Ako ste administrator klijenta ili administrator partnera, možete da omogućite eskalaciju ćaskanja u virtuelnim agentima tako što ćete dodati GetExpert radnju u nameru u svom agentu dijaloga. Namera opisuje nameru kupca za razgovor o ćaskanju.

Više informacija o korišćenju namera potražite u članku Namere uGoogle Dialogflow dokumentaciji.

Kada kupac unese upit, on pokreće nameru. Ako namera sadrži GetExpert radnju, virtuelni agent eskalira ćaskanjem sa stručnjakom za Agent Desktop.

Okidač radnje GetExpert možete da konfigurišete u dijalogu da biste kontrolisali kada bi virtuelni agent trebalo da eskalira razgovore sa ljudskim agentom.

U dijalogu možete da pokrenete nameru kada:

  • Kupac unosi određene fraze.

  • Određeni deo informacija o klijentima dostupan je u razgovoru.

  • Kupac unosi frazu koju agent dijaloga ne može da prepozna.

  • Postoji nastavak još jedne pokrenute namere.

Unapred konfigurisanu nameru možete preuzeti sa https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json. Koristite konzolu agenta dialogflow-a da biste otpremili unapred konfigurisanu nameru. Više informacija potražite u odeljku Izvoz i uvoz u temi Postavke agenta u dokumentaciji Google Dialogflow.

Nakon što ste kreirali Dialogflow agent sa namerama u Google-ovoj Dialogflow konzoli, morate da konfigurišete svog Virtuelnog agenta u Webex kontrolnom čvorištu da se integriše sa Dialogflow agentom. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje virtuelnog agenta Webex kontakt centru.