Hvis du vil vise alternativet Samtalehenting i bunnteksten, klikker du på Anropsinnstillinger i bunnteksten, velger Åpne anropsinnstillinger og merker av for Vis henting av anrop i bunnteksten.
1

Hvis du hører en telefonsamtale komme inn i kollegaens bordtelefon, velger du Ring henting i bunnteksten til Webex App.

2

Velg ett av følgende alternativer:

 • Henting– velg samtalen som har ringt lengst.

 • Rettet henting– skriv inn hentenummeret til kollegaen din, og trykk deretter ENTER.

Avhengig av oppsettet ditt, kan det hende du ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

Hvis du vil vise alternativet Samtalehenting i bunnteksten, klikker du på Anropsinnstillinger i bunnteksten, velger Åpne anropsinnstillinger og merker av for Vis henting av anrop i bunnteksten.

1

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn i en kollegas bordtelefon – klikk Ring henting i bunnteksten i appen. Velg deretter henting av anrop for å hente en gruppesamtale eller rettet henting for å hente en samtale på et bestemt nummer.Hvis du velger Rettet henting, skriver du inn hentenummeret og klikker på Enter.
 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at en kollega har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres.Hvis de er opptatt eller utilgjengelige, klikker du på Hent for å svare på anropet.

Avhengig av oppsettet ditt, kan det hende du ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en hentegruppe du tilhører.
1

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn i en kollegas bordtelefon, men du får ikke et varsel i Webex-appen – gå til og velg deretter Henting av anrop nederst i anropsloggen.

  Velg deretter den aktuelle hentegruppen (Call Pickup, Other Call Pickup eller Directed Pickup).Hvis du velger Rettet henting, skriver du inn hentenummeret og trykker på Enter.Klikk på Plukk opp igjen.

 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at et teammedlem har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres.Hvis de er opptatt eller utilgjengelige, klikker du på Hent for å svare på anropet.

2

Du kan deretter bestemme om du vil svare på eller avvise anropet.Og hvis den som ringer er en Webex App-bruker, kan du til og med sende dem meldinger.

Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noe anrop å hente.

Henting av anrop støttes ikke i mobilappen din ennå.

Avhengig av oppsettet ditt, kan det hende du ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

Før du starter

Du kan slå av varsler ved å trykke på profilbildet ditt, velge Anropog deretter slå på Demp varslerunder Henting.
1

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn i en kollegas bordtelefon, men du får ikke et varsel i Webex-appen – gå til Anrop og velg deretter fanen Henting av anrop øverst i anropsloggen.

  Velg deretter riktig hentegruppe (henting, annen henting eller henten samtale på en bestemt utvidelse).Hvis du velger å ta en samtale på en bestemt utvidelse, skriver du inn utvidelsen og trykker deretter på den grønne pilen.

 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at et teammedlem har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres.Hvis de er opptatt, klikker du på Hent for å svare på anropet.

  Du kan deretter bestemme om du vil svare på eller avvise anropet.Og hvis den som ringer er en Webex App-bruker, kan du til og med sende dem meldinger.

  Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noe anrop å hente.