Změnit stav fronty hovorů

Když ti někdo zavolá do fronty, v aplikaci ti přijde upozornění a odtud můžeš hovor přijmout. Hovor je také zahrnut do historie volání.

1

V zápatí aplikace klikni na fronty.

Váš aktuální stav je zobrazen v zápatí a odtud můžete vidět všechny fronty hovorů, do kterých patříte.
2

Z rozbalovací nabídky Stav agenta vyberte stav automatické distribuce hovorů pro fronty hovorů:

  • Přihlášen-Jste přihlášeni, ale nejste připraveni přijímat hovory.

  • Odhlášení- odhlášení a nepřijímání hovorů.

  • K dispozici-Jste připraveni přijímat hovory.

  • Nedostupné-Nemůžete přijímat hovory.

  • Blížíse konec vaší směny, ale stále můžete přijímat hovory.

3

Zapnutím nebo vypnutím fronty se k ní připojíš nebo se k ní odpojíš.

1

Klepni na svoji profilovoufotku a pak na Volat fronty.

Sekci Fronta hovorů uvidíte pouze v případě, že jste členem fronty hovorů.

2

Změna stavu automatické distribuce hovorů pro fronty hovorů:

  • Přihlášen- Přihlásili jste se, ale nejste připraveni přijímat hovory.

  • Odhlášení-jste odhlášeni a nebudete přijímat hovory.

  • K dispozici-Jste připraveni přijímat hovory.

  • Nedostupné-Nemůžete přijímat hovory.

  • Balení-Blíží se konec vaší směny, ale stále můžete přijímat hovory.

3

Zapnutím nebo vypnutím určité fronty se k ní připojíš nebo se k ní odpojíš.