Hvis du er kundeadministrator eller partneradministrator, kan du aktivere chat-eskalering i de virtuelle agentene ved å legge til en GetExpert til hensikten i Dialogflow-agenten. Intent beskriver intensjonen til kunden for chattesamtalen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker intensjoner, kan du se Intensjoner i dokumentasjonen for Google Dialogflow.

Når en kunde angir en spørring, utløser den en hensikt. Hvis hensikten inneholder en GetExpert -handlingen, eskalerer den virtuelle agenten chatten til en ekspert på Agent Desktop.

Du kan konfigurere GetExpert -handlingsutløseren i Dialogflow for å kontrollere når den virtuelle agenten skal eskalere samtaler til en menneskelig agent.

I Dialogflyt kan du utløse hensikten når:

  • Kunden angir bestemte uttrykk.

  • En bestemt kundeinformasjon er tilgjengelig i samtalen.

  • Kunden angir et uttrykk som Dialogflow-agenten ikke gjenkjenner.

  • Det er en oppfølging av en annen utløst hensikt.

Du kan laste ned en forhåndskonfigurert hensikt fra https:/ / virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/ DialogFlow / escalation.json . Bruk Dialogflow-agentens konsoll til å laste opp den forhåndskonfigurerte hensikten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Eksportere og importere i emnet Agentinnstillinger i dokumentasjonenfor Google Dialogflow.

Når du har opprettet en Dialogflow-agent med intensjoner i Googles Dialogflow-konsoll, må du konfigurere den virtuelle agenten din i Webex Control Hub til å integreres med Dialogflow-agenten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Konfigurere en virtuell agent i Webex Contact Center .