Installere Remote Access-agenten

Hvis du vil installere Remote Access-agenten, sender du en e-postmelding som inneholder en kobling som en kunde på den eksterne plasseringen kan bruke for å installere agenten. Kunden må kunne få tilgang til e-posten på den eksterne datamaskinen.

Hvis systemet eller nettverket på den eksterne plasseringen ikke lar deg bruke installasjonsveiviseren for Remote Access til å installere Remote Access-agenten, kontakter du nettstedsadministratoren.


Hvis du gjør endringer i innstillingene for agenten for ekstern pålogging via nettstedsadministrasjon, gjelder de ikke for eksisterende installasjoner. Avinstaller og installer Agent for ekstern pålogging på nytt for å ta i bruk eventuelle endringer.

1

Finn gruppen du vil konfigurere datamaskinen i, på siden Remote Access-datamaskiner.

2

I Handlinger-kolonnen, velger duKonvolutt-ikonet for gruppen.

3

Skriv inn en e-postadresse som kunden har tilgang til på den eksterne datamaskinen, i Til-boksen, og velg deretter Send.

Kunden fullfører følgende trinn:

 1. På den eksterne datamaskinen åpner kunden e-posten, og velger deretter URL-adressen i e-posten.

 2. På siden Konfigurer Remote Access velger kunden Konfigurer Remote Access.

 3. I installasjonsveiviseren skriver kunden inn informasjon og angir alternativer på følgende paneler:

  • Kontoinformasjon: Datamaskinnavnet og URL-adressen til Remote Access-nettstedet.

   Datamaskinnavnet er som standard navnet som opprettes av nettverksadministratoren på den eksterne plasseringen. Når en ekstern datamaskin er konfigurert for ekstern pålogging, kan du eller kunden endre datamaskinnavnet fra Remote Access-agenten på den eksterne datamaskinen.

   Vanligvis viser installasjonsveiviseren denne informasjonen automatisk. Velg deretter Neste.

   Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server der proxy-servergodkjenning er aktivert, gjør du følgende:

   • Oppdager proxy-serveren automatisk.

   • Viser en dialogboks der du kan angi proxy-serverinformasjon.

  • Alternativer: Alternativer for datamaskinen du vil ha ekstern tilgang til. Velg deretter Neste.

   Et alternativ er nedtonet hvis nettstedsadministratoren ikke tillater at kunder eller kundestøtterepresentanter endrer alternativet.

  • Tilgang: Hvis du vil ha tilgang til alle programmene på den eksterne datamaskinen, velger du Hele skrivebordet. Hvis du vil ha tilgang til bestemte programmer på den eksterne datamaskinen, velger du Legg til, og deretter velger du programmene. Velg deretter Neste.

   Hvis du vil merke flere programmer samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du merker hvert program.

 4. I panelet Oppsettet er fullført velger kunden Fullfør for å fullføre installasjonen av agenten.

Remote Access-agenten logger den eksterne datamaskinen i Remote Access-nettverket.

Ikonet Webex Remote Access – Tilgjengelig vises på oppgavelinjen på den eksterne datamaskinen. Datamaskinikonet representerer den eksterne datamaskinen og vises i gruppen du valgte. Dette angir at datamaskinen er tilgjengelig for ekstern tilgang.

Koble til en ekstern datamaskin

Du kan koble til og arbeide på flere eksterne datamaskiner samtidig.

1

Logg på Remote Access-nettstedet.

2

Gå til siden Remote Access-datamaskiner, og velg Koble til for å koble til datamaskinen du vil ha ekstern tilgang til.

3

Hvis programmer er valgt for ekstern pålogging, velger du Koble til for programmet du vil ha tilgang til først.

Når du har koblet til den eksterne datamaskinen, kan du velge og administrere flere programmer.

4

Hvis meldingen Venter på godkjenning fra ekstern datamaskin vises, velger du OK og venter.

Før du kan fortsette, må en kunde på den eksterne plasseringen gi deg tilgang.

Meldingen Venter på godkjenning fra ekstern datamaskin vises bare hvis nettstedsadministratoren eller kunden som konfigurerte den eksterne datamaskinen, velger alternativet.

5

Skriv inn tilgangskoden som nettstedsadministratoren ga deg, og velg deretter OK.

6

Hvis nettstedsadministratoren la til telefongodkjenning i bekreftelsesprosessen:

 1. Vent med å motta en telefonsamtale på det angitte nummeret som nettstedsadministratoren har angitt.

 2. Følg instruksjonene.

Etter bekreftelsen vises det eksterne skrivebordet eller programmet du valgte, og et kontrollpanel for økten vises på skjermen. Bruk kommandomenyen fra kontrollpanelet for økt til å administrere Remote Access-økten.

7

Klikk hvor som helst på skjermen på den eksterne datamaskinen for å ta kontroll.

Logge på og av Remote Access-nettverket

Når du har installert Webex Remote Access-agenten på en ekstern datamaskin, logger agenten automatisk datamaskinen i Remote Access-nettverket.

Hvis du logger datamaskinen fra nettverket, logger du den på igjen for å få tilgang til datamaskinen eksternt.

1

Hvis du vil logge på en ekstern datamaskin, høyreklikker du på ikonet Webex Remote Access – frakoblet på oppgavelinjen på den eksterne datamaskinen, og deretter velger du Logg på.

Webex Remote Access-ikonet vises som opplyst og tilgjengelig.

2

Gjør følgende for å logge av Remote Access-nettverket:

 1. Høyreklikk på ikonet Webex Remote Access – Tilgjengelig på oppgavelinjen for den eksterne datamaskinen, og velg deretter Logg av.

 2. Velg Ja for å bekrefte.

Webex Remote Access-ikonet vises som frakoblet.