De Remote Access Agent installeren

Voor installatie van de Remote Access Agent stuurt u een e-mailbericht met een koppeling die een klant op de externe locatie kan selecteren om de agent te installeren. De klant moet de e-mail op de externe computer kunnen openen.

Neem contact op met uw sitebeheerder als u de Remote Access Agent niet via de Remote Access-installatiewizard op het systeem of netwerk op de externe locatie kunt installeren.


Het wijzigen van de instellingen van de Remote Access agent via Sitebeheer is niet van toepassing op bestaande installaties. Verwijder de Remote Access agent en installeer deze opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

1

Zoek op uw pagina Remote Access-computers naar de groep waarin u de computer wilt instellen.

2

Selecteer in de kolom Acties het enveloppictogram voor de groep.

3

Typ in het vak Aan een e-mailadres van de klant op de externe computer en klik vervolgens op Verzenden.

De klant voert de volgende stappen uit:

 1. De klant opent het e-mailbericht op de externe computer en selecteert de URL in het bericht.

 2. Op de pagina Remote Access instellen selecteert de klant Remote Access instellen.

 3. In deze installatiewizard geeft de klant de vereiste informatie en de gewenste opties op via de volgende deelvensters:

  • Accountgegevens: de computernaam en de URL van de Remote Access-website.

   De computernaam is standaard de naam die de netwerkbeheerder op de externe locatie voor de computer heeft gemaakt. Zodra een externe computer is ingesteld op externe toegang, kunt u of kan de klant via de Remote Access Agent op de externe computer de computernaam wijzigen.

   Gewoonlijk wordt de informatie automatisch in de installatiewizard weergegeven. Selecteer Volgende.

   Als u de Remote Access Agent installeert op een server waarop proxyserververificatie is ingeschakeld, doet de wizard het volgende:

   • Detecteert de proxyserver automatisch.

   • Toont een dialoogvenster waarin u de informatie over de proxyserver kunt opgeven.

  • Opties: de opties voor de computer waartoe u externe toegang wilt. Selecteer Volgende.

   Als de sitebeheerder niet toestaat dat klanten of ondersteuningsmedewerkers een optie wijzigen, wordt deze optie grijs weergegeven.

  • Toegang: selecteer Volledige bureaublad als u toegang wilt tot alle toepassingen op de externe computer. Selecteer Toevoegen als u toegang wilt tot specifieke toepassingen op de externe computer en selecteer vervolgens deze toepassingen. Selecteer Volgende.

   Als u meerdere toepassingen tegelijk wilt selecteren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt tijdens het selecteren van elke toepassing.

 4. De klant klikt in het deelvenster Installatie voltooid op Voltooien om de installatie van de Remote Access Agent te voltooien.

De Remote Access Agent meldt de externe computer aan bij het Remote Access-netwerk.

Het pictogram Webex Remote Access - Beschikbaar wordt weergegeven op de taakbalk van de externe computer. De externe computer wordt aangeduid met het computerpictogram en wordt weergegeven in de groep die u hebt geselecteerd. Dit pictogram geeft aan dat de computer nu beschikbaar is voor externe toegang.

Verbinding maken met een externe computer

U kunt verbinding maken met en werken op meerdere externe computers tegelijk.

1

Meld u aan bij uw Remote Access-website.

2

Ga naar uw pagina Remote Access-computers en klik op Verbinden om verbinding te maken met de computer waartoe u externe toegang wilt krijgen.

3

Als toepassingen zijn geselecteerd voor externe toegang, selecteert u Verbinden voor de toepassing die u als eerste wilt openen.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met de externe computer, kunt u meerdere toepassingen selecteren en beheren.

4

Als het bericht Wachten op goedkeuring van externe computer wordt weergegeven, selecteert u OK en wacht u.

Voordat u kunt doorgaan, moet een klant op de externe locatie u toegang verlenen.

Het bericht Wachten op goedkeuring van externe computer wordt alleen weergegeven als de sitebeheerder of de klant die de externe computer heeft ingesteld, de optie selecteert.

5

Voer de toegangscode in die de sitebeheerder u heeft gegeven en selecteer OK.

6

Als de sitebeheerder telefoonverificatie aan het verificatieproces heeft toegevoegd:

 1. Wacht tot u een telefoontje ontvangt op het nummer dat de sitebeheerder heeft opgegeven.

 2. Volg de aanwijzingen.

Na verificatie worden het externe bureaublad of de door u geselecteerde toepassing en een bedieningspaneel Sessie op uw scherm weergeven. Gebruik het opdrachtmenu van het bedieningspaneel Sessie om de Remote Access-sessie te beheren.

7

Klik op een willekeurige plaats op het scherm van de externe computer om het beheer te verkrijgen.

Aan- en afmelden bij het Remote Access-netwerk

Zodra u de Webex Remote Access agent op een externe computer installeert, meldt de agent de computer automatisch aan bij het Remote Access netwerk.

Als u de computer afmeldt bij het netwerk, moet u de computer weer aanmelden om opnieuw externe toegang tot de computer te krijgen.

1

Als u een externe computer wilt aanmelden, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Webex Remote Access - Offline op de taakbalk van de externe computer en selecteert u Aanmelden.

Het pictogram Webex Remote Access wordt verlicht en als beschikbaar weergegeven.

2

Ga als volgt te werk als u een computer wilt afmelden bij het Remote Access-netwerk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Webex Remote Access - Beschikbaar op de taakbalk van de externe computer en klik op Afmelden.

 2. Selecteer Ja om te bevestigen.

Het Webex Remote Access-pictogram wordt weergegeven als offline.