Ak ste zákaznícky administrátor alebo partnerský administrátor, môžete povoliť eskaláciu chatu vo svojich virtuálnych agentoch pridaním akcie GetExpert k zámeru vo vašom agentovi Dialogflow. Zámer opisuje zámer zákazníka pre chatovú konverzáciu.

Ďalšie informácie o používaní zámerov nájdete v dokumentácii Zámery v dokumentácii Google Dialogflow.

Keď zákazník zadá dotaz, spustí to úmysel. Ak zámer obsahuje akciu GetExpert , virtuálny agent eskaluje chat odborníkovi na Agent Desktop.

V dialógovom okne môžete zámer spustiť, keď:

  • Zákazník zadá určité frázy.

  • V konverzácii je k dispozícii konkrétna informácia o zákazníkovi.

  • Zákazník zadá frázu, ktorú agent Dialogflow nedokáže rozpoznať.

  • Nasleduje ďalší spustený zámer.

Predkonfigurovaný zámer si môžete stiahnuť z https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Použite konzolu agenta Dialogflow na nahratie predkonfigurovaného zámeru. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Export a import v téme Nastavenia agenta v dokumentácii Google Dialogflow.

Po vytvorení agenta Dialogflow so zámermi v konzole Dialogflow spoločnosti Google musíte nakonfigurovať virtuálneho agenta v riadiacom centre Webex tak, aby sa integroval s agentom Dialogflow. Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácia virtuálneho agenta v Webex Contact Center .