og arbejde på flere eksterne computere samtidig.

1

Log ind på dit Remote Access-websted.

2

Gå til siden for dine Remote Access-computere, og vælg Tilslut for at tilslutte til computeren, du vil have ekstern adgang til.

3

Hvis applikationerne er blevet valgt for ekstern adgang, skal du vælge Tilslut for den applikation, som du først vil tilgå.

Efter du tilslutter til den eksterne computer, kan du vælge og administrere flere applikationer.

4

Hvis meddelelsen Venter på godkendelse fra en ekstern computer vises, skal du vælge OK og vente.

Før du kan fortsætte, skal en kunde på den eksterne placering give dig adgang.

Meddelelsen Venter på godkendelse fra ekstern computer vises kun, hvis webstedsadministratoren eller kunden, der opsætter den eksterne computer, vælger valgmuligheden.

5

Indtast adgangskoden, som webstedsadministratoren gav dig, og vælg derefter OK.

6

Hvis webstedsadministratoren tilføjede telefonbekræftelse til verificeringsprocessen:

 1. Vent på at modtage et telefonopkald på nummeret, som webstedsadministratoren har angivet.

 2. Følg anvisningerne.

Efter verificering vises den eksterne desktop eller den valgte applikation, og et sessionskontrolpanel vises på din skærm. Brug kommandomenuen fra sessionskontrolpanelet for at administrere Remote Access-sessionen.

7

Klik hvor som helst på skærmen på den eksterne computer for at tage kontrol.

Log ind og ud af Remote Access-netværket

Når du installerer Webex-fjernadgang-agenten på en ekstern computer, logger agenten automatisk computeren ind på Remote Access netværket.

Hvis du logger computeren ud fra netværket, log ind igen for at tilgå computeren eksternt.

1

For at logge en ekstern computer ind skal du højreklikke på ikonet Webex Remote Access – Offline på opgavebjælken for den eksterne computer og derefter vælge Log ind.

Webex Remote Access-ikonet vises oplyst og tilgængeligt.

2

For at logge ud fra Remote Access-netværket skal du gøre følgende:

 1. I opgavebjælken til den eksterne computer skal du højreklikke på ikonet Webex Remote Access – Tilgængelig og derefter vælge Log ud.

 2. Klik Ja for at bekræfte.

Webex Remote Access-ikonet vises som offline.