За да покажете опцията Вземане на повикване в долния колонтитул, щракнете върху Настройки на повикването в долния колонтитул, изберете Отваряне на предпочитанията за повикване и проверете Показване на взимането на повикване в долния колонтитул.
1

Ако чуете телефонно обаждане да влиза в настолния телефон на вашия колега, изберете Вземане на повикване в долния колонтитул на Webex App.

2

Изберете една от следните опции:

 • Вземане– изберете повикването, което звъни най-дълго.

 • Насочен пикап– въведете номера на разширението на пикапа на вашия колега и след това натиснете клавиша Enter.

В зависимост от настройката ви, може или не може да получавате известия за входящи повиквания, когато повикването влезе в група за взимане, към която принадлежите.

За да покажете опцията Вземане на повикване в долния колонтитул, щракнете върху Настройки на повикването в долния колонтитул, изберете Отваряне на предпочитанията за повикване и проверете Показване на взимането на повикване в долния колонтитул.

1

Изберете една от следните опции:

 • Чувате телефонно обаждане да влиза в настолния телефон на колега – щракнете върху Вземане на повикване в долния колонтитул на приложението си. След това изберете Вземане на повикване, за да вземете групово повикване, или Насочено вземане , за да вземете повикване на конкретен номер.Ако изберете Насочено взимане, въведете номера на пикапа и след това щракнете върху Enter.
 • Получавате известие за обаждане в Webex App, че колегата има входящо повикване – проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил.Ако са заети или недостъпни, щракнете върху Вдигни, за да отговорите на повикването им.

В зависимост от настройката ви, може или не може да получавате известия за входящи повиквания, когато повикването влезе в група за взимане, към която принадлежите.
1

Изберете една от следните опции:

 • Чувате телефонно обаждане да влиза в настолния телефон на колега, но не получавате известие в Webex App – отидете и след това изберете Вземане на обаждания в долната част на историятана обажданията.

  След това изберете подходящата група за вземане (Вземанена повикване, Друг пикапза повикване или Насочено взимане).Ако изберете Насочено взимане, въведете номера на пикапа и след това натиснете клавиша Enter.Щракнете отново върху Вдигни.

 • Получавате известие за обаждане в Webex App, че член на екипа има входящо повикване – проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил.Ако са заети или недостъпни, щракнете върху Вдигни, за да отговорите на повикването им.

2

След това можете да решите дали искате да отговорите или да откажете повикването.И ако обаждащият се е потребител на Webex App, можете дори да им изпратите съобщение.

Ако някой друг отговори на обаждането преди вас, получавате известие, че няма обаждане, което да вземете.

Взимането на повикване все още не се поддържа в мобилното ви приложение.

В зависимост от настройката ви, може или не може да получавате известия за входящи повиквания, когато повикването влезе в група за взимане, към която принадлежите.

Преди да започнете

Можете да изключите известията, като докоснете снимката на потребителския си профил, изберете Повиквания и след това под Вземанена повикване включете Изключване на звука на известията.
1

Изберете една от следните опции:

 • Чувате телефонно обаждане да влиза в настолния телефон на колега, но не получавате известие в Webex App – отидете на Повиквания и след това изберете раздела Вземане на обаждания в горната част на хронологиятана обажданията.

  След това изберете подходящата група за взимане (Вземане, Друг пикапили Вземане на повикване при конкретно разширение).Ако изберете да вземете повикване при конкретно разширение, въведете разширението и след това докоснете зелената стрелка.

 • Получавате известие за обаждане в Webex App, че член на екипа има входящо повикване – проверете състоянието на лицето на снимката на потребителския му профил.Ако са заети, щракнете върху Вдигни , за да отговорите на повикването им.

  След това можете да решите дали искате да отговорите или да откажете повикването.И ако обаждащият се е потребител на Webex App, можете дори да им изпратите съобщение.

  Ако някой друг отговори на обаждането преди вас, получавате известие, че няма обаждане, което да вземете.