Radna površina za njegu: Prikaz aktivnosti i zahtjeva u putu klijentaPut klijenta prikazuje prethodne interakcije s klijentima s vašom organizacijom. Koristite put klijenta da biste pružili kontekst zahtjevima kupaca.
 1. Odaberite zadatak s popisa U tijeku.

  Put klijenta prikazuje sve prethodne zahtjeve i aktivnosti kupaca.

    

  Ako je vrsta reda čekanja proizvodni postupak izdvajanja, možete odabrati i zadatak iz reda čekanja. Informacije o klijentu, zahtjevu i aktivnosti možete proći samo kada je zadatak u tijeku.

 2. Odaberite aktivnost u putu klijenta.

  Care desktop prikazuje informacije o odabranoj aktivnosti, kao i zahtjev povezan s odabranom aktivnošću. Ako aktivnost nije povezana sa zahtjevom, možda ćete morati premjestiti aktivnost na zahtjev. Dodatne informacije potražite u odjeljku Premještanje aktivnosti.

Kada odaberete aktivnost, prikazuju vam se informacije o aktivnosti, uključujući:

 • Dodatni detalji o aktivnostima

 • Oznake aktivnosti

 • Komentari povezani s aktivnošću

 • Vrijeme aktivnosti kupca

Kada odaberete aktivnost, prikazuju vam se informacije o zahtjevu, uključujući:

 • Naslov zahtjeva

 • Detalji zahtjeva

 • Stanje zahtjeva

  

Možete i lebdjeti iznad zahtjeva ili aktivnosti u putu klijenta da biste vidjeli dostupne informacije.

Je li taj članak bio koristan?