Pracovní plocha péče: Zobrazení aktivit a požadavků na cestě zákazníka

Cesta zákazníka zobrazuje předchozí interakce se zákazníky s vaší organizací. Využijte cestu zákazníka k poskytnutí kontextu požadavkům zákazníků.
 1. Vyberte úkol ze seznamu Probíhá.

  Cesta zákazníka zobrazuje všechny předchozí požadavky a aktivity zákazníků.

    

  Pokud je typ fronty směrování výběru, můžete také vybrat úkol z fronty. Informace o zákaznících, žádostech a aktivitách můžete změnit pouze v případě, že úkol probíhá.

 2. Vyberte aktivitu na cestě zákazníka.

  Pracovní plocha péče zobrazuje informace o vybrané aktivitě i požadavku přidruženém k vybrané aktivitě. Pokud aktivita není přidružena k žádosti, možná budete muset aktivitu přesunout na požadavek. Další informace naleznete v tématu Přesunutí aktivity.

Když vyberete aktivitu, zobrazí se vám informace o aktivitě, včetně:

 • Další podrobnosti o aktivitě

 • Značky aktivit

 • Komentáře spojené s aktivitou

 • Doba aktivity zákazníka

Když vyberete aktivitu, zobrazí se vám informace o žádosti, včetně:

 • Název žádosti

 • Podrobnosti o žádosti

 • Stav žádosti

  

Můžete také najet myší na požadavek nebo aktivitu v cestě zákazníka a zobrazit dostupné informace.

Byl tento článek užitečný?