Hvis du er kundeadministrator eller partneradministrator, kan du aktivere chat-eskalering i de virtuelle agentene ved å legge til en GetExpert-handling i hensikten i Dialogflow-agenten . Intent beskriver kundens intensjon for chat-samtalen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker intensjoner, kan du se Intensjoner i dokumentasjonen for Google Dialogflow.

Når en kunde skriver inn en spørring, utløser det en intensjon. Hvis hensikten inneholder en GetExpert-handling , eskalerer den virtuelle agenten chatten til en ekspert på Agent Desktop.

I Dialogflow kan du utløse intensjonen når:

  • Kunden skriver inn visse setninger.

  • En bestemt del av kundeinformasjonen er tilgjengelig i samtalen.

  • Kunden skriver inn en setning som Dialogflow-agenten ikke kan gjenkjenne.

  • Det er en oppfølging av en annen utløst hensikt.

Du kan laste ned en forhåndskonfigurert intensjon fra https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json . Bruk konsollen til Dialogflow-agenten til å laste opp den forhåndskonfigurerte gjengivelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Eksporter og importer i emnet Agentinnstillinger i dokumentasjonen for Google Dialogflow.

Når du har opprettet en Dialogflow-agent med intensjoner i Googles Dialogflow-konsoll, må du konfigurere den virtuelle agenten din i Webex Control Hub for å integrere med Dialogflow-agenten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Konfigurere en virtuell agent i Webex kontaktsenter .