Chcete-li v zápatí zobrazit možnost Vyzvedávání hovorů, klikněte v zápatí na Nastavení hovoru, vyberte Otevřít předvolby hovoru a v zápatízaškrtněte Zobrazit vyzvednutí hovoru.
1

Pokud uslyšíte telefonní hovor na stolní telefon spolupracovníka, vyberte možnost Vyzvedávání hovorů v zápatí aplikace Webex.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Vyzvednutí – vyberte hovor, který zvoní nejdéle.

 • Řízené vyzvednutí – zadejte číslo linky vyzvednutísvého kolegy a stiskněte klávesu Enter.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozích hovorech, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.

Chcete-li v zápatí zobrazit možnost Vyzvedávání hovorů, klikněte v zápatí na Nastavení hovoru, vyberte Otevřít předvolby hovoru a v zápatízaškrtněte Zobrazit vyzvednutí hovoru.

1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte příchozí telefonní hovor na stolní telefon spolupracovníka – v zápatí aplikace klikněte na Vyzvednutí hovoru. Poté vyberte možnost Vyzvedávání hovorů pro přijetí skupinového hovoru nebo možnost Řízené vyzvednutí pro přijetí hovoru na konkrétní číslo.Pokud zvolíte možnost Řízené vyzvednutí, zadejte číslo vyzvednutízásilky a klikněte na Zadat.
 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že spolupracovník má příchozí hovor – zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku.Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte na Přijmout a hovor přijměte.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozích hovorech, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.
1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor příchozí na stolní telefon spolupracovníka, ale v aplikaci Webex nedostanete oznámení – přejděte na a poté vyberte možnost Vyzvednutí hovoru v dolní části historie hovorů.

  Poté vyberte příslušnou skupinu vyzvednutí hovoru (Vyzvednutí hovoru, Jiné vyzvednutí hovoru nebo Řízené vyzvednutí). Pokud zvolíte možnost Řízené vyzvednutí, zadejte číslo vyzvednutízásilky a stiskněte klávesu Enter.Znovu klikněte na Vyzvednout .

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že člen týmu má příchozí hovor – zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku.Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte na Přijmout a hovor přijměte.

2

Poté se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo odmítnout .A pokud je volající uživatelem aplikace Webex, můžete jim dokonce poslat zprávu.

Pokud někdo jiný přijme hovor před vámi, dostanete oznámení, že hovor není třeba přijmout.

Vyzvedávání hovorů zatím není ve vaší mobilní aplikaci podporováno.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozích hovorech, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.

Než začnete

Oznámení můžete vypnout klepnutím na svůj profilový obrázek, výběrem možnosti Hovorya potom v části Vyzvednutí hovoru zapněte možnost Ztlumitoznámení.
1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor příchozí na stolní telefon spolupracovníka, ale v aplikaci Webex nedostanete oznámení – přejděte na Hovory a poté vyberte kartu Vyzvednutí hovoru v horní části historiehovorů.

  Poté vyberte příslušnou skupinu vyzvednutí (Vyzvednutí, Jiné vyzvednutínebo Přijetí hovoru na konkrétní lince).Pokud se rozhodnete přijmout hovor na konkrétní linku, zadejte linku a klepněte na zelenou šipku.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že člen týmu má příchozí hovor – zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku.Pokud jsou zaneprázdněni, přijměte hovor kliknutím na Přijmout .

  Poté se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo odmítnout .A pokud je volající uživatelem aplikace Webex, můžete jim dokonce poslat zprávu.

  Pokud někdo jiný přijme hovor před vámi, dostanete oznámení, že hovor není třeba přijmout.