Om du är kundadministratör eller partneradministratör kan du aktivera chatteskalering hos dina virtuella agenter genom att lägga till en GetExpert-åtgärd till avsikten i din Dialogflow-agent. Avsikt beskriver kundens avsikt med chattkonversationen.

Mer information om hur du använder avsikter finns i dokumentationen om avsikter i Google Dialogflow.

När en kund ställer en fråga utlöses en avsikt. Om avsikten innehåller en GetExpert-åtgärd eskalerar den virtuella agenten chatten till en expert på Agent Desktop.

I Dialogflow kan du utlösa avsikten när:

  • Kunden anger vissa fraser.

  • En viss del av kundinformationen är tillgänglig i konversationen.

  • Kunden anger en fras som Dialogflow-agenten inte känner igen.

  • Det finns en uppföljning av en annan utlöst avsikt.

Du kan hämta en förkonfigurerad avsikt från https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Använd Dialogflow-agentens konsol för att ladda upp den förkonfigurerade avsikten. Mer information finns i avsnittet Exportera och importera i ämnet Agentinställningar i dokumentationen för Google Dialogflow.

När du har skapat en Dialogflow-agent med avsikter i Googles Dialogflow-konsol måste du konfigurera den virtuella agenten i Webex Control Hub så att den integreras med Dialogflow-agenten. Mer information finns i artikeln Konfigurera en virtuell agent i Webex kontaktcenter .