Ako niste sigurni šta vam je podešeno, pogledajte koju uslugu pozivanja imate.

Da biste prikazali opciju "Preuzimanje poziva " u podnožju stranice, u podnožju izaberite stavku Postavke poziva, izaberite stavku Otvori željene opcije poziva i proverite preuzimanje poziva za prikaz u podnožju stranice.
1

Ako čujete telefonski poziv u kancelarijskom telefonu vašeg saradnika, izaberite pozovite Pickup u podnožju Webex aplikacije.

2

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Preuzimanje– izaberite poziv koji najduže zvoni.

 • Usmereni preuzimanje– unesite broj proširenja za preuzimanje saradnika, a zatim pritisnite taster Enter.

U zavisnosti od podešavanja, možete, ali i ne morate da dobijate obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u grupu za preuzimanje kojoj pripadate.

Da biste prikazali opciju "Preuzimanje poziva " u podnožju stranice, u podnožju izaberite stavku Postavke poziva, izaberite stavku Otvori željene opcije poziva i proverite preuzimanje poziva za prikaz u podnožju stranice.

1

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Čujete da telefonski poziv dolazi u telefonu saradnika – kliknite na dugme "Pozovi pikap " u podnožju aplikacije. Zatim izaberite preuzimanje poziva da biste pokupili grupni poziv ili usmereno preuzimanje da biste pokupili poziv na određeni broj.Ako odaberete opciju " Usmereno preuzimanje", unesite broj preuzimanja, a zatim kliknite na dugme "Unesite".
 • U Aplikaciji Webex dobijate obaveštenje o pozivu da saradnik ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila.Ako su zauzeti ili nedostupni, kliknite na dugme " Pokupi" da biste odgovorili na njihov poziv.

U zavisnosti od podešavanja, možete, ali i ne morate da dobijate obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u grupu za preuzimanje kojoj pripadate.
1

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Čujete da telefonski poziv dolazi u kancelarijskom telefonu saradnika, ali ne dobijate obaveštenje u Aplikaciji Webex – idite na, a zatim izaberite stavku Pozovi preuzimanje na dnu istorije poziva.

  Zatim izaberite odgovarajuću grupu za preuzimanje (preuzimanje poziva, preuzimanje drugih pozivaili usmereno preuzimanje).Ako odaberete opciju "Usmereno preuzimanje", unesite broj preuzimanja, a zatim pritisnite taster Enter.Ponovo kliknite na dugme " Podigni slušalicu".

 • U webex aplikaciji dobijate obaveštenje o pozivu da član tima ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila.Ako su zauzeti ili nedostupni, kliknite na dugme " Pokupi" da biste odgovorili na njihov poziv.

2

Zatim možete da odlučite da li želite da odgovorite ili da odbijete poziv.A ako je pozivalac korisnik Webex aplikacije, možete čak i da im pošaljete poruku.

Ako se neko drugi javi na poziv pre vas, dobijate obaveštenje da nema poziva za javljanje.

Preuzimanje poziva još uvek nije podržano u aplikaciji za mobilne uređaje.

U zavisnosti od podešavanja, možete, ali i ne morate da dobijate obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u grupu za preuzimanje kojoj pripadate.

Pre nego što počnete

Obaveštenja možete da isključite tako što ćete dodirnuti sliku profila, izabrati stavku Pozivi, a zatim u okviru preuzimanjepoziva uključiti obaveštenja priguši ton.
1

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Čujete da telefonski poziv dolazi u kancelarijskom telefonu saradnika, ali ne dobijate obaveštenje u Aplikaciji Webex – idite na "Pozivi ", a zatim izaberite karticu "Preuzimanje poziva" na vrhu istorije poziva.

  Zatim izaberite odgovarajuću grupu za preuzimanje (preuzimanje, drugipreuzimanje ili preuzimanje poziva u određenoj ekstenziju). Ako odaberete da pokupite poziv na određenoj ekstenziju, unesite proširenje, a zatim dodirnite zelenu strelicu.

 • U webex aplikaciji dobijate obaveštenje o pozivu da član tima ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila.Ako su zauzeti, kliknite na dugme "Pokupi " da biste odgovorili na njihov poziv.

  Zatim možete da odlučite da li želite da odgovorite ili da odbijete poziv.A ako je pozivalac korisnik Webex aplikacije, možete čak i da im pošaljete poruku.

  Ako se neko drugi javi na poziv pre vas, dobijate obaveštenje da nema poziva za javljanje.