Ако сте администратор на клиенти или администратор на партньор, можете да активирате ескалация на чата във вашите виртуални агенти, като добавите действие на GetExpert към намерението във вашия агент на Dialogflow. Намерението описва намерението на клиента за чат разговора.

За повече информация относно използването на намерения вижте Намерения в документацията на Google Dialogflow.

Когато клиент въведе заявка, тя задейства намерение. Ако намерението съдържа действие на GetExpert , виртуалният агент ескалира чата до експерт в Agent Desktop.

В Dialogflow можете да задействате намерението, когато:

  • Клиентът въвежда определени фрази.

  • Конкретна информация за клиента е налична в разговора.

  • Клиентът въвежда фраза, която агентът на Dialogflow не може да разпознае.

  • Има проследяване на друго задействано намерение.

Можете да изтеглите предварително конфигурирано намерение от https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Използвайте конзолата на агента на Dialogflow , за да качите предварително конфигурираното намерение. За повече информация вижте раздела Експортиране и импортиране в темата Настройки на агента в документацията на Google Dialogflow.

След като сте създали Dialogflow агент с намерения в конзолата Dialogflow на Google, трябва да конфигурирате виртуалния си агент в Webex Control Hub, за да се интегрира с агента Dialogflow. За повече информация вижте статията Конфигуриране на виртуален агент в Webex Контактен център .