1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på >samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i en samtalskö.

3

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om din telefontjänst är värd för en tjänsteleverantör kan du se alla samtalsköer som du är del av och logga in eller ut ur en specifik kö genom att aktivera eller inaktivera den.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på >samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i en samtalskö.

3

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om din telefontjänst är värd för en tjänsteleverantör kan du se alla samtalsköer som du är del av och logga in eller ut ur en specifik kö genom att aktivera eller inaktivera den.

1

Tryck på profilbild och sedan på > Samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i en samtalskö.

2

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

3

Om din telefontjänst är värd för en tjänsteleverantör kan du se alla samtalsköer som du är del av och logga in eller ut ur en specifik kö genom att aktivera eller inaktivera den.