Change your call queue status

När ett samtal kommer till din samtalskö får du ett meddelande i appen och kan besvara samtalet därifrån. Samtalet ingår också i din samtalshistorik.

1

Klicka på Köer i appens sidfot.

Din nuvarande status visas i sidfoten och du kan se alla samtalsköer som du är en del av därifrån.
2

I rullgardinsmenyn Agentstatus väljer du status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

  • Inloggad – Du är inloggad, men du är inte redo att ta emot samtal.

  • Utloggad – Du är utloggad och tar inte emot samtal.

  • Tillgängligt – du är redo att ta emot samtal.

  • Inte tillgänglig – du är inte tillgänglig för att ta emot samtal.

  • Inpakning – Du är nära slutet på ditt skift, men du kan fortfarande ta emot samtal.

3

Delta i eller ta bort en kö genom att aktivera eller inaktivera den.

1

Tryck på din profilbild och tryck sedan på Samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i en samtalskö.

2

Ändra status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

  • Inloggad – du har loggat in, men du är inte redo att ta emot samtal.

  • Utloggad – du är utloggad och kommer inte att ta emot samtal.

  • Tillgängligt – du är redo att ta emot samtal.

  • Inte tillgänglig – du är inte tillgänglig för att ta emot samtal.

  • Avslutande – Du är nära slutet på ditt skift, men du kan fortfarande ta emot samtal.

3

Delta i eller ta bort en specifik kö genom att aktivera eller inaktivera den.